งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 Introduction to the SAS ® Intelligence Platform.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 Introduction to the SAS ® Intelligence Platform."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 Introduction to the SAS ® Intelligence Platform

2 Section 1.1 Business Intelligence Overview

3 3 What Is Business Intelligence? Business Intelligence is a set of software tools and applications that enable business users and analysts to interact with their company data in an easy, efficient, and effective manner. SAS Business Intelligence includes a set of client applications designed for a specific type of business or analyst SAS server processes designed to provide specific types of services for the client applications a centralized metadata management facility. เวลาเขียนโปรแกรมจะมีสองอย่าง คือ ดาต้าเบส และเอบพลิเคชัน ถ้ามีข้อมูลจริง เค้าทำงานทุกวันก็จะมี transaction ทุกวันข้อมูลตรงนี้เรียก transaction เหตุผลที่มันมี BI ขึ้นมา เพราะว่ามีข้อมูลที่เป็น ทรานเซ็กชั่น เย๊อะ ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงเค้าก็จะไม่มี ทางรู้ตัวข้อมูลตรงนี้นอกจากจะไปขอผู้ มูลจากผู้ดูแล เท่านั้น ดังนั้นจึงมีคน เสมอให้เก็บข้อมูลที่คลังข้อมูล และทำ ตัว sas มาทำดาต้าเบสตลอดจนถึงรี พอท เวลาเขียนโปรแกรมจะมีสองอย่าง คือ ดาต้าเบส และเอบพลิเคชัน ถ้ามีข้อมูลจริง เค้าทำงานทุกวันก็จะมี transaction ทุกวันข้อมูลตรงนี้เรียก transaction เหตุผลที่มันมี BI ขึ้นมา เพราะว่ามีข้อมูลที่เป็น ทรานเซ็กชั่น เย๊อะ ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงเค้าก็จะไม่มี ทางรู้ตัวข้อมูลตรงนี้นอกจากจะไปขอผู้ มูลจากผู้ดูแล เท่านั้น ดังนั้นจึงมีคน เสมอให้เก็บข้อมูลที่คลังข้อมูล และทำ ตัว sas มาทำดาต้าเบสตลอดจนถึงรี พอท Business Intelligence คือ โปรแกรมที มีเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ ทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทได้ ง่าย และมีประสิทธิภาพ SAS Business Intelligence - มีการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับ ประเภทของธุรกิจหรือการวิเคราะห์ ข้อมูล - มี SAS Server Processes ที่ ออกแบบมาเพื่อให้บริการการใช้งานของ ลูกค้า - มี metadata เป็นศูนย์รวมในการตัว จัดการ Business Intelligence คือ โปรแกรมที มีเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ ทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทได้ ง่าย และมีประสิทธิภาพ SAS Business Intelligence - มีการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับ ประเภทของธุรกิจหรือการวิเคราะห์ ข้อมูล - มี SAS Server Processes ที่ ออกแบบมาเพื่อให้บริการการใช้งานของ ลูกค้า - มี metadata เป็นศูนย์รวมในการตัว จัดการ

4 4 Multiple Tier Environment The SAS Intelligence Platform consists of a multiple tier environment that is typically represented by the client tier middle tier server tier. Client Tier Middle Tier Server Tier โครงสร้างของโปรแกรมเป็น 3 ชั้น multitier Data, เว็บสองเทียร์ ส่วนประมวลผล อินพุต แสดงผล sas เป็น multiple tier โครงสร้างของโปรแกรมเป็น 3 ชั้น multitier Data, เว็บสองเทียร์ ส่วนประมวลผล อินพุต แสดงผล sas เป็น multiple tier พื้นฐานของ SAS Intelligence มีโครงสร้างเป็นแบบ Multitier แบบ Three Tiers โดยแบ่ง รูปแบบรูปแบบสถาปัตยกรรม ออกเป็น - Client tier -Middle tier -Server tier พื้นฐานของ SAS Intelligence มีโครงสร้างเป็นแบบ Multitier แบบ Three Tiers โดยแบ่ง รูปแบบรูปแบบสถาปัตยกรรม ออกเป็น - Client tier -Middle tier -Server tier

