งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิชาการและแผนงาน ข้อมูล ณ 16 มีนาคม 2555. แบ่งเกรด A:B:C:D:E พิสัย = 57.75-10.56 = 47.19 จำนวนชั้น = 5 ความกว้างของชั้น = 47.19/5 = 10 ขีดจำกัดล่างของชั้นแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิชาการและแผนงาน ข้อมูล ณ 16 มีนาคม 2555. แบ่งเกรด A:B:C:D:E พิสัย = 57.75-10.56 = 47.19 จำนวนชั้น = 5 ความกว้างของชั้น = 47.19/5 = 10 ขีดจำกัดล่างของชั้นแรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิชาการและแผนงาน ข้อมูล ณ 16 มีนาคม 2555

2 แบ่งเกรด A:B:C:D:E พิสัย = 57.75-10.56 = 47.19 จำนวนชั้น = 5 ความกว้างของชั้น = 47.19/5 = 10 ขีดจำกัดล่างของชั้นแรก = 10.56-(10*5-47.19)/2 = 9 9.5-18.5 : E 27.5 : D 36.5 : C 45.5 : B 54.5 : A 2

3 จัดลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ลำดับจังหวัดร้อยละลำดับจังหวัดร้อยละ A พะเยา ** 57.75C ชัยนาท ** 36.71 A ชลบุรี ** 56.22D แพงเพชร *** 35.47 A แพร่ ** 54.89D ขอนแก่น *** 34.28 B มุกดาหาร ** 47.87D มหาสารคาม *** 34.03 C นราธิวาส * 42.78D นครปฐม * 34.02 C อำนาจเจริญ ** 41.94D อุบลราชธานี *** 33.10 C หนองคาย *** 41.14D สุรินทร์ *** 32.77 C เชียงราย *** 40.43D เพชรบุรี * 32.59 C สระแก้ว *** 40.24D สุพรรณบุรี *** 32.55 3

4 จัดลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ลำดับจังหวัดร้อยละลำดับจังหวัดร้อยละ D แม่ฮ่องสอน * 31.50D ประจวบคีรีขันธ์ ** 27.60 D พิษณุโลก ** 31.50E บุรีรัมย์ *** 27.44 D ชุมพร *** 30.31E ร้อยเอ็ด *** 27.24 D สตูล ** 29.64E ศรีสะเกษ *** 26.74 D พิจิตร ** 29.64E ระยอง ** 26.53 D ลำปาง *** 29.26E พระนครศรี *** 26.27 D ภูเก็ต * 29.22E ตราด ** 26.09 D พังงา ** 29.03E ลำพูน ** 25.40 D นครนายก ** 28.81E ตาก *** 24.89 4

5 จัดลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ลำดับจังหวัดร้อยละลำดับจังหวัดร้อยละ E เชียงใหม่ *** 24.33E อุตรดิตถ์ ** 22.51 E เลย *** 23.70E นครราชสีมา *** 22.16 E ราชบุรี * 23.70E นครศรี *** 22.15 E ปทุมธานี * 23.66E ยะลา * 21.88 E สุโขทัย *** 23.64E พัทลุง ** 21.68 E ตรัง ** 23.09E จันทบุรี ** 21.49 E น่าน *** 23.05E สระบุรี ** 21.45 E ยโสธร *** 22.91E ฉะเชิงเทรา *** 21.13 E ปัตตานี * 22.79E นครพนม ** 21.04 5

6 จัดลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ลำดับจังหวัดร้อยละลำดับจังหวัดร้อยละ E สงขลา ** 20.62E เพชรบูรณ์ *** 16.60 E อุทัยธานี *** 20.32E กาฬสินธุ์ *** 14.78 E สกลนคร *** 19.82E สุราษฎร์ธานี *** 14.62 E ปราจีนบุรี ** 19.79E กาญจนบุรี *** 13.52 E กระบี่ ** 18.29E ลพบุรี ** 12.55 E ระนอง ** 17.60E บึงกาฬ ** 11.23 E นครสวรรค์ *** 17.23E ชัยภูมิ *** 10.75 E หนองบัวลำภู *** 17.07E อุดรธานี *** 10.56 6

