งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศ สิงคโปร์. ตราแผ่นดินของสิงคโปร์ ประกาศใช้ครั้ง แรกเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ. ศ. 2502 พร้อม กันกับธงชาติและเพลงชาติสิงคโปร์ ณ ห้อง สาบานตนประธานาธิบดีแห่งสิงค์โปร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศ สิงคโปร์. ตราแผ่นดินของสิงคโปร์ ประกาศใช้ครั้ง แรกเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ. ศ. 2502 พร้อม กันกับธงชาติและเพลงชาติสิงคโปร์ ณ ห้อง สาบานตนประธานาธิบดีแห่งสิงค์โปร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเทศ สิงคโปร์

2 ตราแผ่นดินของสิงคโปร์ ประกาศใช้ครั้ง แรกเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ. ศ. 2502 พร้อม กันกับธงชาติและเพลงชาติสิงคโปร์ ณ ห้อง สาบานตนประธานาธิบดีแห่งสิงค์โปร์ ที่ ศาลาว่าการของเมืองสิงคโปร์ซิตี้ ตราแผ่นดินสิงคโปร์

3 ธงชาติสิงคโปร์ ธงชาติสิงคโปร์ เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธง แถบสีแดงอยู่ ด้านบน แถบสีขาวอยู่ด้านล่าง ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูป พระจันทร์เสี้ยว ถัดจากรูปดังกล่าวมีรูปดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียง เป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า รูปเหล่านี้เป็นสีขาว ธงนี้เริ่มใช้ใน ปี พ. ศ. 2502 ซึ่งเป็นปีที่สิงค์โปร์ได้สิทธิปกครองตนเองจาก จักรวรรดิอังกฤษ และถือเป็นธงชาติของรัฐเอกราชเมื่อสิงคโปร์ ประกาศเอกราชในวันที่ 9 สิงหาคม พ. ศ. 2508 ธงชาติสิงคโปร์สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงสีขาว พ. ศ. 2502 จักรวรรดิอังกฤษ9 สิงหาคม พ. ศ. 2508 ความหมายสำคัญขององค์ประกอบต่างๆ ในธง อันได้แก่ สีแดง หมายถึงภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้า สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคง อยู่ตลอดกาล รูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น หมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น ดาว 5 ดวง หมายถึง อุดมคติ 5 ประการของชาติ ได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค

4 สาธารณรัฐสิงคโปร์ SINGAPORE ชื่อทางการ

5 พื้นที่ 697.1 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูง ที่สุดคือ Bukit Timah แม่น้ำสายหลักคือ Singapore และ Rochor สิงคโปร์มีถนน และรถไฟเชื่อมกับมาเลเซีย ณ Singapore/Johor Causeway ระยะทางประมาณ 6 กม. พื้นที่ 697.1 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูง ที่สุดคือ Bukit Timah แม่น้ำสายหลักคือ Singapore และ Rochor สิงคโปร์มีถนน และรถไฟเชื่อมกับมาเลเซีย ณ Singapore/Johor Causeway ระยะทางประมาณ 6 กม. พื้นที่ประเทศสิงคโปร์

6 สิงคโปร์ SINGAPORE สิงคโปร์ SINGAPORE เมืองหลวง

7 รูปแผนที่

8 ประชากร ประชากร 4.2 ล้านคน ( ชาวจีน 76% ชาวมาเลย์ 13.7% ชาวอินเดีย 8.4% และอื่นๆ 1.9% ) ซึ่งอยู่กันโดยไม่มีปัญหา ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังเป็นประเทศในเอเชียที่มีการ วางแผนครอบครัวได้ดีมาก จนทำให้ จำนวนประชากรลดลง และก่อให้เกิด ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต

9 ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของสิงคโปร์ คล้ายกับ ประเทศไทย คือ เป็นแบบร้อนชื้น ฝนตก ชุกตลอดปีเนื่องจากอิทธิพลทางทะเลและ ที่ตั้งของประเทศ อากาศ ร้อนชื้น มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิ เฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส

10 ชุดประจำชาติ

11 สัญลักษณ์ของประเทศ

12 ภาษา ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ จีน กลาง ทมิฬ และอังกฤษ สิงคโปร์ส่งเสริม ให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีน กลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ใช้ในการติดต่องานและในชีวิตประจำวัน

13 ศาสนา ศาสนาที่ประชาชนนับถือมีทั้งศาสนาพุทธ, ขงจื้อ, เต๋า, อิสลาม, คริสเตียน และฮินดู ไม่มีศาสนาประจำชาติของ สิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม ผู้คนในสิงคโปร์มีอิสระในการนับ ถือศาสนาที่กลาวมาแล้ว ก็ยังมีศาสนาอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มเล็ก อีกด้วย ได้แก่ ซิกซ์, ยิว ในบรรดาตึกเก่า ๆ ในสิงคโปร์ก็จะ รวมไปถึง สุเหล่า, โบสถ์ และวัดต่าง ๆ ด้วย ในปี 1990 มี การเก็บสถิตปรากฎว่า ประชากรที่อายุ 10 ปีขึ้นไปจะนับถือ ศาสนาพุทธและเต๋ามาก โดยในจำนวนนี้จะเป็นคนจีนเสีย ส่วนใหญ่ และอาจมีการผสมผสานในความเชื่อของศาสนา แต่ละแห่งเข้าไปด้วย มีประมาณ 15 เปอร์เซนต์นับถือ ศาสนาอิสลาม 13 เปอร์เซนต์นับถือศาสนาคริสต์เตียน และ 4 เปอร์เซนต์นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งในจำนวนนี้เกือบ ทั้งหมดเป็นชาวอินเดีย

14 ดอกไม้ประจำชาติ ดอก Vanda Miss Joaquim เป็นดอก กล้วยไม้ที่เป็นที่รู้จักมาที่สุดในประเทศ สิงคโปร์ โดยตั้งชื่อตามผู้ผสมพันธุ์ ด้วยสี ม่วงและรูปลักษณ์ที่สวยงาม อีกทั้งบาน ตลอดปี ทำให้ดอกไม้ชนิดนี้ถูกยกสถานะ ให้เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศ สิงคโปร์ตั้งแต่ปี 1981 Vanda Miss Joaquim พบได้ทั่วไปในประเทศ สิงคโปร์

15 สกุลเงิน หน่วยเงินตราของสิงคโปร์คือ ดอลลาร์ (Singapore Dollar) โดยแบ่งค่าเงินต่าง ๆ ออกเป็นดังนี้ ธนบัตรมูลค่า S$2, S$5, S$10, S$20, S$50, S$100, S$500, S$1,000 และ S$10,000 เงินเหรียญมี ตั้งแต่ 1, 5, 10, 20 และ 50 เซนต์ รวมถึง S$ 1

16 ระบบการปกครอง ระบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็น ประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า รัฐบาล รัฐสภามีวาระคราวละ 5 ปี นโยบายต่างประเทศสิงคโปร์เน้นด้าน เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการลงทุนจาก ต่างประเทศ

17 1. เด็กชายชัยณรงค์ คงทน เลขที่ 6 2. เด็กชายทินกร เนื้อไม้ เลขที่ 13 3. เด็กชายอนุพงศ์ อินท พงษ์ เลขที่ 17


ดาวน์โหลด ppt ประเทศ สิงคโปร์. ตราแผ่นดินของสิงคโปร์ ประกาศใช้ครั้ง แรกเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ. ศ. 2502 พร้อม กันกับธงชาติและเพลงชาติสิงคโปร์ ณ ห้อง สาบานตนประธานาธิบดีแห่งสิงค์โปร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google