5 5 Client Tier In the most basic terms, if an application is installed on the machine that the user is sitting at, that machine is the client tier. There are three different types of SAS client applications. Java Clients run in a Java run-time environment (JRE) and are installed on the machine where they will be used. Windows Clients run in the Microsoft Windows environment and are installed on the machine where they will be used.... Browser Clients run in a Web browser by connecting to a Java Application Server or Servlet Container on the middle tier. Only the Web browser is installed on the local machine. เหมือนเครื่องของเรา Java clients จะแบ่งออกเป็นสอง อย่างคือ จาวาไคลเอ้น ติดตั้งที่เครื่อง เราและคอนเน็กไปที่ server เขียน enterpirguide Window clients เขียนด้วย.net sas browser เป็นการใช้ brower เรียกใช้ งาน เหมือนเครื่องของเรา Java clients จะแบ่งออกเป็นสอง อย่างคือ จาวาไคลเอ้น ติดตั้งที่เครื่อง เราและคอนเน็กไปที่ server เขียน enterpirguide Window clients เขียนด้วย.net sas browser เป็นการใช้ brower เรียกใช้ งาน Client Tier เปรียบเหมือนเครื่องของเรา คือ ถ้าเราจะทำการลงหรือติดตั้งโปรแกรมเรา จะต้องไปทำที่เครื่องนั้นๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ -Java clients จะทำงานบน Java run-time environment (JRE) แลติดตั้งที่เครื่องเรา และคอนเน็กไปที่ server เพื่อใช้งาน ตัวอย่างที่ใช้ SAS Enterprise Guide -Window clients จะทำงานบน Microsoft และติดตั้งที่เครื่องเราเพื่อใช้งาน ตัวอย่าง ภาษาที่ใช้.net sas -Browser ทำงานบน Web browser โดยการ คอนเน็กไปที่ Java Application Server หรือ Servlet Container ที่อยู่บน Middle tier โดย ใช้ผ่านผ่านเว็บ Browser Client Tier เปรียบเหมือนเครื่องของเรา คือ ถ้าเราจะทำการลงหรือติดตั้งโปรแกรมเรา จะต้องไปทำที่เครื่องนั้นๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ -Java clients จะทำงานบน Java run-time environment (JRE) แลติดตั้งที่เครื่องเรา และคอนเน็กไปที่ server เพื่อใช้งาน ตัวอย่างที่ใช้ SAS Enterprise Guide -Window clients จะทำงานบน Microsoft และติดตั้งที่เครื่องเราเพื่อใช้งาน ตัวอย่าง ภาษาที่ใช้.net sas -Browser ทำงานบน Web browser โดยการ คอนเน็กไปที่ Java Application Server หรือ Servlet Container ที่อยู่บน Middle tier โดย ใช้ผ่านผ่านเว็บ Browser

6 6 Middle Tier The middle tier is where the Web applications reside and execute. This tier also contains the infrastructure that supports the execution of these applications, such as the Java Application Server or the Java Servlet Container SAS Web Infrastructure Kit (WIK) webDAV server. Java Application Server –or– Java Servlet Container Java Application Server –or– Java Servlet Container SAS Web Infrastructure Kit webDAV Server รับรีเคทจาก client แล้วประมวลผล เรียกว่า bi ลอจิก ( ได้ไม่ได้ทำยังไง ตามเงื่อนไ ) ส่งผลรับกับไป Sas เลือก java application มาทำ เป็นตัวประมวลผล เช่น jboss oracle weblogic web ซาเฟีย ( อยู่ที่ เราเลือก ) รับรีเคทจาก client แล้วประมวลผล เรียกว่า bi ลอจิก ( ได้ไม่ได้ทำยังไง ตามเงื่อนไ ) ส่งผลรับกับไป Sas เลือก java application มาทำ เป็นตัวประมวลผล เช่น jboss oracle weblogic web ซาเฟีย ( อยู่ที่ เราเลือก ) Middle Tier จะรับ Request มาจาก Client แล้วประมวลผล แล้วส่งผลรับ กลับไป

