งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางปิยพร ยศมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกมารยาทในการพูด การฟัง ได้ถูกต้อง 2. อ่านออกเสียงและบอก ความหมายของคำได้ 3. ดูภาพแล้วบอกความหมายได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางปิยพร ยศมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกมารยาทในการพูด การฟัง ได้ถูกต้อง 2. อ่านออกเสียงและบอก ความหมายของคำได้ 3. ดูภาพแล้วบอกความหมายได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางปิยพร ยศมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกมารยาทในการพูด การฟัง ได้ถูกต้อง 2. อ่านออกเสียงและบอก ความหมายของคำได้ 3. ดูภาพแล้วบอกความหมายได้ ตรงกับคำ 4. เขียนคำใหม่ในบทเรียนได้ 5. อ่านแจกลูกคำใหม่ได้ ทักษะ / กระบวนการ 1. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟัง 2. เล่าเรื่องย้อนกลับได้ตามลำดับ เหตุการณ์ 3. อ่านออกเสียงคำใหม่ได้ถูกต้อง 4. ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

3 ลูกหมาตาโต ลูกหมาของกล้าตาโต กล้า และแก้วพาลูกหมา ไปหาพ่อ พ่อดีใจ พ่อเรียกเจ้าดำ มาหาไวไว เจ้าดำ ก็มาหาพ่อไวไว ตามที่พ่อเรียก

4 ลูกหมาของกล้ามี จุดเด่นที่ไหน หูยาวตาโต ขนเป็นสี ทอง รอบคอ 10

5 พ่อพาดำไปที่ ไหน ในสวนในนา ที่ตลาด ข้างบ้าน 10

6 ตา ไถ ลูก โม หมา โต โห นา

7

8


ดาวน์โหลด ppt โดย นางปิยพร ยศมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกมารยาทในการพูด การฟัง ได้ถูกต้อง 2. อ่านออกเสียงและบอก ความหมายของคำได้ 3. ดูภาพแล้วบอกความหมายได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google