งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเรียงหนังสือบนชั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเรียงหนังสือบนชั้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเรียงหนังสือบนชั้น
ในระบบจัดหมู่รัฐสภาอเมริกัน (LCC)

2 เลขเรียกหนังสือ(Call number)
-เลขหมู่หนังสือ (Class number) P91.25 -เลขหนังสือ(Book number) ส79 -ปีทีพิมพ์ (Edition) -เล่มที่และฉบับที่ (volume,number) ล.1 ฉ.1

3 การจัดเรียง 1. เลขหมู่หนังสือ (Class number)
1.1 หมวดใหญ่และหมวดย่อย ในแต่ละหมวด เรียงตามหมวดใหญ่ก่อนจนหมดแล้วค่อยตามด้วยหมวดย่อยเช่น Q1 Q2 Q4…………..QA1 QA3…..QB1 QB2

4 1.2 ตัวเลขของหมวดหมู่ในระบบ
-เป็นการแบ่งครั้งที่สามในแต่ละหมวด เป็นจำนวนตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็ม และแบ่งย่อยด้วยตัวเลขทศนิยมเพื่อให้ละเอียดลงไป -จำนวนตัวเลขตั้งแต่ ให้จัดเรียงตามลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามาก -จำนวนตัวเลขที่เป็นเลขทศนิยมให้เรียงตามหลักการเรียงเลขทศนิยม -เลขคัตเตอร์ มีสัญลักษณ์ของตัวอักษรผสมตัวเลข ตัวอักษรให้จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร A-Z ตัวเลขที่ตามหลังให้เรียงตามหลักการเรียงเลขทศนิยม

5 ลักษณะการจัดเรียงตัวเลข
DP TS155.4 DP TS155.5 DP TS155.63 DP TS155.65 DP TS155.8

6 ลักษณะการจัดเรียงตามเลขคัตเตอร์
DE61.A47 DE61.A7 DE61.C4 DE61.F2 DE61.F66

7 3. ปีทีพิมพ์(Edition)- -ปีที่พิมพ์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเลขเรียกหนังสือ ถ้าเลขหมู่และ เลขผู้แต่งเหมือนกันให้จัดเรียงตามปีพิมพ์โดยเรียงจากปีพิมพ์เก่าไปหาปีพิมพ์ใหม่(น้อยไปหามาก) P P50 ส ส56

8 4. เล่มที่และฉบับที่ (volume,number)
รายการหนังสือที่มีจำนวนเล่มที่หรือจำนวนฉบับมากกว่าหนึ่ง จะมีการเติมส่วนของเล่มที่(ล.v.) ฉบับที่ (ฉ./c.) โดยจัดเรียงตามเล่มที่ และฉบับที่ตามลำดับตัวเลข QA QA60.3 F F63 V V.2

9 ถ้าเลขหมู่ที่แตกออกเป็นจุดทศนิยมหลังจุดทศนิยมเป็นตัวอักษรกับตัวเลข ให้เรียงที่แตกเป็นตัวอักษรก่อน เช่น HF5549.A3 ส HF5549.A8 ป HF ส HF ส

10 ถ้าเลขหมู่ที่แตกออกเป็นจุดทศนิยมหลังจุดทศนิยมเป็นตัวอักษรไทยกับตัวอักษรอังกฤษ ให้เรียงที่ตัวอักษรไทยก่อนตัวอักษรอังกฤษ เช่น HF5549.ส43 จ HF5549.อ43 ป HF5549.A3 ป HF5549.C3 ป

11 ตัวอย่างการจัดเรียงหนังสือภาษาอังกฤษ
1 QA76.3 C69 O 2 QA76.6 E7 G 3 QA76.73.P2 E 4 QA76.76.O63 M QA76.9.A73 S 6 QA76.9.A73 S

12 ตัวอย่างการจัดเรียงหนังสือภาษาไทย
HF5549 ส HF5549 ส HF5549 ส46 ม.ป.ป. HF5549 ส HF5549.A23 ศ HF5549.A3 ค HF5549.A3 ส HF5549.A3 อ HF5549.A3 อ

13 การรวมห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และหอสมุดกลาง
ซึ่งใช้เลขผู้แต่งต่างกันส่วนนี้เป็นลักษณะเฉพาะ 1.เลขผู้แต่งใช้ตัวอักษรผู้แต่ง 1 ตัว ตามด้วยเลขผู้แต่ง 2 ตัว เช่น TN310 T (แบบหอสมุดกลาง) 2. เลขผู้แต่งใช้ตัวอักษรผู้แต่ง 1 ตัว ตามด้วยเลขผู้แต่ง 1 ตัว อักษรชื่อเรื่อง 1 ตัวเช่น TN310 T6m n.d (แบบห้องสมุดคณะวิศวะ) 3. เลขผู้แต่งใช้ตัวอักษรผู้แต่ง 3 ตัว เช่น TN310 TOM (แบบห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์) ให้เรียงแบบที่ และ 3 ตามลำดับ

14 สำหรับหนังสือที่ไม่ปรากฎปีพิมพ์ที่ใช้อักษรย่อ ม.ป.ป. (ตำราไทย)
และ n.d.(ตำราต่างประเทศ) ข้อตกลงให้เรียงตำราที่ปรากฏปีทีพิมพ์ให้หมดก่อน แล้วถึงตามด้วย ตำราที่ไม่ปรากฎปีพิมพ เช่น PC2073 ต TN310 T PC2073 ต TN310 T PC2073 ต83 ม.ป.ป TN310 T64 n.d


ดาวน์โหลด ppt การจัดเรียงหนังสือบนชั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google