งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดที่ 4 การแทนค่าข้อมูล และ Primary Storage (Memory)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดที่ 4 การแทนค่าข้อมูล และ Primary Storage (Memory)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดที่ 4 การแทนค่าข้อมูล และ Primary Storage (Memory)

2 การแทนค่าข้อมูล (Data Representation)  คอมพิวเตอร์รู้จักเพียงสอง อย่าง : ปิด / เปิด OFF / ON 0 / 1 BINARY SYSTEM

3 Decimal Binary 0 0000 1 0001 2 0010 3 0011 4 0100 5 0101 ตัวอย่าง

4 Bits, Bytes  แต่ละ 0 หรือ 1 เราเรียกว่า Bit  หลายๆ Bits รวมกันเรียกว่า Bytes  Byte มีไว้เพื่อแทน ตัวอักษร, ตัวเลข, เครื่องหมาย

5 มาตรฐานของรหัส EBCDIC  Extended Binary Coded decimal Interchange Code  สร้างโดยบริษัท IBM เพื่อใช้กับ เครื่อง mainframe  ใช้ 8 bits / byte

6 มาตรฐานของรหัส ASCII  American Standard Code for Information Interchange  ใช้กับเครื่อง Mini computer และ Personal computer  ใช้ 7 bits / byte

7 Character EBCDIC ASCII 0 1111 0000 011 0000 1 1111 0001 011 0001 2 1111 0010 011 0010 3 1111 0011 011 0011 4 1111 0100 011 0100 5 1100 0101 011 0101 ตัวอย่าง

8 Character EBCDIC ASCII A 1100 0001 100 0001 B 1100 0010 100 0010 C 1100 0011 100 0011 D 1100 0100 100 0100 E 1100 0101 100 0101 F 1100 0110 100 0110 ตัวอย่าง

9 ปัญหาของรหัส EBCDIC และ ASCII  ไม่เพียงพอที่จะรับจำนวน ตัวหนังสือในบางภาษา

10 มาตรฐานของรหัส UNICODE  ใช้ 16 bits / byte  สามารถรองรับได้ 65,536 ตัวอักษร

11 ตัวอย่างข้อมูลในเครื่อง คอมพิวเตอร์ 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1

12 The Parity Bit (check bit)  มีไว้เพื่อเช็คความถูกต้อง ของข้อมูลที่ทำการส่งและรับ  มีสองชนิดคือ : odd-partiy system, even-parity system

13 ตัวอย่าง ODD-PARITY SYSTEM S 1 1 1 0 0 0 1 0 U 1 1 1 0 0 1 0 0 S 1 1 1 0 0 0 1 0 A 1 1 0 0 0 0 0 1 N 1 1 0 1 0 1 0 1

14 ตัวอย่าง ODD-PARITY SYSTEM Parity Number bit of 1 bits S 1 1 1 0 0 0 1 0 1 5 U 1 1 1 0 0 1 0 0 1 5 S 1 1 1 0 0 0 1 0 1 5 A 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 N 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5

15 ตัวอย่าง ODD-PARITY SYSTEM Parity Number bit of 1 bits S 1 1 1 0 0 0 1 0 1 5 U 1 1 1 0 0 1 0 0 1 5 S 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 *** A 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 N 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5

16 The Parity Bit (check bit)  ปัจจุบันมีระบบที่ทันสมัยกว่า สามารถเช็ค ความผิดพลาด ของหลาย bits และสามารถ แก้ไขความผิดพลาดได้ด้วย

17 General Programmer input salary tax = salary *.10 net = salary - tax print net, tax Thailand is lo- cated in South- east Asia. The capital city is Bangkok. There are 76 provinces. ABCD GHIJ EF KL

18 Intel C P U 001 0000 000 1001 101 1000 100 0001 ABCD GHIJ EF KL

19 C P U 001 0001 001 1001 101 1000 001 0001 100 0001 001 0001 000 1111 001 0011 000 0001 000 1010 001 0001 000 0001 101 1111 000 0001 000 1111 101 1000 PRIMARY STORAGE SECONDARY STORAGE 000 1111 000 1001 100 0001 000 1111

20 C P U 001 0001 001 1001 101 1000 001 0001 100 0001 001 0001 000 1111 001 0011 000 0001 000 1010 001 0001 000 0001 101 1111 000 0001 MONITOR PRINTER

21 1001 000 100 0001 0110 0001 000 Thailand is lo- cated in South- east Asia. The capital city is Bangkok. There are 76 provinces. input salary tax = salary General Programmer

22 011 0001 001 0001 010 0001

23 Primary Storage  คือหน่วยความจำปฐมภูมิ ทำ หน้าที่เก็บคำสั่งงาน (program) และข้อมูล ก่อนถูกส่งไปยัง CPU เพื่อประมวลผล  อาจเรียกว่า Memory หรือ RAM (Random Access Memory)

24 Random Access Memory (RAM)  เป็น memory ชนิดที่ computer สามารถเข้าถึง ตำแหน่งหน่วยความจำหนึ่งๆ ได้ โดยตรง ( ไม่จำเป็นต้องเริ่มจาก memory ตำแหน่งที่ 1, 2, 3, …) ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้เร็ว

25 ความสำคัญของ RAM  The more RAM in your computer, the more powerful the programs you can run.  The more RAM in your computer, the more speed you can get.

26 สาเหตุที่ RAM ยิ่งมาก คอมพิวเตอร์ยิ่งเร็ว  Computer สามารถอ่าน ข้อมูล โปรแกรม จาก Harddisk มาเก็บ ไว้ใน RAM ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่จำเป็นต้องเรียกใช้ Harddisk บ่อย  เนื่องจาก RAM ไม่มีส่วน เคลื่อนไหว ทำให้การเรียกข้อมูล จาก RAM ทำได้รวดเร็วกว่าการ เรียกจาก Harddisk มาก

27 ปริมาณ RAM ที่มากับ PC ณ ปีต่างๆ  ก่อน 1980 4 K  1980 64 K  1985 256 K  1987 640 K  1990 1,024 K  1993 4,096 K  1995 8,192 K  1997 16,384 K  1998 32,768 K

28 Primary Storage (Memory) ส่วนใหญ่จะทำจากสารกึ่งตัวนำ เนื่องจาก  ความเชื่อถือได้สูง  ขนาดเล็ก  ต้นทุนต่ำ  กินไฟน้อย

29 ข้อเสียของ memory ที่ใช้ สารกึ่งตัวนำ  เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล ได้ง่าย (Volatile) หากขาด กระแสไฟเลี้ยง


ดาวน์โหลด ppt ชุดที่ 4 การแทนค่าข้อมูล และ Primary Storage (Memory)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google