งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำสายสำหรับระบบเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำสายสำหรับระบบเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำสายสำหรับระบบเครือข่าย
1. อุปกรณ์ในการทำสาย LAN สายสัญญาณหรือ UTP Cable หัว RJ-45 (Male) Modular Plug boots คีมแค้มสายสัญญาณ หรือ Crimping Tool

2 การต่อสาย UTP การต่อสาย UTP จะมีวิธีต่ออยู่ 2 แบบ คือ การต่อแบบไขว้ และการต่อแบบตรง โดยที่ การต่อแบบไขว้จะใช้สำหรับการต่อเครื่อง 2 เครื่องเข้าด้วยกัน ละการต่อแบบตรงจะเป็นการต่อเครื่องทุกเครื่องเข้ากับฮับ

3 1. ใช้มีดคัตเตอร์ปอกสาย การปอกต้องระวัง อย่าให้สายในขาด
1. ใช้มีดคัตเตอร์ปอกสาย การปอกต้องระวัง อย่าให้สายในขาด 2. หลังจากที่ปอกสายเสร็จแล้วให้แยกสายออกเป็นคู่ ๆ ก่อนที่จะแยกคู่ตามลำดับ แบ่งการเชื่อมต่อสายสัญญาณได้ 2 วิธี

4 รูปแสดง การเรียงสีของสาย UTPความเร็ว 100Mbps
2.1 สายสัญญาณชนิดที่เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เข้า Hub หรือ Switch การเชื่อมต่อแบบนี้จะมีการเรียงสีเพื่อเข้าขั้ว RJ45 เหมือนกันทั้งสองด้าน (การต่อแบบตรง) รูปแสดง การเรียงสีของสาย UTPความเร็ว 100Mbps

5 2.2 สายสัญญาณชนิดไขว้สาย เรียกว่า สายคอสโอเวอร์ ( Crossover ) ในกรณีนี้ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองตัวเข้าด้วยกัน(การต่อแบบไขว้) หัวสายที่ หัวสายที่ 2

6 3. หลังจากนั้นจัดเรียงสีให้เป็นระเบียบและพยายาม จัดให้สายแต่ละเส้นชิดกัน แล้วใช้คีมตัดปลายสายสัญญาณ ให้เท่ากันทุกเส้น โดยให้เหลือปลายยาวออกมาพอสมควร จากนั้นเสียบเข้าไปในหัว RJ-45 เข้าไปให้สุดจนชนปลายของช่องว่าง

7 4. นำไปใส่ในช่องจัมป์หัว RJ-45 ให้ลงล็อกของคีมพอดี


ดาวน์โหลด ppt การทำสายสำหรับระบบเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google