งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชาประวัติศาสตร์ ส 22103

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชาประวัติศาสตร์ ส 22103"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชาประวัติศาสตร์ ส 22103
ภาคเรียนที่ 1 ผู้สอน นางทิพวรรณ บุญหวาน ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

2 ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
อารยธรรม ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

3 อารยธรรมในเขต... เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
..คือ บริเวณที่เรียกว่า ...เมโสโปเตเมีย....

4 แปลว่า..ดินแดนระหว่างแม่น้ำ 2 สาย
(แม่น้ำไทกริส-ยูเฟตีส)

5 (เพราะเมโสโปเตเมียมีลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยว)
หรือเรียกว่า... ดินแดนอุดมสมบูรณ์ พระจันทร์เสี้ยว (เพราะเมโสโปเตเมียมีลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยว)

6 ดินแดนเมโสโปเตเมียมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อม 3 ทวีป
คือ ยุโรป เอเชีย และแอฟริกา

7 -จึงเป็นศูนย์กลางการค้าขายและ
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ศิลปะวิทยาการและศาสนาต่างๆ -เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาที่สำคัญของโลกคือ ศาสนายูดาย คริสต์และศาสนาอิสลาม

8 -เอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีคนผิวขาวเข้ามาอยู่หลายเผ่าเช่น ซูเมเรียน บาบิโลเนียน อัคคาเดียน อัสซีเรียน แคลเดียน เปอร์เซียน และฮิบรู

9 -เดิมเชื่อว่าชาวซูเมเรียนเป็นชนชาติแรกที่สร้างอารยธรรมให้แก่โลก

10 ชนชาติที่สำคัญบริเวณเมโสโปเตเมีย

11 1.ชนชาติซูเมเรียน -เป็นพวกแรกที่มีความเจริญสูงสุดก่อนชนชาติอื่นๆ

12 -รู้จักก่อสร้างถาวรวัตถุขนาดใหญ่ด้วยดินเหนียวตากแห้ง(ขาดแคลนหิน) เช่นโบสถ์ วิหาร (ซึ่งเรียกว่า…
ซิกกาแรต ลักษณะคล้ายพีระมิด) พระราชวัง หอสูง อนุสาวรีย์

13 เชี่ยวชาญด้านการเกษตร พบวิธีปลูกข้าวสาลี
รู้จักการชลประทาน ประดิษฐ์ยานพาหนะมีล้อ

14 ซึ่งเป็นพัฒนาการด้านการคมนาคมขนส่งที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การคมนาคมของมนุษยชาติ

15 -รู้จักใช้โลหะผสม เช่น สำริด
(ทำเครื่องใช้ เครื่องประดับ) -รู้จักการทอผ้า ย้อมผ้าขนสัตว์ รู้จักเลี้ยงแกะ วัว

16 -มีความรู้เกี่ยวกับการคำนวณเวลาตามระบบจันทรคติ

17 -ผลงานที่สำคัญที่สุด คือ ประดิษฐ์ตัวอักษรได้สำเร็จเป็นชาติแรก ซึ่งเป็นอักษรภาพ เขียนลงบนดินเหนียว

18 -อักษรภาพมีลักษณะคล้ายลิ่ม จึงเรียกว่า อักษรลิ่ม
-หรืออักษรคูนิฟอร์ม

19 อักษรลิ่ม(คูนิฟอร์ม)

20 อักษรภาพ

21 อักษรภาพเขียนลงบนแผ่นดินเหนียว

22 เปรียบเทียบอักษรคูนิฟอร์ม กับอักษรปัจจุบัน

23 2.ชนชาติอัคคาเดียน -นำอักษรลิ่ม ของชาวซูเมเรียนเผยแพร่ความสามารถในการเขียนมหากาพย์ ไปได้ไกลถึงเปอร์เซีย ซีเรีย

24 3.ชนชาติบาบิโลเนียน -ผลงานที่สำคัญคือ ตรากฎหมายขึ้นเป็นฉบับแรกของโลก คือ ประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี -มีบทลงโทษที่รุนแรง..ตาต่อตาฟันต่อฟัน

25 พระเจ้าฮัมมูราบี

26 4.ชนชาติแคลเดียน -เป็นผู้ที่สืบทอดความเจริญด้านอารยธรรมของซูเมเรียน และบาบิโลเนียน

27 -ผลงานที่สำคัญคือ การสร้างสวนลอยบาบิโลน
-รู้จักการทำแผนที่ท้องฟ้าและดวงดาว -สามารถคำนวณระยะเวลาการเกิดสุริยุปราคาได้

28 5.ชนชาติอัสซีเรียน ชนชาติอัสซีเรียนแทบจะไม่ได้สร้างอารยธรรมอะไรขึ้นมาใหม่ เพราะรับเอาความรู้ส่วนใหญ่มาจากชาวบาบิโลเนียน แล้วพัฒนาดีขึ้นบ้างเท่านั้น..

29 ให้ความสำคัญกับการคมนาคมสื่อสาร การสร้างถนน ไปรษณีย์

30 ชนชาติอัสซีเรียน         มีนิสัยโหดเหี้ยม เป็นนักรบ

31 -ผลงานสำคัญคือ การรักษาและเผยแพร่อารยธรรมที่ตนได้รับจากชาวบาบิโลเนียนไว้
-มิฉะนั้นอาจจะไม่มีใครทราบถึงความเจริญของชาวบาบิโลเนียนได้เลย

32 -พัฒนาอักษรลิ่ม ให้สามารถนำมาใช้ติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

33 มีการรวบรวมอักษรคูนิฟอร์มที่แกะสลักให้เป็นหลักแหล่ง
ชนชาติอัสซีเรียน มีการรวบรวมอักษรคูนิฟอร์มที่แกะสลักให้เป็นหลักแหล่ง จึงถือเป็นชนชาติที่มีห้องสมุด เป็นแห่งแรกของโลก

34 สรุป บริเวณเมโสโปเตเมีย เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายศตวรรษ และได้ถ่ายทอดอารยธรรมให้แก่ดินแดนอื่นๆทั้งใกล้และห่างไกล

35 พบกันในหน่วยต่อไปค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายวิชาประวัติศาสตร์ ส 22103

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google