งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง : โรคของดินที่ควรเฝ้าระวัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง : โรคของดินที่ควรเฝ้าระวัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง : โรคของดินที่ควรเฝ้าระวัง
จัดทำโดย : กลุ่มผัก ตอน : 01 รายวิชา : การติดต่อสื่อสารทางการเกษตร( )

2 โรคของดินที่ควรเฝ้าระวัง
โรคที่เป็นแต่กำเนิด โรคทางพันธุกรรม  โรคสืบเนื่องจากสิ่งแวดล้อม โรคที่เกิดภายหลัง โรคที่ควรระวังในการใช้ประโยชน์ โรคที่เกิดสภาพแวดล้อมของดินเปลี่ยนไป

3 โรคทางพันธุกรรม ดินทรายจัด ดินเค็มชายทะเล ดินเค็มบก ดินปนกรวด
โรคทางพันธุกรรม  ดินทรายจัด อุ้มน้ำได้น้อย ขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินเค็มชายทะเล ดินที่มีเกลือละลายได้อยู่สูง ทำให้พืชไม่สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารได้เป็นปกติ ดินเค็มบก ดินที่มีเกลือละลายได้อยู่สูง พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินปนกรวด มีกรวดปะปนมากในเนื้อดิน ทำให้ยากต่อการเพาะปลูก และหยั่งรากของพืช

4 โรคสืบเนื่องจากสิ่งแวดล้อม
โรคสืบเนื่องจากสิ่งแวดล้อม  ดินตื้น ทำให้พืชหยั่งรากได้น้อย และเสี่ยงต่อการขาดน้ำ ดินด่าง เม็ดปูนสะสมในชั้นดิน ทำให้พืชขาดจุลธาตุ และเสี่ยงต่อการขาดน้ำอย่างมาก ดินอินทรีย์ อินทรียวัตถุเป็นชั้นหนา ทำให้พืชไม่สามารถหยั่งรากยึดเกาะได้ และล้มง่าย ดินแตกระแหง เป็นร่องลึกเมื่อแห้ง พืชเสี่ยงต่อเกิดปัญหารากขาดเมื่อดินแห้ง ดินเปรี้ยว กรดจัด เกิดความเป็นพิษของอลูมินั่มและเหล็ก มีการตรึงฟอสฟอรัสสูงมาก

5 ดินที่มีความเสี่ยงเป็นดินเค็ม
โรคที่ควรระวังในการใช้ประโยชน์ ดินในพื้นที่สูงชัน ดินที่อยู่บนภูเขา ซึ่งอาจจะเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย และจะทำให้ดินป่วยเป็นโรคดินปนกรวด หรือดินตื้นได้ ดินที่มีกรดแฝง มีความเป็นกรดแฝงอยู่ในดิน สภาพน้ำขังไม่เป็นปัญหา หากมีการระบายน้ำทำให้ชั้นกรดแฝงถูกอากาศ ดินปล่อยกรดออกมาและกลายเป็นดินเปรี้ยวจัด ดินที่มีความเสี่ยงเป็นดินเค็ม ปกติแล้วดินนี้จะไม่เค็ม แต่มีการจัดการไม่ถูกต้อง เช่น การทำฝายกั้นน้ำในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้น้ำใต้ดินที่มีเกลือละลายอยู่ถูกยกสูงขึ้น และนำพาเกลือสู่ผิวแล้วทำให้พื้นที่เหล่านั้นเกิดเป็นโรคดินเค็ม ดินที่มีความเป็นกรดแอบแฝงอยู่ในดิน เมื่ออยู่ในสภาพน้ำขังก็จะไม่เป็นปัญหาใดๆ แต่หากมีการระบายน้ำทำให้ชั้นกรดแฝงนี้ถูกอากาศ ก็จะทำให้ดินปลดปล่อยกรดออกมาและกลายเป็นโรคดินเปรี้ยวจัดทันที

6 โรคที่เกิดสภาพแวดล้อมของดินเปลี่ยนไป
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินที่มีธาตุอาหารน้อยไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินแน่นทึบ ดินที่มีหน้าดินแน่นทึบ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของรากหาอาหาร ดินดาน ดินที่มีชั้นดินดานแน่นทึบ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการหยั่งรากของพืช ดินปนกรวด ดินที่มีกรวดปะปนมากในเนื้อดิน เนื่องจากเกิดการชะล้างพังทลายของดิน

7 โรคที่เกิดสภาพแวดล้อมของดินเปลี่ยนไป
ดินตื้น จำกัดรากพืชอยู่ตื้นขึ้น เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง ดินเค็ม ดินที่มีเกลือละลายได้อยู่สูง โดยเป็นภายหลังจากการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยประมาท ดินเปรี้ยว ดินที่มีค่าpHต่ำกว่า 4.5 เนื่องจากการใช้ที่ดินโดยประมาทในเขตใกล้ชายฝั่งทะเล ดินกรด มีค่าpHระหว่าง ในชั้นหน้าดิน เนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องยาวนาน

8 ดินแตกระแหง ดินกรด ดินเค็ม ดินอินทรีย์ ดินเปรี้ยว ดินแน่นทึบ

9 ขอบคุณครับ/ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง : โรคของดินที่ควรเฝ้าระวัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google