งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิชาการและ แผนงาน. 2 ภาค / จังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการ ใช้ประโยชน์ผิด วัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละ รวมทั้งสิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิชาการและ แผนงาน. 2 ภาค / จังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการ ใช้ประโยชน์ผิด วัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละ รวมทั้งสิ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิชาการและ แผนงาน

2 2 ภาค / จังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการ ใช้ประโยชน์ผิด วัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละ รวมทั้งสิ้น 8,47487110.281,15122219.29 ภาคเหนือ 5,5353796.85321650.00 ภาคอีสาน 92512713.73463136 540.66 ภาคกลาง 1,69429617.4717195.26 ภาคใต้ 3206921.564856112.58

3 3 ลำดับจังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละ 1 กำแพงเพชร *** 761 14519.0511100.00 2 เชียงราย *** 6466.67815187.50 3 เชียงใหม่ *** 172----- 4 ตาก *** 33613640.486-- 5 นครสวรรค์ *** 3,108----- 6 น่าน *** -3---- 7 พะเยา ** 741317.57--- 8 พิจิตร ** 22100.00--- 9 พิษณุโลก ** 8----- 10 เพชรบูรณ์ *** 644367.19---

4 4 ลำดับจังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละ 11 แพร่ ** -26---- 12 แม่ฮ่องสอน * 47--17-- 13 ลำปาง *** ------ 14 ลำพูน ** 920----- 15 สุโขทัย *** 3----- 16 อุตรดิตถ์ ** 33721.21--- 17 อุทัยธานี *** 1----- 1 กาฬสินธุ์ *** 1415107.1416850.00 2 ขอนแก่น *** ---4125.00 3 ชัยภูมิ *** 37233.33112--

5 5 ลำดับจังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละ 4 นครพนม ** 3---2- 5 นครราชสีมา *** ------ 6 บึงกาฬ ** ---6-- 7 บุรีรัมย์ *** 2856200.00998383.84 8 มหาสารคาม *** ---7-- 9 มุกดาหาร ** ---16 100.00 10 ยโสธร *** 2314619.918-- 11 ร้อยเอ็ด *** 170--3-- 12 เลย *** 262--33-- 13 ศรีสะเกษ *** ---16--

6 6 ลำดับจังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละ 14 สกลนคร *** 46--11-- 15 สุรินทร์ *** ---44-- 16 หนองคาย *** 22100.001120181.82 17 หนองบัวลำภู *** ---14-- 18 อำนาจเจริญ ** 11100.0066 19 อุดรธานี *** 155--49-- 20 อุบลราชธานี *** 10--8-- 1 กาญจนบุรี *** -12-35-- 2 จันทบุรี ** 329966.67--- 3 ฉะเชิงเทรา *** 8787.5014428.57

7 7 ลำดับจังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการ ใช้ประโยชน์ผิด วัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละ 4 ชลบุรี ** 105----- 5 ชัยนาท ** ---13323.08 6 ตราด ** -22-2-- 7 นครนายก ** ------ 8 นครปฐม * ------ 9 ปทุมธานี * ------ 10 ประจวบคีรีขันธ์ ** 1--14-- 11 ปราจีนบุรี ** 51--12-- พระนครศรี *** ------ 13 เพชรบุรี * ------

8 8 ลำดับจังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้งเตือน ร้อยละ 14 ระยอง ** -21---- 15 ราชบุรี * 46613.044224.76 16 ลพบุรี ** 68920.2910-- 17 สระแก้ว *** 44419243.24--- 18 สระบุรี ** 34751.442-- 19 สุพรรณบุรี *** ---27-- 1 กระบี่ ** 24010.4214321.43 2 ชุมพร *** 2230136.36--- 3 ตรัง ** 14321.4312-- 4 นครศรี *** 6--102--

9 9 ลำดับจังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการ ใช้ประโยชน์ผิด วัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละ 5 นราธิวาส * 19 100.009777.78 6 ปัตตานี * ---1-- 7 พังงา ** ---66-- 8 พัทลุง ** 16600.0032 100.00 9 ภูเก็ต * 14--851821.18 10 ยะลา * ---26-- 11 ระนอง ** -8-17-- 12 สงขลา ** 22100.005120.00 13 สตูล ** 2--2-- 14 สุราษฎร์ธานี *** ---114--


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิชาการและ แผนงาน. 2 ภาค / จังหวัด ไม่เข้าสู่กระบวนการ ใช้ประโยชน์ผิด วัตถุประสงค์ แผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละแผน ผลงาน แจ้ง เตือน ร้อยละ รวมทั้งสิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google