งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดที่ 4 การแทนค่าข้อมูล และ Primary Storage (Memory)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดที่ 4 การแทนค่าข้อมูล และ Primary Storage (Memory)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดที่ 4 การแทนค่าข้อมูล และ Primary Storage (Memory)

2 การแทนค่าข้อมูล (Data Representation)  คอมพิวเตอร์รู้จักเพียงสอง อย่าง : ปิด / เปิด OFF / ON 0 / 1 BINARY SYSTEM

3 Decimal Binary ตัวอย่าง

4 Bits, Bytes  แต่ละ 0 หรือ 1 เราเรียกว่า Bit  หลายๆ Bits รวมกันเรียกว่า Bytes  Byte มีไว้เพื่อแทน ตัวอักษร, ตัวเลข, เครื่องหมาย

5 มาตรฐานของรหัส EBCDIC  Extended Binary Coded decimal Interchange Code  สร้างโดยบริษัท IBM เพื่อใช้กับ เครื่อง mainframe  ใช้ 8 bits / byte

6 มาตรฐานของรหัส ASCII  American Standard Code for Information Interchange  ใช้กับเครื่อง Mini computer และ Personal computer  ใช้ 7 bits / byte

7 Character EBCDIC ASCII ตัวอย่าง

8 Character EBCDIC ASCII A B C D E F ตัวอย่าง

9 ปัญหาของรหัส EBCDIC และ ASCII  ไม่เพียงพอที่จะรับจำนวน ตัวหนังสือในบางภาษา

10 มาตรฐานของรหัส UNICODE  ใช้ 16 bits / byte  สามารถรองรับได้ 65,536 ตัวอักษร

11 ตัวอย่างข้อมูลในเครื่อง คอมพิวเตอร์

12 The Parity Bit (check bit)  มีไว้เพื่อเช็คความถูกต้อง ของข้อมูลที่ทำการส่งและรับ  มีสองชนิดคือ : odd-partiy system, even-parity system

13 ตัวอย่าง ODD-PARITY SYSTEM S U S A N

14 ตัวอย่าง ODD-PARITY SYSTEM Parity Number bit of 1 bits S U S A N

15 ตัวอย่าง ODD-PARITY SYSTEM Parity Number bit of 1 bits S U S *** A N

16 The Parity Bit (check bit)  ปัจจุบันมีระบบที่ทันสมัยกว่า สามารถเช็ค ความผิดพลาด ของหลาย bits และสามารถ แก้ไขความผิดพลาดได้ด้วย

17 General Programmer input salary tax = salary *.10 net = salary - tax print net, tax Thailand is lo- cated in South- east Asia. The capital city is Bangkok. There are 76 provinces. ABCD GHIJ EF KL

18 Intel C P U ABCD GHIJ EF KL

19 C P U PRIMARY STORAGE SECONDARY STORAGE

20 C P U MONITOR PRINTER

21 Thailand is lo- cated in South- east Asia. The capital city is Bangkok. There are 76 provinces. input salary tax = salary General Programmer

22

23 Primary Storage  คือหน่วยความจำปฐมภูมิ ทำ หน้าที่เก็บคำสั่งงาน (program) และข้อมูล ก่อนถูกส่งไปยัง CPU เพื่อประมวลผล  อาจเรียกว่า Memory หรือ RAM (Random Access Memory)

24 Random Access Memory (RAM)  เป็น memory ชนิดที่ computer สามารถเข้าถึง ตำแหน่งหน่วยความจำหนึ่งๆ ได้ โดยตรง ( ไม่จำเป็นต้องเริ่มจาก memory ตำแหน่งที่ 1, 2, 3, …) ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้เร็ว

25 ความสำคัญของ RAM  The more RAM in your computer, the more powerful the programs you can run.  The more RAM in your computer, the more speed you can get.

26 สาเหตุที่ RAM ยิ่งมาก คอมพิวเตอร์ยิ่งเร็ว  Computer สามารถอ่าน ข้อมูล โปรแกรม จาก Harddisk มาเก็บ ไว้ใน RAM ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่จำเป็นต้องเรียกใช้ Harddisk บ่อย  เนื่องจาก RAM ไม่มีส่วน เคลื่อนไหว ทำให้การเรียกข้อมูล จาก RAM ทำได้รวดเร็วกว่าการ เรียกจาก Harddisk มาก

27 ปริมาณ RAM ที่มากับ PC ณ ปีต่างๆ  ก่อน K  K  K  K  ,024 K  ,096 K  ,192 K  ,384 K  ,768 K

28 Primary Storage (Memory) ส่วนใหญ่จะทำจากสารกึ่งตัวนำ เนื่องจาก  ความเชื่อถือได้สูง  ขนาดเล็ก  ต้นทุนต่ำ  กินไฟน้อย

29 ข้อเสียของ memory ที่ใช้ สารกึ่งตัวนำ  เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล ได้ง่าย (Volatile) หากขาด กระแสไฟเลี้ยง


ดาวน์โหลด ppt ชุดที่ 4 การแทนค่าข้อมูล และ Primary Storage (Memory)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google