7 แบ่งเกรด A:B:C:D:E เป็นรายภาค 7

8 ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 8 เลขที่จังหวัดร้อยละเกรด ( ค่าสูงสุดต่ำสุด ) 1 กำแพงเพชร *** 35.47 D 2 เชียงราย *** 40.43 C 3 เชียงใหม่ *** 24.33 E 4 ตาก *** 24.89 E 5 นครสวรรค์ *** 17.23 E 6 น่าน *** 23.05 E 7 พะเยา ** 57.75 A 8 พิจิตร ** 29.64 D 9 พิษณุโลก ** 31.50 D 8

9 ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 9 เลขที่จังหวัดร้อยละเกรด ( ค่าสูงสุดต่ำสุด ) 10 เพชรบูรณ์ *** 16.60 E 11 แพร่ ** 54.89 A 12 แม่ฮ่องสอน * 31.50 D 13 ลำปาง *** 29.26 D 14 ลำพูน ** 25.40 E 15 สุโขทัย *** 23.64E 16 อุตรดิตถ์ ** 22.51 E 17 อุทัยธานี *** 20.32 E 9

10 ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 1010 เลขที่จังหวัดร้อยละเกรด ( ค่าสูงสุดต่ำสุด ) 1 กาฬสินธุ์ *** 14.78 E 2 ขอนแก่น *** 34.28 D 3 ชัยภูมิ *** 10.75 E 4 นครพนม ** 21.04 E 5 นครราชสีมา *** 22.16 E 6 บึงกาฬ ** 11.23 E 7 บุรีรัมย์ *** 27.44 E 8 มหาสารคาม *** 34.03 D 9 มุกดาหาร ** 47.87 B 10 ยโสธร *** 22.91 E 10

11 ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 1111 เลขที่จังหวัดร้อยละเกรด ( ค่าสูงสุดต่ำสุด ) 11 ร้อยเอ็ด *** 27.24 E 12 เลย *** 23.70 E 13 ศรีสะเกษ *** 26.74E 14 สกลนคร *** 19.82 E 15 สุรินทร์ *** 32.77 D 16 หนองคาย *** 41.14 C 17 หนองบัวลำภู *** 17.07 E 18 อำนาจเจริญ ** 41.94 C 19 อุดรธานี *** 10.56 E 20 อุบลราชานี *** 33.10 D 11

12 ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 1212 เลขที่จังหวัดร้อยละเกรด ( ค่าสูงสุดต่ำสุด ) 1 กาญจนบุรี *** 13.52 E 2 จันทบุรี ** 21.49 E 3 ฉะเชิงเทรา *** 21.13 E 4 ชลบุรี ** 56.22 A 5 ชัยนาท ** 36.71 C 6 ตราด ** 26.09 E 7 นครนายก ** 28.81 D 8 นครปฐม * 34.02 D 9 ปทุมธานี * 23.66 E 10 ประจวบคีรีขันธ์ ** 27.60 D 12

13 ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 1313 เลขที่จังหวัดร้อยละเกรด ( ค่าสูงสุดต่ำสุด ) 11 ปราจีนบุรี ** 19.79 E 12 พระนครศรี *** 26.27 E 13 เพชรบุรี * 32.59 D 14 ระยอง ** 26.53 E 15 ราชบุรี * 23.70 E 16 ลพบุรี ** 12.55 E 17 สระแก้ว *** 40.24 C 18 สระบุรี ** 21.45E 19 สุพรรณบุรี *** 32.55 D 13

14 ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 1414 เลขที่จังหวัดร้อยละเกรด ( ค่าสูงสุดต่ำสุด ) 1 กระบี่ ** 18.29 E 2 ชุมพร *** 30.31 D 3 ตรัง ** 23.09 E 4 นครศรี *** 22.15 E 5 นราธิวาส * 42.78 C 6 ปัตตานี * 22.79 E 7 พังงา ** 29.03 D 14

15 ผลผลิตที่ 1 และ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 1515 เลขที่จังหวัดร้อยละเกรด ( ค่าสูงสุดต่ำสุด ) 8 พัทลุง ** 21.68 E 9 ภูเก็ต * 29.22 D 10 ยะลา * 21.88 E 11 ระนอง ** 17.60 E 12 สงขลา ** 20.62 E 13 สตูล ** 29.64 D 14 สุราษฎร์ธานี *** 14.76 E 15


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิชาการและแผนงาน ข้อมูล ณ 16 มีนาคม 2555. แบ่งเกรด A:B:C:D:E พิสัย = 57.75-10.56 = 47.19 จำนวนชั้น = 5 ความกว้างของชั้น = 47.19/5 = 10 ขีดจำกัดล่างของชั้นแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google