งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wadchara วงจรดิจิตอล Digital Circuits. Wadchara หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wadchara วงจรดิจิตอล Digital Circuits. Wadchara หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wadchara วงจรดิจิตอล Digital Circuits

2 Wadchara หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์

3 Wadchara วงจรดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณแอนะล็อก สัญญาณดิจิตอล

4 Wadchara

5

6 ชนิดของอุปกรณ์ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดของอุปกรณ์ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ ไอซี ทีทีแอล (TTL) ไอซี ซีมอส ( CMOS )

7 Wadchara

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ( N ) r = จำนวนเต็ม จุด เศษส่วน ( N ) r =

18 Wadchara ก. ( 517.25 )10 = ( a2 a1 a0. a-1 a-2 )r n = 3, m = 2, r = 10, a2 = 5, a1 = 1, a0 = 7, a-1 = 2, a-2 = 5 ==

19 Wadchara ระบบเลขดิจิตอล ระบบเลขฐานสิบ ( Decimal Number Systems ) ระบบเลขฐานสอง ( Binary Number Systems ) ระบบเลขฐานแปด ( Octal Number Systems ) ระบบเลขฐานสิบหก ( Hexadecimal Number Systems )

20 Wadchara เลขฐานสิบเลขฐานสองเลขฐานแปดเลขฐานสิบหก 0000 1111 21022 31133 410044 510155 611066 711177 81000108 91001119 10101012A 11101113B 12110014C 13110115D 14111016E 15111117F

21 Wadchara

22

23 แสดงค่าน้ำหนักเลขฐานสอง บิต (bit) bnbn b7b7 b6b6 b5b5 b4b4 b3b3 b2b2 b1b1 b0b0 น้ำหนัก 2n2n 2727 2626 2525 2424 23232 2121 2020 ค่าน้ำหนัก N12 8 6432168421

24 Wadchara แสดงค่าน้ำหนักเลขฐานสอง น้ำหนัก 23232 2121 2020 เลข (9) 10 8001 เลขฐานสอง 1001

25 Wadchara

26 แสดงค่าน้ำหนักเลขเศษส่วนฐาน สอง บิต (bit) b -1 b -2 b -3 b -4 b -5 น้ำหนั ก -2 -1 2 -2 2 -3 2 -4 2 -5 ค่า น้ำหนั ก -0.50.250.1250.062 5 0.03 125

27 Wadchara

28 แสดงค่าน้ำหนักของระบบเลขฐาน แปด

29 Wadchara

30 การแทนค่าเลขฐานสองแต่ละกลุ่ม ด้วยเลขฐานแปด เลขฐาน แปด 01234567 เลขฐานส อง 00 0 00 1 01 0 01 1 10 0 10 1 11 0 11 1

31 Wadchara

32

33

34

35

36

37 แสดงรหัสที่ใช้แทนเลขฐานสิบ เลขฐานสิบรหัสบีซีดี (8421) รหัสเติมสามรหัสเกรย์ 01234567890123456789 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101

38 Wadchara

39

40

41

42

43

44

45

46

47 ตัวอักษร (Character) แอสกี 7 บิต (7-Bit ASCII) ฐานแปด (Octal) ฐานสิบหก (Hex) ตัวอักษร (Character) แอสกี 7 บิต (7-Bit ASCII) ฐานแปด (Octal) ฐานสิบหก (Hex) A 100 000110141 Y 101 100113159 B 100 001010242 Z 101 10101325A C 100 001110343 0 011 000006030 D 100 010010444 1 011 000106131 E 100 010110545 2 011 001006232 F 100 011010646 3 011 001106333 G 100 011110747 4 011 010006434 H 100 100011048 5 011 010106535 I 100 100111149 6 011 011006636 J 100 10101124A 7 011 011106737 K 100 10111134B 8 011 100007038 L 100 11001144C 9 011 100107139 M 100 11011154D blank 010 000004020 N 100 11101164E - 010 11100562E

48 Wadchara ตัวอักษร (Character) แอสกี 7 บิต (7-Bit ASCII) ฐานแปด (Octal) ฐานสิบหก (Hex) ตัวอักษร (Character) แอสกี 7 บิต (7-Bit ASCII) ฐานแปด (Octal) ฐานสิบหก (Hex) O 100 11111174F ( 010 100005028 P 101 000012050 + 010 10110532B Q 101 000112151 $ 010 010004424 R 101 001012252 * 010 10100522A ) 010 100105129 S 101 001112353 _ 010 11010552D T 101 010012454 / 010 11110572F U 101 010112555, 010 11000542C V 101 011012656 = 011 11010753D W 101 011112757 (RETURN) 000 11010150D X 101 100013058 (LINEFEED) 000 10100120A

49 Wadchara


ดาวน์โหลด ppt Wadchara วงจรดิจิตอล Digital Circuits. Wadchara หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google