งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชน อบอุ่น จัดทำโดย : น.ส.กรองกาญจน์ เขื่อนเชียงสา ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุดวี เรสสิเดนซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชน อบอุ่น จัดทำโดย : น.ส.กรองกาญจน์ เขื่อนเชียงสา ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุดวี เรสสิเดนซ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชน อบอุ่น จัดทำโดย : น.ส.กรองกาญจน์ เขื่อนเชียงสา ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุดวี เรสสิเดนซ์ พายัพ อาคาร เอ สรุปรายงานการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

2 โครงการวี เรสสิเดนซ์ พายัพ อาคาร เอ บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

3 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD 1. สร้างภาพลักษณ์ที่สะอาดในอาคาร ของแม่บ้าน PPM. แม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำและภายในอาคาร

4 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD 1. สร้างภาพลักษณ์ที่สะอาดในอาคาร ของแม่บ้าน PPM. แม่บ้าน ppm ช่วยกันทำความสะอาดลิฟต์และถังดับเพลิง

5 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD 1. สร้างภาพลักษณ์ที่สะอาดในอาคาร ของแม่บ้าน PPM. แม่บ้านดูแลความสะอาดบันไดหนีไฟและดาดฟ้าอาคารอยู่เป็น ประจำ

6 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD 1. สร้างภาพลักษณ์ที่สะอาดในอาคาร ของแม่บ้าน PPM. นิติทำการตรวจเช็คไฟฉุกเฉินและถังดับเพลิงประจำเดือน ก. พ 2558

7 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD การตรวจเช็ค : ช่างเข้ามาตรวจเช็ค แก้ไข 1. ช่างของบริษัท ซีคอม เข้ามาเปลี่ยนพัดลมเป่าเตรื่องส่ง สัญญาณ CCTV 2. ช่างสัญญาณ TV เคเบิลได้เข้ามาเปลี่ยนกล่องสัญญาณทีวี ให้ใหม่แทนอันเดิม

8 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ช่างของ บ. พันไอรยา เข้ามาแก้ไขวางท่อชักโครกใหม่เพื่อ แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น

9 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD บริเวณพื้นที่สีเขียวแม่บ้านคอยเก็บเศษใบไม้แห้งและเก็บ ขยะเป็นประจำทุกวัน 1. บจก. ยูนิเพสท์ เข้ามาฉีดยากำจัดมดและแมลงประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 2. ช่างของ บ.DOS เข้ามาปรับตัวเครื่องเป่าอากาศเนื่องจากมี เสียงดังรบกวน

10 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD บริเวณพื้นที่สีเขียวแม่บ้านคอยเก็บเศษใบไม้แห้งและเก็บ ขยะเป็นประจำทุกวัน 1. ช่าง PPM เข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป่าลม

11 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD บริเวณพื้นที่สีเขียวแม่บ้านคอยเก็บเศษใบไม้แห้งและเก็บ ขยะเป็นประจำทุกวัน บ. แอล เอริเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้ามาตรวจเช็ค ลิฟต์ประจำเดือน ก. พ 2558

12 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD บริเวณพื้นที่สีเขียวแม่บ้านคอยเก็บเศษใบไม้แห้งและเก็บ ขยะเป็นประจำทุกวัน คนสวนได้เข้ามาตัดหญ้าที่อาคารอยู่เป็นประจำ

13 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD บริเวณพื้นที่สีเขียวแม่บ้านคอยเก็บเศษใบไม้แห้งและเก็บ ขยะเป็นประจำทุกวัน เจ้าหน้าที่เทศบาล สันพระเนตร ได้เข้ามาไล่ผึ้งที่อาคารให้เพื่อ ความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย

14 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD


ดาวน์โหลด ppt MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชน อบอุ่น จัดทำโดย : น.ส.กรองกาญจน์ เขื่อนเชียงสา ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุดวี เรสสิเดนซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google