งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Annual Reviews เป็น ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บทความประเภทปริทัศน์ (Review) ครอบคลุมเนื้อหาใน 40 สาขาวิชาหลักทางด้าน Biomedical, Life, Physical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Annual Reviews เป็น ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บทความประเภทปริทัศน์ (Review) ครอบคลุมเนื้อหาใน 40 สาขาวิชาหลักทางด้าน Biomedical, Life, Physical."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Annual Reviews เป็น ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บทความประเภทปริทัศน์ (Review) ครอบคลุมเนื้อหาใน 40 สาขาวิชาหลักทางด้าน Biomedical, Life, Physical และ Social Sciences รวมถึง Economics ด้วย

3 1. Browse Journals 2. Search Basic Search Advanced Search 1. Browse Journals 2. Search Basic Search Advanced Search ช่องทางการ สืบค้น

4 Homepa ge

5 Browse Journals เลือกไล่เรียงวารสารตามสาขาวิชา ที่สนใจ

6 Browse Journals Forthcoming เพื่อดูวารสารฉบับ ล่วงหน้า Latest Volume เพื่อดูวารสารฉบับ ปัจจุบัน Volume Selector เพื่อดูวารสารฉบับ ย้อนหลัง Most Cited Reviews เพื่อดูบทความที่ ได้รับอ้างอิงสูงสุด Most Downloaded Review ความนิยม ในการดาวน์โหลดเอกสาร 2. คลิกเลือกแสดงรูปแบบเนื้อหาของ บทความที่ต้องการ

7 Basic Search 1. พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการ แล้วคลิก Search 2. หรือ คลิกที่ Advanced Search เพื่อสืบค้นขั้นสูง 1 2

8 Advanced Search 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกค้นเฉพาะวารสารชื่อใดชื่อ หนึ่งหรือวารสารทุกชื่อ 5. ระบุช่วงเวลาที่ต้องการ 6. คลิก Search เพื่อสืบค้น

9 Citation Search Citation เป็นการสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชื่อวารสาร ปีที่ (Volume) และ เลขหน้า (Starting Page) เป็นต้น หรือ เลือก สืบค้นจากหมายเลข DOI

10 Search Results 1. คลิกเลือกบทความที่ต้องการ 2. เลือกกรองผลลัพธ์ให้แคบลงจากส่วน Refine Your Search 1 2

11 Abstrac t 1. คลิกเพื่อแสดงเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML หรือ PDF 2. เรียกดูบทความที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับบทความ นี้ หรือ ข้อมูลการอ้างอิง อ้างถึง 3. หรือ ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 4. คลิกที่ Download เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม

12 Full Text HTML

13 Full Text PDF Print, Save

14


ดาวน์โหลด ppt Annual Reviews เป็น ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บทความประเภทปริทัศน์ (Review) ครอบคลุมเนื้อหาใน 40 สาขาวิชาหลักทางด้าน Biomedical, Life, Physical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google