งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคใต้สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนในภาคใต้สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย ๒ ชุมชนหลักคือชุมชนชาวถ้ำและ ชุมชนชาวน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคใต้สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนในภาคใต้สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย ๒ ชุมชนหลักคือชุมชนชาวถ้ำและ ชุมชนชาวน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคใต้สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนในภาคใต้สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย ๒ ชุมชนหลักคือชุมชนชาวถ้ำและ ชุมชนชาวน้ำ

2 ความแตกต่างของวิถีชีวิต ของ ๒ ชุมชน การดำรงชีวิตของชุมชนชาวถ้ำ หากินตามป่า ล่าสัตว์ป่า หาผลไม้กิน พบตามถ้ำหลายแห่งใน จ. พังงา จ. กระบี่ จ. สุ ราษฎร์ จ. นครศรีธรรมราช จ. พัทลุง

3 การดำรงชีวิตของชุมชนชาวน้ำ อาศัยอยู่ตามที่ราบชายฝั่งทะเลและตามถ้ำเกาะในทะเล เช่น ถ้ำผีหัวโต จ. กระบี่ เพิงผาเขาขนาบน้ำ อ. อ่าวลึก ถ้ำ เขาหลัก อ. เมืองกระบี่ ที่ราบเขตอำเภอ คลองท่อม เขตจังหวัดตรัง ที่ หาดเจ้าสำราญ และ เขตจังหวัดภูเก็ต หาด กมลา อำเภอกระทู้ เป็นต้น

4 แหล่งโบราณคดีก่อนสมัยประวัติศาสตร์ของ ถาคใต้ที่สำรวจและขุดค้น จำนวน ๖๖ แหล่ง เป็นถ้ำ๕๒แหล่ง ที่ราบ๑๔แหล่ง เครื่องมือทำมาหากินที่พบ เช่น หอกปลายแหลมทำด้วยหินด้ามเป็นไม้ คันธนูลูกศรหิน กระสุนดินเผา เครื่องมือขุดแบบขวานหินยาว เครื่องหิน กะเทาะปลายแหลมสำหรับขุดหาสัตว์ เป็นต้น

5 จากหลักฐานทางโบราณคดีแสดงว่าคน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคใต้มักหาอาหาร จากพืชพันธุ์ไม้ สัตว์ ในป่า รู้จักสัตว์ที่อยู่ในดิน สัตว์ปีก สัตว์น้ำตามห้วยหนองและจากทะเล จากหลักฐานทางโบราณคดีแสดงว่าคน

6 ในส่วนของเครื่องนุ่งห่มมีหลักฐานว่าคนก่อนสมัย ประวัติศาสตร์ใน ภาคใต้ทำเครื่องนุ่งห่มสวมใส่สำหรับ ให้ความอบอุ่นและปกปิดร่างกาย โดยทำจากหนังสัตว์ และเปลือกไม้ พบหินทุบผ้าเปลือก

7 เทคโนโลยีและศิลปะของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในภาคใต้ มีการใช้ความร้อนจากไฟเพื่อหุงต้มมีการทำเครื่องมือ เครื่องใช้จาก ไม้ หิน กระดูก และดินเผา

8 ด้านความเชื่อและประเพณี จากหลักฐานแสดงว่าน่าจะมีพิธีกรรม ถอนฟันซี่หน้าเป็น จำนวนมากในแหล่งขุดค้นถ้ำปากอม อำเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี และน่าจะมีพิธีกรรมฝังศพในที่อยู่อาศัย มี พิธีกรรมกินเนื้อคนที่เป็นศัตรู หรือพวกเดียวกันที่ตาย แล้ว เพราะพบกองเศษกระดูกคนปนกับกระดูกสัตว์ เครื่องมือหินและ รอยเถ้าถ่านในแหล่งขุดค้นปากอม เช่นกัน ด้านความเชื่อและประเพณี จากหลักฐานแสดงว่าน่าจะมีพิธีกรรม ถอนฟันซี่หน้าเป็นจำนวนมากในแหล่งขุดค้นถ้ำปากอม อำเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี และน่าจะมีพิธีกรรมฝังศพในที่อยู่อาศัย อาจ

9 ลักษณะเครื่องมือที่พบ

10

11 มีการค้นพบกลองมโหระทึกในบริเวณภาคใต้ถึง ๑๒ ใบ แสดงว่าเมื่อประมาณ ๒, ๐๐๐ - ๓, ๐๐๐ ปี มาแล้ว ภาคใต้ เริ่มเข้า สู่ยุค แห่งการติดต่อ ค้าขาย และการเผยแพร่ความเชื่อต่อกันกับกลุ่ม ชนอื่นๆได้แก่ อาหรับ เปอร์เซีย กรีก โรมัน อินเดีย จีน และรัฐต่างๆ บนแหลมอินโดจีน


ดาวน์โหลด ppt ภาคใต้สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนในภาคใต้สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย ๒ ชุมชนหลักคือชุมชนชาวถ้ำและ ชุมชนชาวน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google