งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่
โดยนักเคมียุคต่างๆ

2 ตารางธาตุของเดอเบอไรเนอร์
ปี พ.ศ โยฮันน์ เดอเบอไรเนอร์ นักเคมีชาวเยอรมัน ได้ตั้งกฏชุดสาม (Law of triads) “ นำธาตุต่างๆ ที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันมาจัดไว้ในหมู่เดียวกัน หมู่ละ 3 ธาตุ เรียงตามมวลอะตอมจากน้อยไปมากในแต่ละหมู่ มวลอะตอมของธาตุที่อยู่ตรงกลางจะเป็นค่าเฉลี่ยของมวลอะตอมของธาตุที่เหลืออีก 2 ธาตุ “

3 มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุบางกลุ่ม ตามกฏชุดสาม

4 ตารางธาตุของนิวแลนด์
ในปี พ.ศ จอห์น นิวแลนด์ นักเคมีชาวอังกฤษได้พบว่าเมื่อนำธาตุต่างๆ มาเรียงลำดับตามมวลอะตอมจากน้อยไปหามาก ให้เป็นแถวตามแนวนอน สมบัติของธาตุจะคล้ายกันเป็นช่วงๆ ซึ่งลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นทุกๆ ของธาตุที่ 8 เรียกการจัดตารางธาตุของนิวแลนด์ว่า law of octaves

5 ตัวอย่างการจัดตารางธาตุของนิวแลนด์

6 ตารางธาตุของเมนเดเลเอฟ
ในระหว่างปี พ.ศ ยูลิอุส ไมเออร์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน และ ดิมิทรี เมนเดเลเอฟ นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียได้พบในเวลาเดียวกันว่า “ สมบัติต่างๆ ของธาตมีส่วนสัมพันธ์กับมวลอะตอม กล่าวคือถ้าเรียงลำดับธาตุตามมวลอะตอมจากน้อยไปหามาก จะพบว่าธาตุต่างๆ จะมีสมบัติคล้ายคลึงกันเป็นช่วงๆ“

7 กฏพิริออดิก หรือกฏตารางธาตุ (Periodic law)
จัดธาตุที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันไว้ให้อยู่ในหมู่หรือในแนวตั้งเดียวกัน เรียงลำดับมวลอะตอมจากน้อยไปหามาก ถ้าสมบัติของธาตุไม่สอดคล้องกันให้ปล่อยช่องว่างเว้นไว้ เมนเดเลเอฟได้ทำนายสมบัติของธาตุที่อยู่ในตำแหน่งที่ว่างไว้

8 ธาตุที่เมเดเลเอฟทำนายสมบัติไว้ล่วงหน้า
ธาตุอยุ่ใต้ Si เมนเดเลเอฟเรียกชื่อว่า เอคาซิลิคอน อีก 15 ปีต่อมาจึงพบว่าเป็น ธาตุเจอร์เมเนียม(Ge) ธาตุที่อยู่ใต้โบรอน( B ) เรียกว่า เอคาโบรอน และ อยู่ใต้อะลูมิเนียมว่า เอคาอะลูมิเนียม ปัจจุบันพบว่าเป็นธาตุ Se และ Ga ตามลำดับ

9

10 ตารางธาตุของเฮนรี โมสลีย์
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ พบว่า “ เลขอะตอมหรือจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสของธาตุ มีความสัมพันธ์กับสมบัติของธาตุมากกว่ามวลอะตอม “ สามารถสร้างตารางได้โดยไม่ต้องสลับที่ธาตุบางธาตุ


ดาวน์โหลด ppt การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google