งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Acute diarrhea. นิยาม ถ่ายอุจจาระมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้ง / วัน หรือถ่ายเป็นมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำมากๆเพียงครั้งเดียว ระยะเวลาน้อยกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Acute diarrhea. นิยาม ถ่ายอุจจาระมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้ง / วัน หรือถ่ายเป็นมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำมากๆเพียงครั้งเดียว ระยะเวลาน้อยกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Acute diarrhea

2

3 นิยาม ถ่ายอุจจาระมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้ง / วัน หรือถ่ายเป็นมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำมากๆเพียงครั้งเดียว ระยะเวลาน้อยกว่า 2 สัปดาห์

4 1.Watery diarrhea หรือ non-invasive diarrhea ถ่ายเหลวเป็นน้ำ สีเหลือง สีเขียวอ่อน น้ำ ขุ่นคล้ายน้ำซาวข้าว - สารพิษ (toxin) Vibrio cholera, E.Coli, Staphylococcus, Clostridium perfringens, Vibrio parahemolyticus, Bacillus ceres - เชื้อไวรัส Rotavirus, Norwalk virus แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

5 2. Mucus bloody หรือ invasive diarrhea ถ่ายมีมูกเลือดปน มักมีไข้ ปวดหัว ปวดท้อง ปวดเบ่งที่ทวารหนัก ถ่ายแต่ละครั้งไม่มาก Shigellaspp, Salmonella spp., EnteroinvasiveE.coli (EIEC), Compylobacterjejuni, Yerseniaenterolitica, Entamoebahistolytica

6 วิธีปฏิบัติ 1. การซักประวัติ - อุจจาระ ; ลักษณะอุจจาระ ปริมาณ อุจจาระ - อาการร่วม ; ไข้ ปวดท้อง อาเจียน หน้า มืด - feeding ; ในเด็ก 2. การตรวจร่างกาย - sign of dehydration - ชั่งน้ำหนัก

7 sign of dehydration

8 Children ความรุนแรง น้อย 3-5 % ปานกลาง 6-9% มาก > 10% ชีพจรปกติเร็วเร็ว เบา ความดันเลือดปกติ ปกติ หรือต่ำลงกว่า 10 มม. ปรอท ต่ำ, Pulse pressure แคบ, วัดไม่ได้ พฤติกรรมปกติกระสับกระส่าย กระวนกระวายถึงซึม มาก กระหายน้ำเล็กน้อยปานกลางมาก เยื่อบุปากปกติแห้งแห้งจนเหี่ยว น้ำตามีน้ำตาลดลงไม่มีน้ำตา ตาลึกโหล กระหม่อมหน้าปกติบุ๋มเล็กน้อยบุ๋มมาก กระบอกตาปกติลึกโบ๋ลึกโป๋มาก ความยืดหยุ่น ของผิวหนัง ยังดีอยู่ เสียเล็กน้อย ไม่คืน กลับในช่วง 2 วินาที จับแล้วยังตั้งอยู่นาน เกิน 4 วินาที Urine specific gravity <1.020 >1.020 Urine output < 1 ml/kh/hr >1.030 Urine output <0.5 ml/kg/hr Capillary refill < 2 วินาที 2-3 วินาที 3-4 วินาที

9 ความรุนแรงน้อยปานกลางมาก อาการ ยังแข็งแรง ดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ ไม่รบกวนการ ประกอบอาชีพ ไม่อ่อนเพลีย รู้สึกตัวดี ทำงาน หนักได้ และไม่ กระหายน้ำ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง แต่ยังพอเดินไป ไหนมาไหนได้ สามารถดำเนินชีวิต และทำงานเบาๆ ได้ อาจต้องมีคนมา ช่วยดูแล อาจต้อง หยุดงานหรือนอน พักผ่อนอยู่กับบ้าน และกระหายน้ำบ้าง อ่อนเพลียมาก จน ไม่มีแรง ลุกเดินไม่ ค่อยไหว ต้องนั่ง หรือนอนอยู่กับเตียง หรือนอนรพ. อาจ ต้องหยุดงาน ไม่ สามารถทำกิจวัตร ประจำวันหรือ ช่วยเหลือตัวเองได้ อาจมีอาการซึม หรือไม่ค่อยรู้สึกตัว กระหายน้ำมากหรือ มีปัสสาวะออกน้อย ชีพจรปกติเร็วเร็ว เบา ความดันเลือด Systolic BP ปกติ ปกติ หรือต่ำลงกว่า 10 -20 mmHg ต่ำลงมากกว่า 20 mmHg Postural hypotension ไม่มีมีหรือไม่มีก็ได้มี Adult

