งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์. 2 พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานพื้นฐานประกอบด้วยหน่วยที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วย ดังนี้  หน่วยประมวลผลกลาง (central.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์. 2 พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานพื้นฐานประกอบด้วยหน่วยที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วย ดังนี้  หน่วยประมวลผลกลาง (central."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์

2 2 พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานพื้นฐานประกอบด้วยหน่วยที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วย ดังนี้  หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit)  หน่วยความจำหลัก (primary storage)  หน่วยความจำสำรอง (secondary storage)  หน่วยรับและแสดงผลข้อมูล (input/output unit)  ทางเดินของระบบ (system bus)

3 3 พื้นฐานการทำงานของ คอมพิวเตอร์

4 4 พื้นฐานการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ( ต่อ ) CPU (Central Processing Unit

5 5 พื้นฐานการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ( ต่อ ) Primary Storage ROM (Read Only Memory) RAM (Random Access Memory) PROM (Programmable ROM) EPROM (Erasable PROM) EEPROM (Electrical EPROM) SDRAM (Synchronous DRAM) DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) RDRAM (Rambus DRAM)

6 6 พื้นฐานการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ( ต่อ ) Secondary Storage Input Unit Output Unit System Bus

7 7 Machine Cycle

8 8 เวลาคำสั่งงานและเวลาปฎิบัติการ  ช่วง I-Time (Instruction Time) หรือเวลาคำสั่งงาน อยู่ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 (Fetch และ Decode) ซึ่งเกี่ยวข้อง กับการดึงเอาคำสั่งและแปลความหมายเพื่อให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามต้องการ อยู่ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 (Fetch และ Decode) ซึ่งเกี่ยวข้อง กับการดึงเอาคำสั่งและแปลความหมายเพื่อให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามต้องการ  ช่วง E-Time (Execution Time) หรือเวลาปฏิบัติการ อยู่ขั้นตอนที่ 3 และ 4 (Execute และ Store) ซึ่งเกี่ยวข้อง กับการคำนวณและนำผลลัพธ์ไปเก็บเพื่อรอให้เรียกใช้ อยู่ขั้นตอนที่ 3 และ 4 (Execute และ Store) ซึ่งเกี่ยวข้อง กับการคำนวณและนำผลลัพธ์ไปเก็บเพื่อรอให้เรียกใช้


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์. 2 พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานพื้นฐานประกอบด้วยหน่วยที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วย ดังนี้  หน่วยประมวลผลกลาง (central.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google