งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแกะสลักดอกลีลา วดีจากหัวไชเท้า. การแกะดอกลีลาวดี อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักดอกลีลาวดี 1. มีดแกะสลัก 2. มีดปอกผลไม้ 3. พู่กัน 4. สีผสม อาหารสีเหลือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแกะสลักดอกลีลา วดีจากหัวไชเท้า. การแกะดอกลีลาวดี อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักดอกลีลาวดี 1. มีดแกะสลัก 2. มีดปอกผลไม้ 3. พู่กัน 4. สีผสม อาหารสีเหลือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแกะสลักดอกลีลา วดีจากหัวไชเท้า

2 การแกะดอกลีลาวดี อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักดอกลีลาวดี 1. มีดแกะสลัก 2. มีดปอกผลไม้ 3. พู่กัน 4. สีผสม อาหารสีเหลือง 5. หัวไชเท้า

3 ขั้นตอนการแกะดอกลีลาวดี 1. ล้างหัวไชเท้าให้สะอาด หั่นเป็นท่อน ยาว 2 นิ้ว จนหมดหัว

4 2. ใช้มีดกรีดแบ่งหน้าตัดเป็น 5 กลีบ แล้ว เซาะร่องกลีบในเป็นกลีบโค้งทั้งหมด

5 3. เซาะเอาเนื้อด้านในของกลีบดอกออก จะ ได้กลีบดอกแบบลึกโค้งที่ชัดเจน

6 4. ปาดเอาเนื้อส่วนข้างกลีบออกทั้งหมด และปาดเนื้อส่วนใต้กลีบออกเพื่อให้เห็น ดอกเด่นชัดขึ้น

7 5. แล้วจึงตัดเนื้อหัวไชเท้าส่วนที่เหลือ ด้านล่างดอกออกเป็นกรวยยาว

8 6. จะได้ดอกสำเร็จ 1 ดอก แต้มสีผสม อาหารสีเหลืองที่ไส้กลาง ก็จะได้ดอก ลีลาวดีที่แสนสวยงาม

9 การแกะสลักดอกแก้ว จากหัวไชเท้า

10 การแกะดอกแก้ว อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักดอกแก้ว 1. มีดแกะสลัก 2. มีดปอกผลไม้ 3. พู่กัน 4. สี ผสมอาหารสีเหลือง 5. หัวไชเท้า

11 ขั้นตอนการแกะดอกแก้ว 1. ล้างหัวไชเท้าให้สะอาด หั่นเป็นท่อน ยาว 1 ½ นิ้ว จนหมดหัว

12 2. ใช้มีดกรีดแบ่งหน้าตัดเป็น 5 กลีบ แล้ว เซาะร่องกลีบในเป็นกลีบโค้งเรียวทั้งหมด

13 3. เซาะเอาเนื้อด้านในของกลีบดอก ออก จะได้กลีบดอกแบบลึกโค้งเรียวยาว ที่ชัดเจน

14 4. ปาดเอาเนื้อส่วนข้างกลีบออก ทั้งหมด และปาดเนื้อส่วนใต้กลีบออก เพื่อให้เห็นดอกเด่นชัดขึ้น

15 5. แล้วจึงตัดเนื้อหัวไชเท้าส่วนที่เหลือ ด้านล่างดอกออกเป็นโค้งเรียวยาว

16 6. จะได้ดอกสำเร็จ 1 ดอก แต้มสีผสมอาหาร สีเหลืองที่ไส้กลาง ก็จะได้ดอกแก้วที่แสน สวยงาม

17 7. นำไปจัดเป็นช่อให้สวยงาม

18 ประโยชน์ในการแกะสลัก 1. เหมาะกับคนที่กำลังฝึกสมาธิขั้นต้น ถ้าเราไม่ อยากนั่งสมาธิ 2. ลดความเหงา อย่างน้อยมีอะไรทำ ซึ่งจะมี ความภูมิใจในตัวเองต่อมา 3. สามารถส่งเสริมมีรายได้อีกทางหนึ่งได้ด้วย 4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt การแกะสลักดอกลีลา วดีจากหัวไชเท้า. การแกะดอกลีลาวดี อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักดอกลีลาวดี 1. มีดแกะสลัก 2. มีดปอกผลไม้ 3. พู่กัน 4. สีผสม อาหารสีเหลือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google