10 ความรุนแรงน้อยปานกลางมาก Jugular venous pressure มองเห็นได้ในท่า นอนราบ อาจมองเห็นหรือไม่ เห็นในท่านอนราบก็ ได้ มองไม่เห็นในท่า นอนราบ ปากคอแห้งไม่มีมีบ้างมีมาก Sunken eye ball ไม่มีมีเล็กน้อยมากชัดเจน ความยืดหยุ่น ของผิวหนัง ยังดีอยู่ เสียเล็กน้อย ไม่คืน กลับในช่วง 2 วินาที จับแล้วยังตั้งอยู่นาน เกิน 4 วินาที Capillary refill < 2 วินาที 2-3 วินาที 3-4 วินาที Adult

11 การรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน

12 1. การป้องกันและรักษาภาวะขาดน้ำ การรักษาภาวะขาดน้ำด้วยสารน้ำทางปาก ORS สูตรทำเอง น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ และ เกลือป่น 1 ช้อนชา ผสมในน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว 750 มิลลิลิตร ขาดน้ำน้อย ให้สารน้ำทางปาก 50 มล./ กก. ใน 4 ชั่วโมงแรกหรือ 2 เท่าของปริมาณนมที่เด็กกินใน 4 ชั่วโมง หรือให้รับประทาน ORS 1- 1.5 เท่า ของปริมาณอุจจาระที่ถ่าย ใน 4 ชั่วโมงใน 24 ชั่วโมงต่อไปให้สารน้ำปริมาณเท่ากับ maintenance + concurrent loss รวมเท่ากัน 6 ออนซ์ / กก./ วัน ขาดน้ำปานกลาง ให้สารน้ำทางปาก 100 มล./ กก. ใน 4 ชั่วโมงแรก หรือ 3 เท่าของปริมาณนมที่กิน ขาดน้ำมาก ให้สารน้ำทางปากให้เร็วและมากที่สุดพร้อมทั้งส่งต่อ โรงพยาบาลเพื่อให้สารน้ำทางหลอดเลือด (IV. Fluid)

13 การรักษาภาวะขาดน้ำด้วยสารน้ำทางหลอด เลือด ในผู้ใหญ่ ควรให้เป็น Ringer lactate solution หรือ Acetar เนื่องจากมี potassium ผสมอยู่แล้ว deficit +maintenance + concurrent loss

14 1.Deficit การขาดสารน้ำต่อหน่วยน้ำหนักตัว ประเมินจากภาวะ dehydration 2.Maintenance คิดตามแคลอรีที่ผู้ป่วยใช้ตามสูตรของ Holiday และ Segar น้ำหนักตัว 0 - 10 กก. ใช้ 100 กิโลแคลอรี / กก. 10 - 20 กก. ใช้ 1000 + 50 กิโลแคลอรี / กก. ที่มากกว่า 10 กก. >20 กก. ใช้ 1500 + 20 กิโลแคลอรี / กก. ที่ มากกว่า 20 กก.

15 3. Concurrent loss สารน้ำที่ยังสูญเสียต่อไปอย่างผิดปกติ จาก อาเจียน, ถ่าย

16 2. การให้อาหารสำหรับผู้ป่วยอุจจาระร่วง เฉียบพลัน - อาหารอ่อนๆ ที่ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก น้ำข้าว ขนมปังเค็ม น้ำซุป น้ำผลไม้ น้ำมะพร้าว นมถั่วเหลือง - นมไม่ควรรับประทานมาก - โยเกิร์ต - อาหารไขมันต่ำ

17 3. การให้ยาต้านอุจจาระร่วง - ยาลดการเคลื่อนไหวของลำไส้ (anti- peristaltics) ; Loperamide - ยาต้านฤทธิ์ cholinergic ( Anticholinergics) ; Hyoscine - ยาออกฤทธิ์ดูดซับสารพิษ ( Absorbents ) ; activated charcoal, Kaolin, pectin, dioctahedral smectite - Probiotics - Antibiotics ; Norflox (400) 1x2, Bactrim (160/800) 1x2, Ciproflox (500) 1x2,

18 Early warning sign 1. เฝ้าระวังของภาวะ shock - ระดับความรู้สึกตัว : ซึมลง กระสับกระส่าย - ความดันโลหิต, ชีพจร : - SBP 100 2. ประเมินภาวะ dehydration

19 Action point ( ถ้าผู้ป่วยมี ภาวะช็อก ) 1. ประเมินอาการของภาวะ shock 2. การให้ออกซิเจน canula 3. ตรวจ check v/s ทุก 15 นาที ระยะแรก shock 4. Record urine output ทุก 1 hr 5. ดูแลให้สารน้ำตามแผน 6. กระตุ้นให้ดื่มน้ำเข้าไปทดแทน 7. รายงานแพทย์ทันที Early warning sign


ดาวน์โหลด ppt Acute diarrhea. นิยาม ถ่ายอุจจาระมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้ง / วัน หรือถ่ายเป็นมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำมากๆเพียงครั้งเดียว ระยะเวลาน้อยกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google