งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( 1 มค.-2 สค.51 ) 239.26 222.63 198.31 176.78 153.67 153.49 149.63 148.65 144.96 141.60 1 ระยอง 2 ราชบุรี 3 อ่างทอง 4 กาญจนบุรี 5 อุตรดิตถ์ 6 นครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( 1 มค.-2 สค.51 ) 239.26 222.63 198.31 176.78 153.67 153.49 149.63 148.65 144.96 141.60 1 ระยอง 2 ราชบุรี 3 อ่างทอง 4 กาญจนบุรี 5 อุตรดิตถ์ 6 นครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ( 1 มค.-2 สค.51 ) 239.26 222.63 198.31 176.78 153.67 153.49 149.63 148.65 144.96 141.60 1 ระยอง 2 ราชบุรี 3 อ่างทอง 4 กาญจนบุรี 5 อุตรดิตถ์ 6 นครสวรรค์ 7 ตราด 8 ภูเก็ต 9 เพชรบูรณ์ 10 อุทัยธานี ลำดับ จังหวัด อัตราป่วย เพชรบุรี อัตราป่วย 72.80 / แสน ประเทศ อันดับที่ 37 เขต อันดับที่ 3

3 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2551 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย ) 2 สค.51

4 อัตราป่วย อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 อำเภอ

5 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2551 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย ) เพื่อการควบคุม ณ 7 สค..51


ดาวน์โหลด ppt ( 1 มค.-2 สค.51 ) 239.26 222.63 198.31 176.78 153.67 153.49 149.63 148.65 144.96 141.60 1 ระยอง 2 ราชบุรี 3 อ่างทอง 4 กาญจนบุรี 5 อุตรดิตถ์ 6 นครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google