งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Quick Start-Sharing on a Network เริ่มต้นของการแบ่งส่วน ต่างๆบนเครือข่าย CHAPTER 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Quick Start-Sharing on a Network เริ่มต้นของการแบ่งส่วน ต่างๆบนเครือข่าย CHAPTER 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Quick Start-Sharing on a Network เริ่มต้นของการแบ่งส่วน ต่างๆบนเครือข่าย CHAPTER 1

2 Overview of the Process ภาพโดยรวมของการประมวลผล - ประเภทของเน็ตเวิร์คที่คุณจะ ใช้คืออะไร - ระบบปฏิบัติการที่คุณมีคือ อะไร การทำตัวเลือกเครือข่าย พื้นฐาน - ระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการ เพิ่มคืออันไหน - คุณจะต้องใช้เงินจ่ายเท่าไร - ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ประเภทไหนที่ดีที่สุดสำหรับ เครือข่ายที่คุณต้องการทำ

3 Taking inventory การพูดถึงเกี่ยวกับรายการอุปกรณ์  ขั้นแรกต้องมีการวางแผนเครือข่าย  รายการของอุปกรณ์และซอฟแวร์  ใช้ทรัพยากรในบ้านที่ใช้ได้ทั้งหมด คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ หรือกล้องถ่ายรูปและอื่นๆ หยิบมาใช้ในเครือข่ายของคุณ  ทรัพยากรที่นำมาทำเครือข่ายต้องมีการ ตรวจสอบ ทำการอัพเกรด ได้แก่ หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ความเร็วของ ตัวหน่วยประมวลผล หรือระบบปฏิบัติการ

4 Looking at resources to share ทรัพยากรที่จะทำการ แชร์ การพิจารณา เครือข่าย Listing steps for a workgroup network การรวบรวมขั้นตอน สำหรับกลุ่มของเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อกัน

5 Making Basic Network Choices การทำตัวเลือกเครือข่ายพื้นฐาน  เรียนรู้ความได้เปรียบและเสียเปรียบของเครือข่าย  พิจารณาตัวชี้ทางเกี่ยวกับเครือข่าย  กำหนดเป้าหมายเครือข่ายของคุณ  ตัดสินใจว่าความเร็วอะไรของเครือข่ายที่จะเป็นไปได้  เลือกโทโปโลยีเครือข่ายและเทคโนโลยี  เลือกการเชื่อมโยง  ซื้ออุปกรณ์เครือข่าย ความไว้วางใจในตัวเลือกที่คุณทำ  ติดตั้งการ์ดเน็ตเวิร์ค  ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายเน็ตเวิร์ค  กำหนดโปรโตคอลซอฟแวร์เครือข่าย ไคลเอน บริการ และ ตัวแปลง  เพิ่มคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ระบบวินโดวส์หรือสิ่งที่พกพาได้ไปยัง เครือข่าย

6 Making Basic Network Choices การทำตัวเลือกเครือข่ายพื้นฐาน  เซตการแบ่งในแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์ ทดสอบการแบ่ง  เข้าไปยังเครือข่าย ทดสอบ IDs รหัสผ่าน และต่อๆไป  เรียนรู้ที่จะพบคอมพิวเตอร์อื่นๆบนเครือข่าย  ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์และทดสอบการเชื่อมโยง  ติดตั้งการเข้าถึงเครือข่าย ถ้าคุณต้องการ  ติดตั้ง อีเมล ถ้าคุณต้องการ  สร้างอินทราเน็ต ถ้าคุณต้องการ  ติดตั้งและปรับค่าแอพพลิเคชัน  ทำงานกับไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆ  เข้าใจวิธีที่จะจัดการเครือข่าย  เพิ่มองค์ประกอบต่างๆของเครือข่าย เช่น อุปกรณ์มัลติมีเดีย หรือ แอพพลิเคชันการสนทนา

7 Listing steps to add a server การรวบรวมขั้นตอนของการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ Text กำหนด ลักษณะของ ระบบปฏิบัติก ารเครือข่ายที่ ต้องการใช้ ตั้งค่า ระบบปฏิบั ติการ เซิร์ฟเวอร์ Listing steps to add a server การรวบรวมขั้นตอนของการ เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ ตั้งค่า Client ที่จะ เห็น และใช้ เซิร์ฟเ วอร์ ตรวจสอบ การ เชื่อมโยง client/ser ver ทั้งหมด

8  Planning your network การวางแผนเครือข่ายของคุณ - การพิจารณางบค่าใช้จ่าย - การแจกจ่ายเซิร์ฟเวอร์ - การเชื่อมโยงเครือข่าย - ซอฟแวร์เครือข่าย Finding the Help You Need การค้นหาความช่วยเหลือที่คุณต้องการ

9 Using the network การใช้เครือข่าย การใช้เครือข่าย การเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ การใช้ printers และ อุปกรณ์ อื่นๆ จาก เครือข่าย การค้นหา คอมพิวเตอร์ ไฟล์ ปริ้น เตอร์ และ อื่นๆบน เครือข่าย การใช้ อินเตอร์เน็ต อีเมล และ อินทราเน็ต

10  Managing the network การจัดการเครือข่าย  Management tools เครื่องมือการจัดการ

11 www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt Quick Start-Sharing on a Network เริ่มต้นของการแบ่งส่วน ต่างๆบนเครือข่าย CHAPTER 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google