7 7 Server Tier The server tier is the machine where one or more SAS servers is installed and accessed by the BI tools. There are different types of SAS servers, including: Metadata Server enables centralized metadata delivery and management to SAS applications across the enterprise. Workspace Server executes SAS code on behalf of the client applications.... Stored Process Server executes and delivers results from SAS Stored Processes. OLAP Server delivers presummarized “cubes” of data to OLAP clients. Server Tier เป็นเครื่องเครื่องหนึ่ง หรือมากกว่า เราสามารถติดตั้งและ เข้าถึง SAS Server ได้โดย เครื่องมือ BI ซึ่งมีหลายประเภท ดังนี้ : Metadata Server, Workspace Server, Stored Process Server, OLAP Server ตัวจัดการเกียวกับข้อมูลทั้งหมด คล้ายตัวจัดการข้อมูลทั้งหมด Server Tier เป็นเครื่องเครื่องหนึ่ง หรือมากกว่า เราสามารถติดตั้งและ เข้าถึง SAS Server ได้โดย เครื่องมือ BI ซึ่งมีหลายประเภท ดังนี้ : Metadata Server, Workspace Server, Stored Process Server, OLAP Server ตัวจัดการเกียวกับข้อมูลทั้งหมด คล้ายตัวจัดการข้อมูลทั้งหมด

8 8 SAS Intelligence Platform Client Tier Middle Tier Server Tier SAS ETL Studio SAS OLAP Cube Studio SAS Management Console SAS Information Map Studio Web Infrastructure Kit Java Servlet Container Java Servlet Container webDAV Server webDAV Server HTTP Server SDK SAS Enterprise Guide SAS Add-In for Microsoft Office SAS Web Report Studio SAS Information Delivery Portal Workspace Server Workspace Server Stored Process Server Stored Process Server OLAP Server OLAP Server Metadata Server Metadata Server SAS ® 9 Foundation SAS ® 9 Foundation SAS/CONNECT Server SAS/CONNECT Server SAS Foundation คือ Base SAS ที่เหลือทุกตัวคือการเอาสคิบมาฝัง ไว้เพือทำตามความต้องการ SAS Foundation คือ Base SAS ที่เหลือทุกตัวคือการเอาสคิบมาฝัง ไว้เพือทำตามความต้องการ

9 9 Client Application SAS Foundation Servers Metadata Server Workspace Server Stored Process Server OLAP Server SAS/ CONNECT Server SAS ETL Studio xxx SAS OLAP Cube Studio xx SAS Information Map Studio xxx SAS Enterprise Guide xxxx SAS Add-In for Microsoft Office xxx SAS Web Report Studio xxxx SAS Information Delivery Portal xxxx Clients’ Use of Foundation Servers ใช้ในการ analy ว่า ทำไมถึงเกิดปัญหา ต้องดูว่าใช้อะไรบ้าง ตัวไหนยังทำงานปกติ หรือเปล่า

10 Section 1.2 Business Intelligence Security

11 11 Security Concepts In the SAS Intelligence environment, security consists of: Authentication the process of verifying the identity of a person or process within the guidelines of a specific security policy Authorization the process of determining which permissions the user has for which resources.... Authentication is a prerequisite for authorization. การรับรอง : ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยัน ตัวตนของบุคคลหรือกระบวนการตาม แนวทางของนโยบายการรักษาความ ปลอดภัย การอนุญาต : ขั้นตอนในการกำหนดสิทธิ์ ของผู้ใช้ การรับรอง : ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยัน ตัวตนของบุคคลหรือกระบวนการตาม แนวทางของนโยบายการรักษาความ ปลอดภัย การอนุญาต : ขั้นตอนในการกำหนดสิทธิ์ ของผู้ใช้

12 12 Security Concepts An authentication provider is a technology that servers or applications can use to verify that users are who they say they are. By default, the authentication provider for a SAS server is the host operating system of the machine on which the server is running. แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ผู้ให้บริการรับรองความถูกต้องเป็น เทคโนโลยีที่เซิร์ฟเวอร์หรือการใช้งาน สามารถใช้เพื่อตรวจสอบผู้ใช้ที่เป็นผู้ที่ พวกเขากล่าวว่าพวกเขาเป็น โดยค่าเริ่มต้นให้บริการรับรองความ ถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ กำลังทำงานอยู่ แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ผู้ให้บริการรับรองความถูกต้องเป็น เทคโนโลยีที่เซิร์ฟเวอร์หรือการใช้งาน สามารถใช้เพื่อตรวจสอบผู้ใช้ที่เป็นผู้ที่ พวกเขากล่าวว่าพวกเขาเป็น โดยค่าเริ่มต้นให้บริการรับรองความ ถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ กำลังทำงานอยู่


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 Introduction to the SAS ® Intelligence Platform.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google