งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำสายสำหรับระบบ เครือข่าย 1. อุปกรณ์ในการทำสาย LAN • สายสัญญาณหรือ UTP Cable • หัว RJ-45 (Male) • Modular Plug boots • คีมแค้มสายสัญญาณ หรือ Crimping.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำสายสำหรับระบบ เครือข่าย 1. อุปกรณ์ในการทำสาย LAN • สายสัญญาณหรือ UTP Cable • หัว RJ-45 (Male) • Modular Plug boots • คีมแค้มสายสัญญาณ หรือ Crimping."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำสายสำหรับระบบ เครือข่าย 1. อุปกรณ์ในการทำสาย LAN • สายสัญญาณหรือ UTP Cable • หัว RJ-45 (Male) • Modular Plug boots • คีมแค้มสายสัญญาณ หรือ Crimping Tool

2 การต่อสาย UTP จะมีวิธีต่อ อยู่ 2 แบบ คือ การต่อ แบบไขว้ และการต่อแบบตรง โดยที่ การต่อ แบบไขว้จะใช้สำหรับการต่อ เครื่อง 2 เครื่องเข้าด้วยกัน ละ การต่อแบบตรงจะเป็นการต่อ เครื่องทุกเครื่องเข้ากับฮับ การต่อสาย UTP

3 1. ใช้มีดคัตเตอร์ปอกสาย การปอกต้องระวัง อย่าให้ สายในขาด 2. หลังจากที่ปอกสายเสร็จแล้ว ให้แยกสายออกเป็นคู่ ๆ ก่อนที่ จะแยกคู่ตามลำดับ แบ่งการ เชื่อมต่อสายสัญญาณได้ 2 วิธี

4 2.1 สายสัญญาณชนิดที่ เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เข้า Hub หรือ Switch การเชื่อมต่อ แบบนี้จะมีการเรียงสีเพื่อเข้าขั้ว RJ45 เหมือนกันทั้งสองด้าน ( การ ต่อแบบตรง ) รูปแสดง การเรียงสีของสาย UTP ความเร็ว 100Mbps

5 2.2 สายสัญญาณชนิดไขว้ สาย เรียกว่า สายคอสโอ เวอร์ ( Crossover ) ในกรณีนี้ใช้ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองตัวเข้า ด้วยกัน ( การต่อแบบไขว้ ) หัวสายที่ 1 หัวสาย ที่ 2

6 3. หลังจากนั้นจัดเรียงสีให้เป็น ระเบียบและพยายาม จัดให้สาย แต่ละเส้นชิดกัน แล้วใช้คีมตัด ปลายสายสัญญาณ ให้เท่ากัน ทุกเส้น โดยให้เหลือปลายยาว ออกมาพอสมควร จากนั้นเสียบ เข้าไปในหัว RJ-45 เข้าไปให้ สุดจนชนปลายของช่องว่าง

7 4. นำไปใส่ในช่องจัมป์หัว RJ-45 ให้ลงล็อกของคีมพอดี


ดาวน์โหลด ppt การทำสายสำหรับระบบ เครือข่าย 1. อุปกรณ์ในการทำสาย LAN • สายสัญญาณหรือ UTP Cable • หัว RJ-45 (Male) • Modular Plug boots • คีมแค้มสายสัญญาณ หรือ Crimping.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google