งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิชาการและ แผนงาน. 2 ภาค / จังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการ ใช้ประโยชน์ผิด วัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละ รวมทั้งสิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิชาการและ แผนงาน. 2 ภาค / จังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการ ใช้ประโยชน์ผิด วัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละ รวมทั้งสิ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิชาการและ แผนงาน

2 2 ภาค / จังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการ ใช้ประโยชน์ผิด วัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละ รวมทั้งสิ้น 8, , ภาคเหนือ 5, ภาคอีสาน ภาคกลาง 1, ภาคใต้

3 3 ลำดับจังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละ 1 กำแพงเพชร *** เชียงราย *** เชียงใหม่ *** ตาก *** นครสวรรค์ *** 3, น่าน *** พะเยา ** พิจิตร ** พิษณุโลก ** เพชรบูรณ์ ***

4 4 ลำดับจังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละ 11 แพร่ ** แม่ฮ่องสอน * ลำปาง *** ลำพูน ** สุโขทัย *** อุตรดิตถ์ ** อุทัยธานี *** กาฬสินธุ์ *** ขอนแก่น *** ชัยภูมิ ***

5 5 ลำดับจังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละ 4 นครพนม ** นครราชสีมา *** บึงกาฬ ** บุรีรัมย์ *** มหาสารคาม *** มุกดาหาร ** ยโสธร *** ร้อยเอ็ด *** เลย *** ศรีสะเกษ ***

6 6 ลำดับจังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละ 14 สกลนคร *** สุรินทร์ *** หนองคาย *** หนองบัวลำภู *** อำนาจเจริญ ** อุดรธานี *** อุบลราชธานี *** กาญจนบุรี *** จันทบุรี ** ฉะเชิงเทรา ***

7 7 ลำดับจังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการ ใช้ประโยชน์ผิด วัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละ 4 ชลบุรี ** ชัยนาท ** ตราด ** นครนายก ** นครปฐม * ปทุมธานี * ประจวบคีรีขันธ์ ** ปราจีนบุรี ** พระนครศรี *** เพชรบุรี *

8 8 ลำดับจังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละ 14 ระยอง ** ราชบุรี * ลพบุรี ** สระแก้ว *** สระบุรี ** สุพรรณบุรี *** กระบี่ ** ชุมพร *** ตรัง ** นครศรี ***

9 9 ลำดับจังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการ ใช้ประโยชน์ผิด วัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละ 5 นราธิวาส * ปัตตานี * พังงา ** พัทลุง ** ภูเก็ต * ยะลา * ระนอง ** สงขลา ** สตูล ** สุราษฎร์ธานี ***


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิชาการและ แผนงาน. 2 ภาค / จังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการ ใช้ประโยชน์ผิด วัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละ รวมทั้งสิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google