งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อ่านต้องเก็บใจความสำคัญ ของข้อความอย่างรวดเร็ว ขณะอ่านต้องรู้ว่าข้อความ สำคัญอยู่ที่ใดในแต่ละย่อหน้า นั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อ่านต้องเก็บใจความสำคัญ ของข้อความอย่างรวดเร็ว ขณะอ่านต้องรู้ว่าข้อความ สำคัญอยู่ที่ใดในแต่ละย่อหน้า นั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้อ่านต้องเก็บใจความสำคัญ ของข้อความอย่างรวดเร็ว ขณะอ่านต้องรู้ว่าข้อความ สำคัญอยู่ที่ใดในแต่ละย่อหน้า นั้น

3 แบบฝึกอ่านจับใจความในแต่ ละย่อหน้า งานอดิเรกคืองานที่ไม่ใช่งาน อาชีพโดยตรง แต่เป็นงานที่คนชอบทำ เป็นพิเศษ เช่น นักการเมืองที่ชอบเล่น ดนตรี ย่อมพอใจคนสนทนาทางดนตรี มากกว่าทางการเมือง ครูที่ชอบ การเมือง ย่อมเอาใจใส่การเมือง มากกว่าการศึกษา รัฐบุรุษที่ชอบเล่น ของเก่า ย่อมพอใจทางของเก่า มากกว่าการปกครอง หมอกฎหมายที่ สนใจทางประวัติศาสตร์ ย่อมพอใจ สนทนาประวัติศาสตร์มากกว่าทาง กฎหมาย รวมความว่า ตามปรกติเรา พอใจสนทนาตอบข้อถามในเรื่อง อดิเรกมากกว่าในงานที่ทำอยู่จริง

4 แบบฝึกอ่านจับใจความในแต่ ละย่อหน้า รายละเอีย ด

5 ประโยคใจความอยู่ต้นย่อหน้า งานอดิเรกคืองานที่ไม่ใช่งานอาชีพ โดยตรง แต่เป็นงานที่คนชอบทำเป็น พิเศษ เช่น นักการเมืองที่ชอบเล่น ดนตรี ย่อมพอใจคนสนทนาทางดนตรี มากกว่าทางการเมือง ครูที่ชอบ การเมือง ย่อมเอาใจใส่การเมือง มากกว่าการศึกษา รัฐบุรุษที่ชอบเล่น ของเก่า ย่อมพอใจทางของเก่า มากกว่าการปกครอง หมอกฎหมายที่ สนใจทางประวัติศาสตร์ ย่อมพอใจ สนทนาประวัติศาสตร์มากกว่าทาง กฎหมาย รวมความว่า ตามปรกติเรา พอใจสนทนาตอบข้อถามในเรื่อง อดิเรกมากกว่าในงานที่ทำอยู่จริง

6 บางคนชอบปลูกไม้ดอกไม้ผล เมื่อ เกิดดอกออกผลก็ชื่นใจ เกิดความคิดที่ จะทำดอกผลนั้นให้งดงามน่าดูยิ่งขึ้น จึง มีผู้นำผลไม้มาประดิษฐ์ลวดลาย แล้วจัด วางลงในภาชนะให้มองดูแปลกตาน่า รับประทาน ลวดลายนั้นเกิดจากการตัด ผ่า ปอก คว้าน และแกะสลัก ส่วนไม้ดอก ก็นำมาผูกมัดเป็นช่อบ้างเป็นพวงเป็นพู่ บ้าง เสียบเป็นพุ่มหรือปักแจกันก็ได้ แสดงว่า ศิลปะกับชีวิตเป็นส่วนที่แยกกัน ไม่ออก แบบฝึกอ่านจับใจความในแต่ ละย่อหน้า

7 รายละเอีย ด ใจความ สำคัญ

8 บางคนชอบปลูกไม้ดอกไม้ผล เมื่อ เกิดดอกออกผลก็ชื่นใจ เกิดความคิดที่ จะทำดอกผลนั้นให้งดงามน่าดูยิ่งขึ้น จึง มีผู้นำผลไม้มาประดิษฐ์ลวดลาย แล้วจัด วางลงในภาชนะให้มองดูแปลกตาน่า รับประทาน ลวดลายนั้นเกิดจากการตัด ผ่า ปอก คว้าน และแกะสลัก ส่วนไม้ดอก ก็นำมาผูกมัดเป็นช่อบ้างเป็นพวงเป็นพู่ บ้าง เสียบเป็นพุ่มหรือปักแจกันก็ได้ แสดงว่า ศิลปะกับชีวิตเป็นส่วนที่แยกกัน ไม่ออก ประโยคใจความอยู่ท้ายย่อหน้า

