งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASCII รหัสแอสกี (ASCII Code) หรือ American Standard Code for Information Interchange เป็นรหัสที่ มีการใช้แพร่หลายกันมากที่สุด เช่น ในไมโครคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASCII รหัสแอสกี (ASCII Code) หรือ American Standard Code for Information Interchange เป็นรหัสที่ มีการใช้แพร่หลายกันมากที่สุด เช่น ในไมโครคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASCII รหัสแอสกี (ASCII Code) หรือ American Standard Code for Information Interchange เป็นรหัสที่ มีการใช้แพร่หลายกันมากที่สุด เช่น ในไมโครคอมพิวเตอร์ IBM และ IBM คอมแพทิเบิล รหัสแอสกีเป็นมาตรฐาน ที่กำหนดขึ้นโดยองค์กร ANSI ประกอบด้วยรหัส 7 บิต +1 พาริตี้บิต เท่ากับ 8 บิตต่อหนึ่งอักขระ ซึ่งแต่ละ บิตจะแทน ด้วยเลข 0 หรือ 1จำนวนของอักขระหรือสัญลักษณ์ทั้งหมด ที่ แทนด้วยรหัสแอสกีคำนวณ ได้ จาก 7 บิตแรกที่เป็น 0 หรือ 1คือ 27 หรือ 128 ตัว ในอักขระ 128 ตัวนี้แบ่งเป็นตัวอักขระที่พิมพ์ได้ 96 อักขระ และ อักขระควบคุม(Control Characrers) อีก 32 อักขระที่ พิมพ์ ได้ก็ได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนคีย์บอร์ด สำหรับอักขระควบคุม จะใช้ในการ ควบคุม เทอร์มินัลหรือเครื่องพิมพ์ รหัสแอสกีทั้ง 128 ตัว

2 ลองพิจารณาตาราง ASCII แบบฐานสิบหก

3 รหัสเอบซีดิก (EBCIDIC) EBCDIC ย่อมาจาก Extended Binary Coded Decimal Interchange Code พัฒนาขึ้นโดยบริษัท IBM รหัส เอบซีดิกมีขนาด 8 บิตต่อหนึ่งอักขระ บิตที่ 9 เป็นพาริตี้บิต ดังนั้น จึงสามารถ ใช้แทนอักขระได้ 28 หรือ 256 ตัวหรือ สองเท่าของรหัสแอสกีรหัสเอบซีดิกถือว่าเป็นรหัสมาตรฐานในการ เข้าตัว อักขระของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ ในปัจจุบัน

4 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไป

5 ระบบคอมพิวเตอร์

6

7

8

9

10

11 REGISTER DATA BUS RD WR CE REGISTER

12 RAM STRUCTURE 0000 0001 0002 0003 ADDRESS BUS 0004 0005 xxxx DATA BUS
RD WR 0000 0001 0002 0003 ADDRESS BUS 0004 0005 xxxx

13 RAM STRUCTURE BINARY DECODER DATA BUS RAM ADDRESS BUS RD WR RD CE WR

14 TRI – STATE BUFFER A B A B A B Open (Hi-Z) OPEN CLOSE 0=Open, 1=CLOSE

15 Z-80 Flag S: Sign flag Z: Zero flag - H: Half carry flag P/V: Flag
C: Carry flag

16 ขาของ CPU-Z80 8 Data Bus 16 Address BUS 6 CPU control system
5 System control CPU 2 Bus control BUSRQ, BUSACK 3 Supply clock, +vcc, ground

17

18

19

20

21 74LS to 8 Decoder

22

23

24

25

26

27 คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร?
ต้องมีฮาร์ดแวร์ ต้องมีซอร์ฟแวร์ นำทั้งสองมาเชื่อมต่อให้ทำงานร่วมกันให้ได้

28 ฮาร์ดแวร์ ตา จมูก หู ปาก, ลิ้น ข้อมูล ผิว มือ

29 ซอร์ฟแวร์ ซอร์ฟแวร์คืออะไร? บรรจุอยู่ในสมอง

30 คอมพิวเตอร์ทำงานอัตโนมัติได้อย่างไร
นำฮาร์ดแวร์ และ ซอร์ฟแวร์ มาทำงานร่วมกัน โดยใช้สัญญาณไฟฟ้าที่เป็นเลขไบนารีเป็นตัวกลาง มาเชื่อมต่อกันโดยใช้พื้นฐานทฤษฏีทางตรรกศาสตร์(ในยุคก่อนใช้ ความสัมพันธ์ทางเทคนิคกลไก(Mechanism)เชื่อมต่อกันโดย สัดส่วนฟันเฟือง) เดิมระบบคอมพิวเตอร์ ทำงานด้วยฮาร์ดแวร์โปรแกรม(ENIAC) ต่อมา Neumann ได้นำเสนอทฤษฎี การโปรแกรมระบบงานโดยเพียงเปลี่ยนเพียงซอร์ฟแวร์เท่านั้น เรียกว่า Stored program computer ส่วนฮาร์ดแวร์จะถูกออกแบบให้เป็นมาตรฐาน


ดาวน์โหลด ppt ASCII รหัสแอสกี (ASCII Code) หรือ American Standard Code for Information Interchange เป็นรหัสที่ มีการใช้แพร่หลายกันมากที่สุด เช่น ในไมโครคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google