งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัส (Codes) Introduction to Digital System. วัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบหก 2. รหัส BCD และ 8421.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัส (Codes) Introduction to Digital System. วัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบหก 2. รหัส BCD และ 8421."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัส (Codes) Introduction to Digital System

2 วัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบหก 2. รหัส BCD และ 8421 BCD 3. รหัสตัวอักขระ (ASCII, EBCDIC) 4. รหัสภาษาไทย ระยะเวลา 50 นาที Introduction to Digital System

3 2 2 2 Octal 0000 0011 0102 0113 1004 1015 1106 1117 210 ตารางแสดงความ สัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสอง และ เลขฐานแปด ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด

4 การเปลี่ยนฐานเลข ระหว่างเลขฐานสองกับ ฐานแปดทำได้โดย แทน ค่าตัวเลขตามตาราง แสดงความสัมพันธ์ของเลข ฐานทั้งสอง

5 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง 8

6 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด 5 = 101 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง 8

7 5 = 101 2 = 010 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง 8

8 5 = 101 2 = 010 4 = 100 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง 8

9 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด (101010.100011) 5 = 101 2 = 010 4 = 100 3 = 011 2 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (52.43) เป็นเลขฐานสอง 8

10 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (1101.101) เป็นฐานแปด 2

11 1 1 0 1. 1 0 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (1101.101) เป็นฐานแปด 2

12 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1. 1 0 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (1101.101) เป็นฐานแปด 2

13 551 (15.5) 1 1 0 1. 1 0 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและแปด 8 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (1101.101) เป็นฐานแปด 2

14 2 2 2 2 Hex. 0000 0001 0012 0013 0104 0105 0116 0117 3210 0 1 0 1 0 1 0 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและสิบหก ตารางแสดงความ สัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสอง และ เลขฐานสิบหก

15 1008 1009 101A 101B 110C 110D 111E 111F 0 1 0 1 0 1 0 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและสิบหก ตารางแสดงความ สัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสอง และ เลขฐานสิบหก 2 2 2 2 Hex. 3210

16 การเปลี่ยนฐานเลข ระหว่างเลขฐานสองกับ ฐานสิบหก จะใช้หลักการ เดียวกันกับการเปลี่ยน ฐานเลขระหว่างเลขฐานแปด และเลขฐานสอง ความสัมพันธ์ระหว่าง เลขฐานสองและสิบหก

17 รหัส (Codes) คือ สัญญลักษณ์ที่ใช้ แทนข้อมูล ข้อความ คำสั่งต่าง ๆ ของ คอมพิวเตอร์ หรือ อาจ กล่าวอีก นัยหนึ่งได้ว่า คือ ข้อมูลที่ถูก แปลงจากข้อมูลใน รูปแบบหนึ่งมาอยู่ในอีก รูปแบบหนึ่ง

18 BCD : Binary Coded Decimal เป็นรหัส เลขฐานสองขนาด 4 Bit ใช้แทนเลขฐานสิบ ตั้งแต่ 0 - 9 รหัส BCD

19 N = W B + W B + W B + W B 33221100 N = เลขฐานสิบ ใด ๆ W = น้ำหนัก ประจำตำแหน่ง B = เลขฐานสอง รหัส BCD

20 N = W B + W B + W B + W B N = เลขฐานสิบใด ๆ W = น้ำหนักประจำ ตำแหน่ง B = เลขฐานสอง ผลรวมของ W + W + W + W ต้องมีค่าระหว่าง 9 - 15 3210 รหัส BCD 33221100

21 เป็นรหัสที่นิยมใช้มาก เนื่องจากน้ำหนักใน แต่ละตำแหน่งตรงกับ น้ำหนักของเลขฐานสอง ขนาด 4 Bit N = 2B + 2B + 2B + 2B = 8B + 4B + 2B + 1B 3210 3210 3210 รหัส 8421 BCD

22 ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (947) เป็น 8421 BCD 10 รหัส 8421 BCD

23 9 = 1001 รหัส 8421 BCD ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (947) เป็น 8421 BCD 10

24 9 = 1001 4 = 0100 รหัส 8421 BCD ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (947) เป็น 8421 BCD 10

25 (1001010000111) 9 = 1001 4 = 0100 7 = 0111 รหัส 8421 BCD ตัวอย่าง เปลี่ยนเลข (947) เป็น 8421 BCD 10

26 ตัวอย่าง ถอดรหัส 8424 BCD ให้อยู่ในรูป เลขฐานสิบ (100001001001) รหัส 8421 BCD

27 (100001001001) 1000 0100 1001 รหัส 8421 BCD 9

28 (100001001001) 1000 0100 1001 รหัส 8421 BCD 49

29 (100001001001) 1000 0100 1001 รหัส 8421 BCD 8 849 49

30 เป็นรหัสที่ใช้แทน ตัวเลข ตัวอักษร และ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย -ASCII - EBCDIC รหัสตัวอักขระ (Alphanumeric Codes)

31 รหัส ASCII ASCII : American Standard Code for Information Interchange เป็นรหัสที่ ใช้เลข ฐานสองขนาด 8 Bit แทน ตัวอักขระ 1 ตัว จะนิยมใช้ในระบบสื่อสาร โทรคมนาคม และ ไมโครคอมพิวเตอร์

32 รหัส EBCDIC EBCDIC : Extended Binary Coded Decimal Interchange Code เป็นรหัสที่ใช้เลข ฐานสองขนาด 8 Bit แทนตัวอักขระ 1 ตัว พัฒนาขึ้นโดยบริษัท IBM

33 รหัสภาษาไทย รหัส ASCII และ EBCDIC ใช้แทนข้อมูล ได้ถึง 2 = 256 ตัว ซึ่งมาก เพียงพอที่จะใช้แทน ตัวอักขระภาษาอังกฤษได้ ดังนั้นในส่วนที่เหลือ จึงนำมาใช้แทนตัวอักขระ ภาษาไทยได้ ปัจจุบัน จะกำหนดรหัสภาษาไทยตาม มาตรฐาน สมอ. 8


ดาวน์โหลด ppt รหัส (Codes) Introduction to Digital System. วัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบหก 2. รหัส BCD และ 8421.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google