งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASCII รหัสแอสกี (ASCII Code) หรือ American Standard Code for Information Interchange เป็นรหัสที่ มีการใช้แพร่หลายกันมากที่สุด เช่น ในไมโครคอมพิวเตอร์ IBM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASCII รหัสแอสกี (ASCII Code) หรือ American Standard Code for Information Interchange เป็นรหัสที่ มีการใช้แพร่หลายกันมากที่สุด เช่น ในไมโครคอมพิวเตอร์ IBM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASCII รหัสแอสกี (ASCII Code) หรือ American Standard Code for Information Interchange เป็นรหัสที่ มีการใช้แพร่หลายกันมากที่สุด เช่น ในไมโครคอมพิวเตอร์ IBM และ IBM คอมแพทิเบิล รหัสแอสกีเป็นมาตรฐาน ที่กำหนดขึ้นโดยองค์กร ANSI ประกอบด้วยรหัส 7 บิต +1 พาริตี้บิต เท่ากับ 8 บิตต่อหนึ่ง อักขระ ซึ่งแต่ละ บิตจะแทน ด้วยเลข 0 หรือ 1 จำนวนของ อักขระหรือสัญลักษณ์ทั้งหมด ที่ แทนด้วยรหัสแอสกี คำนวณ ได้ จาก 7 บิตแรกที่เป็น 0 หรือ 1 คือ 27 หรือ 128 ตัว ในอักขระ 128 ตัวนี้แบ่งเป็นตัวอักขระที่พิมพ์ได้ 96 อักขระ และ อักขระควบคุม (Control Characrers) อีก 32 อักขระที่ พิมพ์ ได้ก็ได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ ที่ปรากฏบนคีย์บอร์ด สำหรับอักขระควบคุม จะใช้ในการ ควบคุม เทอร์มินัลหรือเครื่องพิมพ์ รหัสแอสกีทั้ง 128 ตัว

2 ลองพิจารณาตาราง ASCII แบบ ฐานสิบหก

3 รหัสเอบซีดิก (EBCIDIC) EBCDIC ย่อมาจาก Extended Binary Coded Decimal Interchange Code พัฒนาขึ้นโดยบริษัท IBM รหัส เอบซีดิกมี ขนาด 8 บิตต่อหนึ่งอักขระ บิตที่ 9 เป็น พาริตี้บิต ดังนั้น จึงสามารถ ใช้แทนอักขระ ได้ 28 หรือ 256 ตัวหรือ สองเท่าของรหัสแอ สกีรหัสเอบซีดิกถือว่าเป็นรหัสมาตรฐานใน การ เข้าตัว อักขระของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ ใช้ ในปัจจุบัน

4 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ทั่วไป

5 ระบบคอมพิวเตอร์

6

7

8

9

10

11 REGISTER DATA BUS REGISTER RD WR CE

12 RAM STRUCTURE DATA BUS RD WR 0000 ADDRESS BUS 0001 0002 0003 0004 0005 xxxx

13 RAM STRUCTURE DATA BUS RD WR ADDRESS BUS BINARY DECODER CE RD WR DATA BUS ADDRESS BUS RAM

14 TRI – STATE BUFFER CLOSEOPEN 0=Open, 1=CLOSE 1=Open, 0=CLOSE AB AB BA Open (Hi-Z) 0=Open, 1=CLOSE 1=Open, 0=CLOSE

15 Z-80 Flag S: Sign flag Z: Zero flag - H: Half carry flag P/V: Flag N: flag C: Carry flag SZ-H-P/VNC

16 ขาของ CPU-Z80 8 Data Bus 16 Address BUS 6CPU control system 5System control CPU 2Bus control BUSRQ, BUSACK 3Supply clock, +vcc, ground

17

18

19

20

21 74LS138 3 to 8 Decoder

22

23

24

25

26

27 คอมพิวเตอร์ทำงาน ได้อย่างไร ? ต้องมีฮาร์ดแวร์ ต้องมีซอร์ฟแวร์ นำทั้งสองมา เชื่อมต่อให้ ทำงานร่วมกันให้ ได้

28 ฮาร์ดแวร์ ตา ปาก, ลิ้น หู จมูก ข้อมูล มือ ผิว

29 ซอร์ฟแวร์ บรรจุอยู่ในสมอง ซอร์ฟแวร์คืออะไร ?

30 คอมพิวเตอร์ทำงาน อัตโนมัติได้อย่างไร นำฮาร์ดแวร์ และ ซอร์ฟแวร์ มาทำงาน ร่วมกัน โดยใช้สัญญาณไฟฟ้าที่เป็นเลขไบ นารีเป็นตัวกลาง มาเชื่อมต่อกันโดยใช้ พื้นฐานทฤษฏีทางตรรกศาสตร์ ( ในยุคก่อน ใช้ ความสัมพันธ์ทางเทคนิคกลไก (Mechanism) เชื่อมต่อกันโดย สัดส่วน ฟันเฟือง ) เดิมระบบคอมพิวเตอร์ ทำงานด้วย ฮาร์ดแวร์โปรแกรม (ENIAC) ต่อมา Neumann ได้นำเสนอทฤษฎี การโปรแกรมระบบงาน โดยเพียงเปลี่ยนเพียงซอร์ฟแวร์เท่านั้น เรียกว่า Stored program computer ส่วน ฮาร์ดแวร์จะถูกออกแบบให้เป็นมาตรฐาน


ดาวน์โหลด ppt ASCII รหัสแอสกี (ASCII Code) หรือ American Standard Code for Information Interchange เป็นรหัสที่ มีการใช้แพร่หลายกันมากที่สุด เช่น ในไมโครคอมพิวเตอร์ IBM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google