9 หนังสือใบลานแต่ละผูกมีความชำรุด แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วหนังสือ ใบลานที่เก่ามีอายุมากๆ เมื่อลานจะแห้ง มีความกรอบเปราะมีรอยแตกร้าวๆ รอย ฉีกเป็นริ้วๆ รอยขาดปรุพรุน อันเกิดจาก หนอน แมลงหรือปลวกกัดกิน หรือเกิด จากเหตุอื่นๆ มีเชื้อราหรือความสกปรก อื่นๆ หรือหนังสือใบลานที่ติดกันแน่นจน คลี่ไม่ออก ลักษณะอาการเหล่านี้เป็น ลักษณะอาการแห่งความเสียหายที่ ปรากฏมากบ้าง น้อยบ้าง แตกต่างกันไป แบบฝึกอ่านจับใจความในแต่ ละย่อหน้า

10 รายละเอียด ใจความ สำคัญ

11 หนังสือใบลานแต่ละผูกมีความชำรุด แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วหนังสือ ใบลานที่เก่ามีอายุมากๆ เมื่อลานจะแห้ง มีความกรอบเปราะมีรอยแตกร้าวๆ รอย ฉีกเป็นริ้วๆ รอยขาดปรุพรุน อันเกิดจาก หนอน แมลงหรือปลวกกัดกิน หรือเกิด จากเหตุอื่นๆ มีเชื้อราหรือความสกปรก อื่นๆ หรือหนังสือใบลานที่ติดกันแน่นจน คลี่ไม่ออก ลักษณะอาการเหล่านี้เป็น ลักษณะอาการแห่งความเสียหายที่ ปรากฏมากบ้าง น้อยบ้าง แตกต่างกันไป ประโยคใจความอยู่ต้นและท้าย ย่อหน้า

12 ศิลปะแห่งการฟังนั้นไม่ได้หมายถึงการ นั่งนิ่ง ปล่อยให้คนอื่นพูดอย่างเดียว แล้วฟัง เหมือนฟังเทศน์ การทำเช่นนั้นง่ายเกินไป กว่าที่จะนับว่าเป็นศิลปะ ศิลปะการฟังจึง หมายถึงความสามารถที่จะชักจูงผู้พูดให้หัน เหเข้าหาเรื่องที่เขาถนัดที่สุด คือแสดงให้ เห็นว่า ตนกำลังฟังคำพูดของเขาด้วยความ ตั้งใจ อยากรู้อยากฟังจริงๆ รู้จักสอดคำถาม ในโอกาสที่เหมาะ รู้จักปล่อยให้ผู้พูด พูดจน สิ้นกระแสความ และรู้จักช่วยผู้พูดที่กำลัง หมดเรื่องพูดให้กลับมีเรื่องขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เขาพูดได้ต่อไป แบบฝึกอ่านจับใจความในแต่ ละย่อหน้า

13 รายละเอียด ใจความสำคัญ

14 ศิลปะแห่งการฟังนั้นไม่ได้หมายถึงการ นั่งนิ่ง ปล่อยให้คนอื่นพูดอย่างเดียว แล้วฟัง เหมือนฟังเทศน์ การทำเช่นนั้นง่ายเกินไป กว่าที่จะนับว่าเป็นศิลปะ ศิลปะการฟังจึง หมายถึงความสามารถที่จะชักจูงผู้พูดให้หัน เหเข้าหาเรื่องที่เขาถนัดที่สุด คือแสดงให้ เห็นว่า ตนกำลังฟังคำพูดของเขาด้วยความ ตั้งใจ อยากรู้อยากฟังจริงๆ รู้จักสอดคำถาม ในโอกาสที่เหมาะ รู้จักปล่อยให้ผู้พูด พูดจน สิ้นกระแสความ และรู้จักช่วยผู้พูดที่กำลัง หมดเรื่องพูดให้กลับมีเรื่องขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เขาพูดได้ต่อไป ประโยคใจความอยู่กลางย่อ หน้า


ดาวน์โหลด ppt ผู้อ่านต้องเก็บใจความสำคัญ ของข้อความอย่างรวดเร็ว ขณะอ่านต้องรู้ว่าข้อความ สำคัญอยู่ที่ใดในแต่ละย่อหน้า นั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google