งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในภาษาอังกฤษ คำว่า ลาว ที่หมายถึงประเทศ สะกดว่า "Laos" และ ลาวที่หมายถึงคนลาว และภาษาลาวใช้ "Lao" ในบางครั้งจะ เห็นมีการใช้คำว่า "Laotian" แทน เนื่องจากป้องกันการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในภาษาอังกฤษ คำว่า ลาว ที่หมายถึงประเทศ สะกดว่า "Laos" และ ลาวที่หมายถึงคนลาว และภาษาลาวใช้ "Lao" ในบางครั้งจะ เห็นมีการใช้คำว่า "Laotian" แทน เนื่องจากป้องกันการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ในภาษาอังกฤษ คำว่า ลาว ที่หมายถึงประเทศ สะกดว่า "Laos" และ ลาวที่หมายถึงคนลาว และภาษาลาวใช้ "Lao" ในบางครั้งจะ เห็นมีการใช้คำว่า "Laotian" แทน เนื่องจากป้องกันการ สับสนกับเชื้อชาติลาว ที่สะกดว่า Ethnic Lao

4 พื้นที่ 236,800 ตาราง กิโลเมตร ( ประมาณ ครึ่งหนึ่งของประเทศ ไทย ) เมืองหลวง นครหลวง เวียงจันทน์ ภาษาทางการ ภาษา ลาว การปกครอง คอมมิวนิสต์ สกุลเงิน กีบ (1 บาท : 248 กีบ ) ประชากร 5.6 ลานคน ภูมิอากาศ อุณหภูมิ 29- 33 องศา ศาสนา 75 % นับถือ ศาสนาพุทธ

5

6 Laos foods

7 Click here


ดาวน์โหลด ppt ในภาษาอังกฤษ คำว่า ลาว ที่หมายถึงประเทศ สะกดว่า "Laos" และ ลาวที่หมายถึงคนลาว และภาษาลาวใช้ "Lao" ในบางครั้งจะ เห็นมีการใช้คำว่า "Laotian" แทน เนื่องจากป้องกันการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google