งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดธาตุเป็น หมวดหมู่ โดยนักเคมียุคต่างๆ ตารางธาตุของเดอเบอไร เนอร์ ปี พ. ศ. 2360 โยฮันน์ เดอเบอไรเนอร์ นักเคมีชาว เยอรมัน ได้ตั้งกฏชุดสาม (Law of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดธาตุเป็น หมวดหมู่ โดยนักเคมียุคต่างๆ ตารางธาตุของเดอเบอไร เนอร์ ปี พ. ศ. 2360 โยฮันน์ เดอเบอไรเนอร์ นักเคมีชาว เยอรมัน ได้ตั้งกฏชุดสาม (Law of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดธาตุเป็น หมวดหมู่ โดยนักเคมียุคต่างๆ

3 ตารางธาตุของเดอเบอไร เนอร์ ปี พ. ศ. 2360 โยฮันน์ เดอเบอไรเนอร์ นักเคมีชาว เยอรมัน ได้ตั้งกฏชุดสาม (Law of triads) “ นำ ธาตุต่างๆ ที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันมาจัดไว้ ในหมู่เดียวกัน หมู่ละ 3 ธาตุ เรียงตาม มวลอะตอมจากน้อยไปมากในแต่ละหมู่ มวลอะตอมของธาตุที่อยู่ตรงกลางจะเป็น ค่าเฉลี่ยของมวลอะตอมของธาตุที่เหลือ อีก 2 ธาตุ “

4 มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ บางกลุ่ม ตามกฏชุดสาม

5 ตารางธาตุของนิวแลนด์ ในปี พ. ศ. 2407 จอห์น นิวแลนด์ นักเคมีชาวอังกฤษได้พบว่าเมื่อนำธาตุ ต่างๆ มาเรียงลำดับตามมวลอะตอม จากน้อยไปหามาก ให้เป็นแถวตาม แนวนอน สมบัติของธาตุจะคล้ายกัน เป็นช่วงๆ ซึ่งลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น ทุกๆ ของธาตุที่ 8 เรียกการจัดตารางธาตุของนิวแลนด์ว่า law of octaves

6 ตัวอย่างการจัดตาราง ธาตุของนิวแลนด์

7 ตารางธาตุของเมน เดเลเอฟ ในระหว่างปี พ. ศ. 2412 - 2413 ยูลิ อุส ไมเออร์ นักวิทยาศาสตร์ชาว เยอรมัน และ ดิมิทรี เมนเดเลเอฟ นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียได้พบใน เวลาเดียวกันว่า “ สมบัติต่างๆ ของธาตมีส่วน สัมพันธ์กับมวลอะตอม กล่าวคือถ้าเรียงลำดับธาตุตาม มวลอะตอมจากน้อยไปหามาก จะพบว่าธาตุต่างๆ จะมีสมบัติ คล้ายคลึงกันเป็นช่วงๆ “

8 กฏพิริออดิก หรือกฏตารางธาตุ (Periodic law) จัดธาตุที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันไว้ ให้อยู่ในหมู่หรือในแนวตั้ง เดียวกัน เรียงลำดับมวลอะตอมจากน้อย ไปหามาก ถ้าสมบัติของธาตุไม่ สอดคล้องกันให้ปล่อยช่อง ว่างเว้นไว้ เมนเดเลเอฟได้ทำนายสมบัติ ของธาตุที่อยู่ในตำแหน่งที่ว่างไว้

9 ธาตุที่เมเดเลเอฟทำนาย สมบัติไว้ล่วงหน้า ธาตุอยุ่ใต้ Si เมนเดเลเอฟเรียกชื่อ ว่า เอคาซิลิคอน อีก 15 ปีต่อมาจึงพบว่าเป็น ธาตุ เจอร์เมเนียม (Ge) ธาตุที่อยู่ใต้โบรอน ( B ) เรียกว่า เอ คาโบรอน และ อยู่ใต้อะลูมิเนียม ว่า เอคาอะลูมิเนียม ปัจจุบันพบว่า เป็นธาตุ Se และ Ga ตามลำดับ

10

11 ตารางธาตุของเฮนรี โมส ลีย์ นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ พบว่า “ เลขอะตอมหรือ จำนวนโปรตอนใน นิวเคลียสของธาตุ มี ความสัมพันธ์กับสมบัติของ ธาตุมากกว่ามวลอะตอม “ สามารถสร้างตารางได้โดยไม่ ต้องสลับที่ธาตุบางธาตุ


ดาวน์โหลด ppt การจัดธาตุเป็น หมวดหมู่ โดยนักเคมียุคต่างๆ ตารางธาตุของเดอเบอไร เนอร์ ปี พ. ศ. 2360 โยฮันน์ เดอเบอไรเนอร์ นักเคมีชาว เยอรมัน ได้ตั้งกฏชุดสาม (Law of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google