งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวณัฐวรรณ หงษ์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวณัฐวรรณ หงษ์ทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวณัฐวรรณ หงษ์ทอง
Laos จัดทำโดย นางสาวณัฐวรรณ หงษ์ทอง

2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว The Lao People's Democratic Republic
ในภาษาอังกฤษ คำว่าลาว ที่หมายถึงประเทศสะกดว่า "Laos" และ ลาวที่หมายถึงคนลาว และภาษาลาวใช้ "Lao" ในบางครั้งจะเห็นมีการใช้คำว่า "Laotian" แทนเนื่องจากป้องกันการสับสนกับเชื้อชาติลาวที่สะกดว่า Ethnic Lao

3 Laos Map พื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร (ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย)
เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ ภาษาทางการ ภาษาลาว การปกครอง คอมมิวนิสต์ สกุลเงิน กีบ (1 บาท : 248 กีบ) ประชากร 5.6 ลานคน ภูมิอากาศ อุณหภูมิ องศา ศาสนา 75 % นับถือศาสนาพุทธ 

4 สถานที่ท่องเที่ยว

5 Laos foods

6 LAOS ASEAN Click here


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวณัฐวรรณ หงษ์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google