งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางปิยพร ยศมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ กลุ่มสาระภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางปิยพร ยศมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ กลุ่มสาระภาษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางปิยพร ยศมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่อง ลูกหมาตาโต โดย นางปิยพร ยศมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

2 จุดประสงค์การเรียนรู้. 1. บอกมารยาทในการพูด การฟังได้ถูกต้อง. 2
จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกมารยาทในการพูด การฟังได้ถูกต้อง 2. อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำได้ 3. ดูภาพแล้วบอกความหมายได้ตรงกับคำ 4. เขียนคำใหม่ในบทเรียนได้ 5. อ่านแจกลูกคำใหม่ได้ ทักษะ/กระบวนการ 1. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟัง 2. เล่าเรื่องย้อนกลับได้ตามลำดับเหตุการณ์ 3. อ่านออกเสียงคำใหม่ได้ถูกต้อง 4. ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

3 ลูกหมาตาโต ไปหาพ่อ พ่อดีใจ พ่อเรียกเจ้าดำมาหาไวไว เจ้าดำ
ลูกหมาของกล้าตาโต กล้าและแก้วพาลูกหมา ไปหาพ่อ พ่อดีใจ พ่อเรียกเจ้าดำมาหาไวไว เจ้าดำ ก็มาหาพ่อไวไว ตามที่พ่อเรียก

4 ลูกหมาของกล้ามีจุดเด่นที่ไหน
10 ลูกหมาของกล้ามีจุดเด่นที่ไหน หูยาว ตาโต ขนเป็นสีทอง รอบคอ

5 10 พ่อพาดำไปที่ไหน ในสวน ในนา ที่ตลาดข้างบ้าน

6 ตา นา ไถ โห ลูก โต หมา โม

7 เด็ก ๆ เก่งจังเลย

8


ดาวน์โหลด ppt โดย นางปิยพร ยศมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ กลุ่มสาระภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google