งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิชาการและแผนงาน ข้อมูล ณ 16 มีนาคม 2555. แบ่งเกรด A:B:C:D:E พิสัย = 57.75-10.56 = 47.19 จำนวนชั้น = 5 ความกว้างของชั้น = 47.19/5 = 10 ขีดจำกัดล่างของชั้นแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิชาการและแผนงาน ข้อมูล ณ 16 มีนาคม 2555. แบ่งเกรด A:B:C:D:E พิสัย = 57.75-10.56 = 47.19 จำนวนชั้น = 5 ความกว้างของชั้น = 47.19/5 = 10 ขีดจำกัดล่างของชั้นแรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิชาการและแผนงาน ข้อมูล ณ 16 มีนาคม 2555

2 แบ่งเกรด A:B:C:D:E พิสัย = = จำนวนชั้น = 5 ความกว้างของชั้น = 47.19/5 = 10 ขีดจำกัดล่างของชั้นแรก = (10* )/2 = : E 27.5 : D 36.5 : C 45.5 : B 54.5 : A 2

3 จัดลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ลำดับจังหวัดร้อยละลำดับจังหวัดร้อยละ A พะเยา ** 57.75C ชัยนาท ** A ชลบุรี ** 56.22D แพงเพชร *** A แพร่ ** 54.89D ขอนแก่น *** B มุกดาหาร ** 47.87D มหาสารคาม *** C นราธิวาส * 42.78D นครปฐม * C อำนาจเจริญ ** 41.94D อุบลราชธานี *** C หนองคาย *** 41.14D สุรินทร์ *** C เชียงราย *** 40.43D เพชรบุรี * C สระแก้ว *** 40.24D สุพรรณบุรี ***

4 จัดลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ลำดับจังหวัดร้อยละลำดับจังหวัดร้อยละ D แม่ฮ่องสอน * 31.50D ประจวบคีรีขันธ์ ** D พิษณุโลก ** 31.50E บุรีรัมย์ *** D ชุมพร *** 30.31E ร้อยเอ็ด *** D สตูล ** 29.64E ศรีสะเกษ *** D พิจิตร ** 29.64E ระยอง ** D ลำปาง *** 29.26E พระนครศรี *** D ภูเก็ต * 29.22E ตราด ** D พังงา ** 29.03E ลำพูน ** D นครนายก ** 28.81E ตาก ***

5 จัดลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ลำดับจังหวัดร้อยละลำดับจังหวัดร้อยละ E เชียงใหม่ *** 24.33E อุตรดิตถ์ ** E เลย *** 23.70E นครราชสีมา *** E ราชบุรี * 23.70E นครศรี *** E ปทุมธานี * 23.66E ยะลา * E สุโขทัย *** 23.64E พัทลุง ** E ตรัง ** 23.09E จันทบุรี ** E น่าน *** 23.05E สระบุรี ** E ยโสธร *** 22.91E ฉะเชิงเทรา *** E ปัตตานี * 22.79E นครพนม **

6 จัดลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ลำดับจังหวัดร้อยละลำดับจังหวัดร้อยละ E สงขลา ** 20.62E เพชรบูรณ์ *** E อุทัยธานี *** 20.32E กาฬสินธุ์ *** E สกลนคร *** 19.82E สุราษฎร์ธานี *** E ปราจีนบุรี ** 19.79E กาญจนบุรี *** E กระบี่ ** 18.29E ลพบุรี ** E ระนอง ** 17.60E บึงกาฬ ** E นครสวรรค์ *** 17.23E ชัยภูมิ *** E หนองบัวลำภู *** 17.07E อุดรธานี ***

7 แบ่งเกรด A:B:C:D:E เป็นรายภาค 7

8 ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 8 เลขที่จังหวัดร้อยละเกรด ( ค่าสูงสุดต่ำสุด ) 1 กำแพงเพชร *** D 2 เชียงราย *** C 3 เชียงใหม่ *** E 4 ตาก *** E 5 นครสวรรค์ *** E 6 น่าน *** E 7 พะเยา ** A 8 พิจิตร ** D 9 พิษณุโลก ** D 8

9 ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 9 เลขที่จังหวัดร้อยละเกรด ( ค่าสูงสุดต่ำสุด ) 10 เพชรบูรณ์ *** E 11 แพร่ ** A 12 แม่ฮ่องสอน * D 13 ลำปาง *** D 14 ลำพูน ** E 15 สุโขทัย *** 23.64E 16 อุตรดิตถ์ ** E 17 อุทัยธานี *** E 9

10 ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 1010 เลขที่จังหวัดร้อยละเกรด ( ค่าสูงสุดต่ำสุด ) 1 กาฬสินธุ์ *** E 2 ขอนแก่น *** D 3 ชัยภูมิ *** E 4 นครพนม ** E 5 นครราชสีมา *** E 6 บึงกาฬ ** E 7 บุรีรัมย์ *** E 8 มหาสารคาม *** D 9 มุกดาหาร ** B 10 ยโสธร *** E 10

11 ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 1111 เลขที่จังหวัดร้อยละเกรด ( ค่าสูงสุดต่ำสุด ) 11 ร้อยเอ็ด *** E 12 เลย *** E 13 ศรีสะเกษ *** 26.74E 14 สกลนคร *** E 15 สุรินทร์ *** D 16 หนองคาย *** C 17 หนองบัวลำภู *** E 18 อำนาจเจริญ ** C 19 อุดรธานี *** E 20 อุบลราชานี *** D 11

12 ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 1212 เลขที่จังหวัดร้อยละเกรด ( ค่าสูงสุดต่ำสุด ) 1 กาญจนบุรี *** E 2 จันทบุรี ** E 3 ฉะเชิงเทรา *** E 4 ชลบุรี ** A 5 ชัยนาท ** C 6 ตราด ** E 7 นครนายก ** D 8 นครปฐม * D 9 ปทุมธานี * E 10 ประจวบคีรีขันธ์ ** D 12

13 ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 1313 เลขที่จังหวัดร้อยละเกรด ( ค่าสูงสุดต่ำสุด ) 11 ปราจีนบุรี ** E 12 พระนครศรี *** E 13 เพชรบุรี * D 14 ระยอง ** E 15 ราชบุรี * E 16 ลพบุรี ** E 17 สระแก้ว *** C 18 สระบุรี ** 21.45E 19 สุพรรณบุรี *** D 13

14 ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 1414 เลขที่จังหวัดร้อยละเกรด ( ค่าสูงสุดต่ำสุด ) 1 กระบี่ ** E 2 ชุมพร *** D 3 ตรัง ** E 4 นครศรี *** E 5 นราธิวาส * C 6 ปัตตานี * E 7 พังงา ** D 14

15 ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 1515 เลขที่จังหวัดร้อยละเกรด ( ค่าสูงสุดต่ำสุด ) 8 พัทลุง ** E 9 ภูเก็ต * D 10 ยะลา * E 11 ระนอง ** E 12 สงขลา ** E 13 สตูล ** D 14 สุราษฎร์ธานี *** E 15


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิชาการและแผนงาน ข้อมูล ณ 16 มีนาคม 2555. แบ่งเกรด A:B:C:D:E พิสัย = 57.75-10.56 = 47.19 จำนวนชั้น = 5 ความกว้างของชั้น = 47.19/5 = 10 ขีดจำกัดล่างของชั้นแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google