งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัส (Codes) Introduction to Digital System. วัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบหก 2. รหัส BCD และ 8421.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัส (Codes) Introduction to Digital System. วัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบหก 2. รหัส BCD และ 8421."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัส (Codes) Introduction to Digital System

2 วัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบหก 2. รหัส BCD และ 8421 BCD 3. รหัสตัวอักขระ (ASCII, EBCDIC) 4. รหัสภาษาไทย ระยะเวลา 50 นาที Introduction to Digital System

3 2 2 2 Octal ตารางแสดงความ สัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสอง และ เลขฐานแปด ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด

4 การเปลี่ยนฐานเลข ระหว่างเลขฐานสองกับ ฐานแปดทำได้โดย แทน ค่าตัวเลขตามตาราง แสดงความสัมพันธ์ของเลข ฐานทั้งสอง

5 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง 8

6 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด 5 = 101 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง 8

7 5 = = 010 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง 8

8 5 = = = 100 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง 8

9 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด ( ) 5 = = = = ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง 8

10 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข ( ) เป็นฐานแปด 2

11 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข ( ) เป็นฐานแปด 2

12 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข ( ) เป็นฐานแปด 2

13 551 (15.5) ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด 8 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข ( ) เป็นฐานแปด 2

14 Hex ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและสิบหก ตารางแสดงความ สัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสอง และ เลขฐานสิบหก

15 A 101B 110C 110D 111E 111F ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและสิบหก ตารางแสดงความ สัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสอง และ เลขฐานสิบหก Hex. 3210

16 การเปลี่ยนฐานเลข ระหว่างเลขฐานสองกับ ฐานสิบหก จะใช้หลักการ เดียวกันกับการเปลี่ยน ฐานเลขระหว่างเลขฐานแปด และเลขฐานสอง ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและสิบหก

17 รหัส (Codes) คือ สัญญลักษณ์ที่ใช้ แทนข้อมูล ข้อความ คำสั่งต่าง ๆ ของ คอมพิวเตอร์ หรือ อาจ กล่าวอีก นัยหนึ่งได้ว่า คือ ข้อมูลที่ถูก แปลงจากข้อมูลใน รูปแบบหนึ่งมาอยู่ในอีก รูปแบบหนึ่ง

18 BCD : Binary Coded Decimal เป็นรหัส เลขฐานสองขนาด 4 Bit ใช้แทนเลขฐานสิบ ตั้งแต่ รหัส BCD

19 N = W B + W B + W B + W B N = เลขฐานสิบ ใด ๆ W = น้ำหนัก ประจำตำแหน่ง B = เลขฐานสอง รหัส BCD

20 N = W B + W B + W B + W B N = เลขฐานสิบใด ๆ W = น้ำหนักประจำ ตำแหน่ง B = เลขฐานสอง ผลรวมของ W + W + W + W ต้องมีค่าระหว่าง รหัส BCD

21 เป็นรหัสที่นิยมใช้มาก เนื่องจากน้ำหนักใน แต่ละตำแหน่งตรงกับ น้ำหนักของเลขฐานสอง ขนาด 4 Bit N = 2B + 2B + 2B + 2B = 8B + 4B + 2B + 1B รหัส 8421 BCD

22 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (947) เป็น 8421 BCD 10 รหัส 8421 BCD

23 9 = 1001 รหัส 8421 BCD ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (947) เป็น 8421 BCD 10

24 9 = = 0100 รหัส 8421 BCD ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (947) เป็น 8421 BCD 10

25 ( ) 9 = = = 0111 รหัส 8421 BCD ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (947) เป็น 8421 BCD 10

26 ตัวอย่าง ถอดรหัส 8424 BCD ให้อยู่ในรูป เลขฐานสิบ ( ) รหัส 8421 BCD

27 ( ) รหัส 8421 BCD 9

28 ( ) รหัส 8421 BCD 49

29 ( ) รหัส 8421 BCD

30 เป็นรหัสที่ใช้แทน ตัวเลข ตัวอักษร และ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย -ASCII - EBCDIC รหัสตัวอักขระ (Alphanumeric Codes)

31 รหัส ASCII ASCII : American Standard Code for Information Interchange เป็นรหัสที่ ใช้เลข ฐานสองขนาด 8 Bit แทน ตัวอักขระ 1 ตัว จะนิยมใช้ในระบบสื่อสาร โทรคมนาคม และ ไมโครคอมพิวเตอร์

32 รหัส EBCDIC EBCDIC : Extended Binary Coded Decimal Interchange Code เป็นรหัสที่ใช้เลข ฐานสองขนาด 8 Bit แทนตัวอักขระ 1 ตัว พัฒนาขึ้นโดยบริษัท IBM

33 รหัสภาษาไทย รหัส ASCII และ EBCDIC ใช้แทนข้อมูล ได้ถึง 2 = 256 ตัว ซึ่งมาก เพียงพอที่จะใช้แทน ตัวอักขระภาษาอังกฤษได้ ดังนั้นในส่วนที่เหลือ จึงนำมาใช้แทนตัวอักขระ ภาษาไทยได้ ปัจจุบัน จะกำหนดรหัสภาษาไทยตาม มาตรฐาน สมอ. 8


ดาวน์โหลด ppt รหัส (Codes) Introduction to Digital System. วัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบหก 2. รหัส BCD และ 8421.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google