งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ (System) คือกลุ่มขององค์ประกอบที่มี ความสัมพันธ์กันและทำงานร่วมกัน ซึ่งระบบ คอมพิวเตอร์จะมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ (System) คือกลุ่มขององค์ประกอบที่มี ความสัมพันธ์กันและทำงานร่วมกัน ซึ่งระบบ คอมพิวเตอร์จะมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ (System) คือกลุ่มขององค์ประกอบที่มี ความสัมพันธ์กันและทำงานร่วมกัน ซึ่งระบบ คอมพิวเตอร์จะมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากร (Peopleware)

2  หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นส่วนประกอบดังนี้ 1. หน่วยรับข้อมูล (Input unit) เป็น อุปกรณ์รับเข้า ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูล เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กัน เป็นส่วนใหญ่ คือ แป้นพิมพ์ ( Keyboard ) และ เมาส์ ( Mouse) นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์รับเข้าอื่น ๆ อีก ได้แก่ สแกนเนอร์ ( Scanner), วีดีโอคาเม รา (Video Camera), ไมโครโฟน (Microphone), ทัชสกรีน (Touch screen), แทร็ คบอล (Trackball), ดิจิตเซอร์ เทเบิ้ล แอนด์ ครอสแชร์ (Digiter tablet and crosshair)

3  2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือเรียกโดยทั่ว ๆ ไปว่า CPU ซึ่งถือว่าเป็น สมองของระบบคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ หน่วยควบคุม หน่วยคำนวณ  หน่วยควบคุม (Control Unit หรือ CU) ทำหน้าที่ ควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล หน่วยคำนวณและหน่วยตรรก หน่วยความจำและแปลคำสั่ง หน่วยคำนวณ และตรรก (Arithmetic and Logic Unit หรือ ALU) ทำหน้าที่ในการคำนวณหาตัวเลข เช่น การบวก ลบ การเปรียบเทียบ หน่วยความจำ เป็นอุปกรณ์ใช้เก็บ โปรแกรมและข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล

4  3. หน่วยความจำภายใน (Primary Storage Section หรือ Memory) เป็นหน่วยความจำที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถ ติดต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้โดยตรง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  หน่วยความจำภายใน - หน่วยความจำแบบแรม (Random Access Memory หรือ Ram) เป็นหน่วยความจำชั่วคราว ที่ใช้สำหรับเก็บโปรแกรม ที่กำลังใช้งานอยู่ขณะนั้น มีความจุของหน่วยเก็บข้อมูลไม่เกิน 640 KB คือ ผู้ใช้สามารถเขียนหรือลบไปได้ตลอดเวลา ถ้าหากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้าดับ จะมีผลทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้สูญหายไปหมด และไม่ สามารถเรียกกลับคืนมาได้  - หน่วยความจำแบบรอม (Read Only Memory หรือ Rom) เป็น หน่วยความจำถาวร ที่สามารถอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถบันทึกข้อมูล ได้ ถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องหรือไฟฟ้าดับ ข้อมูลที่เก็บไว้จะยังคง อยู่ 2. หน่วยความจำสำรอง ได้แก่ เทปแม่เหล็ก จาน แม่เหล็ก แผ่นดิสก์ (Diskett) CD-ROM แผ่นดิสก์หรือสเกต เป็นจาน แม่เหล็กขนาดเล็ก ชนิดอ่อน จัดเก็บข้อมูลโดยใช้อำนาจแม่เหล็ก การใช้งานจะต้องมี Disk Drive เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการ ขับเคลื่อนแผ่นดิสก์ โดยแบ่งตำแหน่งพื้นผิวออกเป็น แทร็คและเซ็ค เตอร์ แบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ  แผ่นดิสก์ขนาด 8 นิ้ว ปัจจุบันไม่นิยมใช้  แผ่นดิสก์ขนาด 5.25 นิ้ว แบ่งออกเป็น DD สามรถบันทึกข้อมูล ได้ประมาณ 360 KB และ HD สามารถบันทึกข้อมูลได้ 1.2 MB  แผ่นดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว แบ่งออกเป็น DD สามารถบันทึกข้อมูลได้ ประมาณ 720 KB และ HD สามารถบันทึกข้อมูลได้ 1.44 MB นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน

5  หมายถึง โปรแกรมชุดคำสั่งที่เขียนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตาม ซึ่งมี 2 ประเภท คือ  1. ซอฟแวร์ควบคุมระบบ (System Software) คือ ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็น สื่อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อ ช่วยในการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมควบคุมเครื่อง ระบบปฏิบัติการ เช่น DOS, Windows, Os/2, Unix  2. ซอฟแวร์ประยุกต์ (Application Software) คือ ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ได้แก่ โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ

6  หมายถึง บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ ในการใช้และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น นักเขียนโปรแกรม (Programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ระบบ (System) คือกลุ่มขององค์ประกอบที่มี ความสัมพันธ์กันและทำงานร่วมกัน ซึ่งระบบ คอมพิวเตอร์จะมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google