งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยความจำ (Memory Unit).  ทำหน้าที่เก็บข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ใน คอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะ ได้ 2 ประเภท 1 หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) 2. หน่วยความจำสำรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยความจำ (Memory Unit).  ทำหน้าที่เก็บข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ใน คอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะ ได้ 2 ประเภท 1 หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) 2. หน่วยความจำสำรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยความจำ (Memory Unit)

2  ทำหน้าที่เก็บข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ใน คอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะ ได้ 2 ประเภท 1 หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) 2. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage Unit) หน่วยความจำ (Memory Unit)

3 หน่วยความจำหลัก หรือเราเรียกอีกอย่างว่า หน่วยความจำภายใน จะทำงานเชื่อมต่อกับหน่วย ประมวลผลกลาง ข้อมูลในหน่วยนี้จะต้องมีขนาดไม่ ใหญ่นัก ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ 1. เรียกใช้และเก็บชุดคำสั่งข้อมูลที่ใช้ในการ ประมวลผล 2. เก็บข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล 3. เก็บผลลัพธ์ที่ได้ขณะที่ประมวลผล แต่ยัง ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 4. เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลที่เป็น ผลลัพธ์ที่ต้องการเพื่อเตรียมส่งไปยังหน่วย แสดงผล หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)

4 ลักษณะของหน่วยความจำหลักจะมีทั้งที่ ติดตั้งบนแมนบอร์ดโดยตรงกับแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ต่างหาก การทำงานจะผสานกับซีพียูตลอดเวลา หน่วยความจำหลักแบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้ 1. หน่วยความจำประเภทรอม (ROM) 2. หน่วยความจำประเภทแรม (RAM) 3. หน่วยความจำซีมอส (CMOS) หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)

5 หน่วยความจำประเภทรอม (ROM) ถูกติดตั้งมาจากโรงงาน ผู้พัฒนาระบบเป็นผู้เขียน คำสั่ง ผู้ใช้ทั่วไปสามารถอ่าน ข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว จึงใช้สำหรับเก็บข้อมูล ที่ไม่ต้อง มีการเปลี่ยนแปลง เช่น โปรแกรมควบคุมการทำงาน และจัดการพื้นฐาน ของระบบซึ่งจะถูกติดตั้งไว้บน เมนบอร์ด ข้อมูลที่บันทึกใน หน่วยความจำประเภทรอมจะยัง อยู่ถึงแม้ว่าปิดเครื่องไปแล้ว ROM : Read Only Memory

6 หน่วยความจำประเภทแรม (RAM) RAM : Random Access Memory แรมจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หน่วยความจำชั่วคราว เนื่องจากสามารถเขียนและลบ ข้อมูลได้ขณะที่มีกระแสไฟฟ้าเท่านั้น เมื่อเราปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจะถูกลบหายไป หน่วยความจำประเภทแรมที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี 2 ประเภท ดังนี้ 1. DRAM มีลักษณะการทำงานที่มีการรีเฟรช กระบวนการทำงานอย่างอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการ เก็บข้อมูลให้คงที่อยู่ 2. SRAM เก็บข้อมูลและรีเฟรชข้อมูลเมื่อได้ข้อมูลเท่านั้น การทำงานเร็วกว่าแบบดีแรม แต่ราคาก็แพงมากกว่าดีแรม

7 เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อสนเทศที่ใช้ เป็นประจำของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ประเภท ของแป้นพิมพ์ จอภาพ และเครื่องอ่านแผ่นดิสก์ เกตต์ หน่วยความจำนี้จะใช้พลังงานจาก แบตเตอร์รี่บนเมนบอร์ด ข้อมูลจะไม่หายแม้ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงตาม อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนไป หน่วยความจำประเภทซีมอส (CMOS)

8 ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลตามคำสั่ง ผู้ใช้งาน จะมีความจุมากกว่าหน่วยความจำ หลัก เก็บข้อมูลแบบถาวร เรียกใช้งานข้อมูล ได้ช้ากว่าหน่วยความจำหลัก ซึ่งในปัจจุบันจะ มีฮาร์ดแวร์สำหรับเก็บข้อมูลหลายชนิดดังนี้ หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)

9 1. ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ใช้บันทึกข้อมูล เหมาะกับการ ทำงานบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ประเภทโปรแกรมต่างๆ เป็นสื่อบันทึกข้อมูลประเภทจานแม่เหล็ก โดยจะ แบ่งเป็นแทร็ก ฮาร์ดดิสก์แบ่งได้ 3 ประเภท 1. ฮาร์ดิสก์ ไอดีอี (IDE) 2. ฮาร์ดดิสก์ ซีเรียล ATA 3. ฮาร์ดดิสก์สกัลซีหรือเอสซีเอสไอ

10 2. แผ่นดิสเกตต์ หรือ ฟล็อปปี้ดิสก์ (Diskette or Floppy Disk) หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) หลักการทำงานเหมือนกับฮาร์ดดิสก์ ผลิตจากไมลาร์ มีลักษณะบาง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ 1.44 MB ข้างนอกหุ้มพลาสติกเพื่อป้องกันสัญญาณ รบกวน

11  3. แผ่นซีดี เป็นสื่อบันทึกข้อมูลประเภทจานแม่เหล็ก ทำจากแผ่นพลาสติกเคลือบสารโพลีคาร์บอเนต ที่ใช้ทั่วไปมีขนาด 120 มม. บันทึกข้อมูลได้ 700 MB. ต้องใช้ร่วมกับ CD-Writer แผ่นซีดีแบ่งได้ 2 ประเภท - แผ่นซีดีอาร์ - แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)

12  4. แผ่นดีวีดี พัฒนามาจากแผ่นซีดี เมื่อต้องการอ่าน หรือบันทึกต้องใช้งานร่วมกับเครื่อง DVD-writer ใช้การยิงเลเซอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าแผ่นซีดี จึง สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่าซีดี สามารถ บันทึกข้อมูลได้ถึง 4.7 GB หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)

13  5. ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) เป็นสื่อบันทึกข้อมูลที่นิยมใช้กัน มากในปัจจุบัน ราคาถูก สวยงาม มี ขนาดตั้งแต่ 64 MB. จนปัจจุบันพัฒนา ไปถึง 32 GB. เชื่อมต่อด้วย USB พอร์ต เราอาจจะเรียกแฟลชไดรฟ์ว่า รีมูฟเอ เบิ้ลไดรฟ์ (Removable Drive) ทัมป์ไดรฟ์ (Thump Drive) แฮนด์ดี้ไดรฟ์ (Handy Drive) หรือ เพ็นไดรฟ์ (Pen Drive) หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)


ดาวน์โหลด ppt หน่วยความจำ (Memory Unit).  ทำหน้าที่เก็บข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ใน คอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะ ได้ 2 ประเภท 1 หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) 2. หน่วยความจำสำรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google