งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย หจก. มายคอม แอนด็ เอ็นจิเนียริ่ง รายงาน การตรวจเช็คระบบแจ้ง เหตุเพลิงไหม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย หจก. มายคอม แอนด็ เอ็นจิเนียริ่ง รายงาน การตรวจเช็คระบบแจ้ง เหตุเพลิงไหม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย หจก. มายคอม แอนด็ เอ็นจิเนียริ่ง รายงาน การตรวจเช็คระบบแจ้ง เหตุเพลิงไหม้

2 การเชื่อมต่อเป็นระบบ

3 Fire Alarm Control Panel (FCP)  Fire Alarm control Panel คือ ตู้ควบคุม  หน้าที่ของตู้ FCP  รับสัญญาณการจาก Detector  แจ้งแหตุและแสดงผล  ส่งสัญญาณเสียงเตือน  ควบคุมการเปิดปิดเสียงเตือน

4 ส่วนประกอบของระบบ F/A  สามารถสรุปโดยจำแนกได้เป็น 3 ระบบคือ  ตู้ Fire Alarm Control Panel (FCP)  ระบบสายนำสัญญาณ  สาย Data  สาย Power Smoke  สาย Power Bell  สาย Zone Detector และ Zone Bell)  อุปกรณ์ Detector และ อุปกรณ์เสียงเตือน (Bell)

5 ระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิง ไหม้ สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะตามการ Wire ring สาย Zone ดังนั้   Hard Wire - - สาย Zone ทั้งหมดจะต้อง Wire ring มาที่ ตู้ FCP ทั้งหมด   Multiplex - สาย Zone จะต้อง Wire ring มาที่ตู้ Module

6 Class ต่าง ๆ ในระบบ F/A Class สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะตามการ Wire ring ดังนั้ Class B Class A

7 ข้อดีของ Class ต่าง ๆ Class สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะตามการ Wire ring ดังนั้ Class B Class A

8 Class A สำหรับสาย Loop Data

9 การแสดงสถานะของตู้ FCP

10  สถานะปกติ หมายถึง ระบบไม่มีปัญหา  สถานะมีปัญหา หมายถึง ระบบมี ข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น Power AC, Battery ไม่มีไฟ, อุปกรณ์ไม่ เช่น Power AC, Battery ไม่มีไฟ, อุปกรณ์ไม่ ครบหรือเกินตามที่ โปรแกรมไว้ เป็นต้น ครบหรือเกินตามที่ โปรแกรมไว้ เป็นต้น  สถานะเกิดเหตุหมายถึง อุปกรณ์เริ่ม สัญญาณแจ้งเหตุมา สภานะของตู้ FCP

11 ระบบรู้ได้อย่างไร

12

13

14 ข้อดีข้อเสียของ Class ต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt โดย หจก. มายคอม แอนด็ เอ็นจิเนียริ่ง รายงาน การตรวจเช็คระบบแจ้ง เหตุเพลิงไหม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google