งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแกะสลักดอกลีลาวดีจากหัวไชเท้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแกะสลักดอกลีลาวดีจากหัวไชเท้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแกะสลักดอกลีลาวดีจากหัวไชเท้า

2 การแกะดอกลีลาวดี อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักดอกลีลาวดี
1.มีดแกะสลัก 2.มีดปอกผลไม้  3.พู่กัน  4.สีผสมอาหารสีเหลือง 5.หัวไชเท้า

3 ขั้นตอนการแกะดอกลีลาวดี
1. ล้างหัวไชเท้าให้สะอาด  หั่นเป็นท่อนยาว 2 นิ้ว  จนหมดหัว

4 2. ใช้มีดกรีดแบ่งหน้าตัดเป็น 5 กลีบ  แล้วเซาะร่องกลีบในเป็นกลีบโค้งทั้งหมด

5 3. เซาะเอาเนื้อด้านในของกลีบดอกออก จะได้กลีบดอกแบบลึกโค้งที่ชัดเจน

6 4.ปาดเอาเนื้อส่วนข้างกลีบออกทั้งหมด และปาดเนื้อส่วนใต้กลีบออกเพื่อให้เห็นดอกเด่นชัดขึ้น

7 5.แล้วจึงตัดเนื้อหัวไชเท้าส่วนที่เหลือด้านล่างดอกออกเป็นกรวยยาว

8 6.จะได้ดอกสำเร็จ1ดอก แต้มสีผสมอาหารสีเหลืองที่ไส้กลาง ก็จะได้ดอกลีลาวดีที่แสนสวยงาม

9 การแกะสลักดอกแก้วจากหัวไชเท้า

10 การแกะดอกแก้ว อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักดอกแก้ว
1.มีดแกะสลัก  2.มีดปอกผลไม้  3.พู่กัน  4.สีผสมอาหารสีเหลือง  5.หัวไชเท้า

11 ขั้นตอนการแกะดอกแก้ว
1.ล้างหัวไชเท้าให้สะอาด  หั่นเป็นท่อนยาว 1 ½ นิ้ว   จนหมดหัว

12 2.ใช้มีดกรีดแบ่งหน้าตัดเป็น 5 กลีบ  แล้วเซาะร่องกลีบในเป็นกลีบโค้งเรียวทั้งหมด

13 3.เซาะเอาเนื้อด้านในของกลีบดอกออก  จะได้กลีบดอกแบบลึกโค้งเรียวยาวที่ชัดเจน

14 4.ปาดเอาเนื้อส่วนข้างกลีบออกทั้งหมด  และปาดเนื้อส่วนใต้กลีบออกเพื่อให้เห็นดอกเด่นชัดขึ้น

15 5.แล้วจึงตัดเนื้อหัวไชเท้าส่วนที่เหลือด้านล่างดอกออกเป็นโค้งเรียวยาว

16 6.จะได้ดอกสำเร็จ1ดอก แต้มสีผสมอาหารสีเหลืองที่ไส้กลาง ก็จะได้ดอกแก้วที่แสนสวยงาม

17 7. นำไปจัดเป็นช่อให้สวยงาม

18 ประโยชน์ในการแกะสลัก
1. เหมาะกับคนที่กำลังฝึกสมาธิขั้นต้น ถ้าเราไม่อยากนั่งสมาธิ ลดความเหงา อย่างน้อยมีอะไรทำ ซึ่งจะมีความภูมิใจในตัวเองต่อมา 3. สามารถส่งเสริมมีรายได้อีกทางหนึ่งได้ด้วย 4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt การแกะสลักดอกลีลาวดีจากหัวไชเท้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google