งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557

2 การป้องกันและการควบคุมโรคไข้หวัดนกใน เป็ดไล่ทุ่ง / จำนวนฝูงเป็ดไล่ทุ่ง ( สำรวจเดือน กค. 57)

3 จังหวัดฝูงตัว กำแพงเพชร ,173 ตาก 00 นครสวรรค์ 6061,915,456 พิจิตร ,590 เพชรบูรณ์ 210,000 พิษณุโลก 96194,039 สุโขทัย 81307,600 อุตรดิตถ์ 56133,563 อุทัยธานี 91388,300 รวม เขต 6 1,4444,149,721 การป้องกันและการควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ ทุ่ง / จำนวนฝูงเป็ดไล่ทุ่ง ( สำรวจเดือน กค. 57)

4 การป้องกันและการควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง / การสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab

5 จังหวัดเป้าหมาย ผลการ ดำเนินงานร้อยละ กำแพงเพช ร 1,1281, ตาก 00 นครสวรรค์ 1, พิจิตร 1, เพชรบูรณ์ 036 พิษณุโลก 1,3681, สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี รวม เขต 6 5,8326, การป้องกันและการควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง / การสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab

6 การป้องกันและการควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง / การสุ่มเก็บตัวอย่าง serum

7 จังหวัดเป้าหมาย ผลการ ดำเนินงานร้อยละ กำแพงเพช ร 2,8202, ตาก 0 นครสวรรค์ 2, พิจิตร 3, เพชรบูรณ์ 0 พิษณุโลก 3,4203, สุโขทัย 1,3801, อุตรดิตถ์ อุทัยธานี รวม เขต 6 14,58014, การป้องกันและการควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง / การสุ่มเก็บตัวอย่าง serum


ดาวน์โหลด ppt ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google