งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมย่อยถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม / โครงการ ( เดือนธันวาคม ) แผน ( ครั้ง / ราย ) ผล ( ครั้ง / ราย ) ทั้งปีธ.ค.ธ.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมย่อยถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม / โครงการ ( เดือนธันวาคม ) แผน ( ครั้ง / ราย ) ผล ( ครั้ง / ราย ) ทั้งปีธ.ค.ธ.ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมย่อยถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม / โครงการ ( เดือนธันวาคม ) แผน ( ครั้ง / ราย ) ผล ( ครั้ง / ราย ) ทั้งปีธ.ค.ธ.ค. สะสม 1. กิจกรรมย่อยเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้านการประมง โครงการประมงชุมชน 2426

2 ติดป้ายโครงการฯ สำรวจข้อมูลชาวประมง

3 พบปะผู้นำชุมชน, นักวิชาการเกษตร และนายช่าง ชลประทาน

4 สำรวจพื้นที่พร้อม พิกัด GPS

5 สำรวจข้อมูลชาวประมง

6 ประชุมชี้แจงโครงการฯ พร้อม คัดเลือกคณะกรรมการฯ

7 ประชุมคณะกรรมการฯ

8 รายการงบประมาณ ที่ได้รับ งบประมา ณที่ เบิกจ่าย ร้อยละคงเหลือ งบควบคุมการทำการ ประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ 680, , , , , , , , , , ,

9 ประชุมร่วมกับสำนักงานประมง จังหวัดเชียงใหม่

10 ประชุมกลุ่มจังหวัด เขต 15

11 ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด เชียงใหม่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

12 ทดสอบเครื่องเรือ ใหม่

13 ปัญหาและอุปสรรค 1. ยานพาหนะเก่า 1 ฝ กทม. น ยะลา

14 สวัสดี ครับ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมย่อยถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม / โครงการ ( เดือนธันวาคม ) แผน ( ครั้ง / ราย ) ผล ( ครั้ง / ราย ) ทั้งปีธ.ค.ธ.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google