งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเรียงหนังสือบนชั้น ในระบบจัดหมู่รัฐสภาอเมริกัน (LCC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเรียงหนังสือบนชั้น ในระบบจัดหมู่รัฐสภาอเมริกัน (LCC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเรียงหนังสือบนชั้น ในระบบจัดหมู่รัฐสภาอเมริกัน (LCC)

2 เลขเรียกหนังสือ (Call number) - เลขหมู่หนังสือ (Class number) P91.25 - เลขหนังสือ (Book number) ส 79 - ปีทีพิมพ์ (Edition) 2529 - เล่มที่และฉบับที่ (volume,number) ล.1 ฉ.1

3 การจัดเรียง 1. เลขหมู่หนังสือ (Class number) 1.1 หมวดใหญ่และหมวดย่อย ในแต่ละหมวด เรียงตามหมวดใหญ่ก่อนจนหมดแล้วค่อยตาม ด้วยหมวดย่อยเช่น Q1 Q2 Q4…………..QA1 QA3…..QB1 QB2

4 1.2 ตัวเลขของหมวดหมู่ในระบบ - เป็นการแบ่งครั้งที่สามในแต่ละหมวด เป็น จำนวนตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็ม และแบ่งย่อย ด้วยตัวเลขทศนิยมเพื่อให้ละเอียดลงไป - จำนวนตัวเลขตั้งแต่ 1-9999 ให้จัดเรียง ตามลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามาก - จำนวนตัวเลขที่เป็นเลขทศนิยมให้เรียงตาม หลักการเรียงเลขทศนิยม - เลขคัตเตอร์ มีสัญลักษณ์ของตัวอักษรผสม ตัวเลข ตัวอักษรให้จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร A-Z ตัวเลขที่ตามหลังให้เรียงตามหลักการเรียง เลขทศนิยม

5 ลักษณะการจัดเรียงตัวเลข DP155 TS155.4 DP156.2 TS155.5 DP156.3 TS155.63 DP156.4 TS155.65 DP156.43 TS155.8

6 ลักษณะการจัดเรียงตามเลขคัตเตอร์ DE61.A47 DE61.A7 DE61.C4 DE61.F2 DE61.F66

7 3. ปีทีพิมพ์ (Edition)- - ปีที่พิมพ์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเลขเรียกหนังสือ ถ้าเลขหมู่และ เลขผู้แต่งเหมือนกันให้จัดเรียงตามปีพิมพ์โดย เรียงจากปีพิมพ์เก่าไปหาปีพิมพ์ใหม่ ( น้อยไปหา มาก ) P50 ส 56 ส 56 2525 2527

8 4. เล่มที่และฉบับที่ (volume,number) รายการหนังสือที่มีจำนวนเล่มที่หรือจำนวนฉบับ มากกว่าหนึ่ง จะมีการเติมส่วนของเล่มที่ ( ล.v.) ฉบับที่ ( ฉ./c.) โดยจัดเรียงตามเล่มที่ และฉบับ ที่ตามลำดับตัวเลข QA60.3 F63 2001 V.1 V.2

9 ถ้าเลขหมู่ที่แตกออกเป็นจุดทศนิยมหลังจุด ทศนิยมเป็นตัวอักษรกับตัวเลข ให้เรียงที่แตก เป็นตัวอักษรก่อน เช่น HF5549.A3 ส 26 2547 HF5549.A8 ป 26 2547 HF5549.23 ส 26 2547 HF5549.3 ส 26 2547

10 ถ้าเลขหมู่ที่แตกออกเป็นจุดทศนิยมหลังจุด ทศนิยมเป็นตัวอักษรไทยกับตัวอักษรอังกฤษ ให้เรียงที่ตัวอักษรไทยก่อนตัวอักษรอังกฤษ เช่น HF5549. ส 43 จ 56 2546 HF5549. อ 43 ป 56 2547 HF5549.A3 ป 56 2547 HF5549.C3 ป 56 2547

11 ตัวอย่างการจัดเรียงหนังสือ ภาษาอังกฤษ 1QA76.3 C69 O41 2000QA76.3 C69 O41 2000 2QA76.6 E7 G55 1998QA76.6 E7 G55 1998 3QA76.73.P2 E99 1991QA76.73.P2 E99 1991 4QA76.76.O63 M42 1999 5 QA76.9.A73 S91 2000QA76.76.O63 M42 1999QA76.9.A73 S91 2000 6QA76.9.A73 S91 2001QA76.9.A73 S91 2001

12 HF5549 ส 73 2514 HF5549.A3 ส 73 2532 HF5549.A23 ศ 64 2540 HF5549.A3 ค 36 2543 HF5549.A3 อ 72 2538 HF5549.A3 อ 72 HF5549.A3 อ 72 2540 HF5549 ส 46 2521 HF5549 ส 46 2526 HF5549 ส 46 ม. ป. ป. ตัวอย่างการจัดเรียงหนังสือภาษาไทย

13 การรวมห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์และหอสมุดกลาง ซึ่งใช้เลขผู้แต่งต่างกันส่วนนี้เป็นลักษณะเฉพาะ 1. เลขผู้แต่งใช้ตัวอักษรผู้แต่ง 1 ตัว ตามด้วยเลขผู้แต่ง 2 ตัว เช่น TN310 T65 1969 ( แบบหอสมุดกลาง ) 2. เลขผู้แต่งใช้ตัวอักษรผู้แต่ง 1 ตัว ตามด้วยเลขผู้แต่ง 1 ตัว อักษรชื่อเรื่อง 1 ตัวเช่น TN310 T6m n.d ( แบบห้องสมุดคณะวิศวะ ) 3. เลขผู้แต่งใช้ตัวอักษรผู้แต่ง 3 ตัว เช่น TN310 TOM 1968 ( แบบห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ) ให้เรียงแบบที่ 1 2 และ 3 ตามลำดับ

14 สำหรับหนังสือที่ไม่ปรากฎปีพิมพ์ที่ใช้อักษร ย่อ ม. ป. ป. ( ตำราไทย ) และ n.d.( ตำราต่างประเทศ ) ข้อตกลงให้เรียงตำราที่ปรากฏปีทีพิมพ์ให้ หมดก่อน แล้วถึงตามด้วย ตำราที่ไม่ปรากฎปีพิมพ เช่น PC2073 ต 83 2522 TN310 T64 1998 PC2073 ต 83 2523 TN310 T64 2001 PC2073 ต 83 ม. ป. ป. TN310 T64 n.d


ดาวน์โหลด ppt การจัดเรียงหนังสือบนชั้น ในระบบจัดหมู่รัฐสภาอเมริกัน (LCC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google