งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมต่อ Internet การเชื่อมต่อไปยัง ISP การเชื่อมต่อไปยังระบบ LAN การเชื่อมต่อแบบไร้สาย การเชื่อมต่อผ่านระบบเคเบิลทีวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมต่อ Internet การเชื่อมต่อไปยัง ISP การเชื่อมต่อไปยังระบบ LAN การเชื่อมต่อแบบไร้สาย การเชื่อมต่อผ่านระบบเคเบิลทีวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเชื่อมต่อ Internet การเชื่อมต่อไปยัง ISP การเชื่อมต่อไปยังระบบ LAN การเชื่อมต่อแบบไร้สาย การเชื่อมต่อผ่านระบบเคเบิลทีวี

3 การเชื่อมต่อ Internet

4 โปรโตคอลที่ใช้ในการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล SLIP ( Serial Line Internet Protocol ) การเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล PPP ( Point-to-Point Protocol )

5 การเชื่อมต่อไปยัง ISP การเชื่อมต่อผ่านโมเด็ม การเชื่อมต่อแบบ DSL ลักษณะการเชื่อมต่อ แบบภายนอก การเชื่อมต่อผ่านพอร์ต อนุกรม (Serial Port) หรือ USB (Universal Serial Port) แบบภายใน การเชื่อมต่อผ่าน PCI Slot

6 การเชื่อมต่อผ่านโมเด็ม ความเร็วในการเชื่อมต่อ ยุคแรกๆ 300 kbps ปัจจุบัน 56,000 kbps การเชื่อมต่อจะต้องผ่านโมเด็มทั้ง 2 ฝ่ายทั้งผู้ขอรับบริการ และผู้ให้บริการ กระบวนการ Handshake จะทำการตรวจสอบความเร็วและ ข้อผิดพลาดระหว่างการสื่อสาร การส่งข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของไบนารี

7 การเชื่อมต่อผ่านโมเด็ม

8 การส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์จะต้องผ่านการ Modulate เพื่อแปลงสัญญาณ Digital ให้เป็น Analog เพื่อส่ง สัญญาณผ่านสายโทรศัพท์ การรับข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์จะต้องผ่านการ Demodulate เพื่อแปลงสัญญาณ Analog ให้กลับเป็น Digital อีกครั้งหนึ่ง MODEM : Modulating/DEModulating

9 การเชื่อมต่อผ่านโมเด็ม

10 การเชื่อมต่อแบบ DSL DSL (Digital Subscriber Line) การเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อผ่าน พอร์ตอีเทอร์เน็ต หรือ พอร์ต USB การส่งข้อมูลจะส่งข้อมูลผ่านสายทองแดง DSL จะแบ่งช่องทางในการสื่อสารออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วน รับข้อมูล ส่วนส่งข้อมูล และส่วนที่ใช้สนทนาทางโทรศัพท์ การเชื่อมต่อไม่ต้องอาศัยการหมุนโทรศัพท์ การเชื่อมต่อจะ มีอยู่ตลอดเวลา

11 การเชื่อมต่อแบบ DSL

12 กรณีที่มีการแบ่งระดับความเร็วในการรับและส่งข้อมูลที่ไม่ เท่ากัน จะเรียกการเชื่อมต่อแบบนี้ว่า ADSL (Asymmetric DSL) เช่นรับข้อมูลที่ความเร็ว 1.5Mbps และส่งข้อมูลที่ 512 Kbps พื้นที่ให้บริการจะมีเฉพาะจุดที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ความเร็วในการรับส่งข้อมูลจะลดเมื่ออยู่ไกลผู้ให้บริการ ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดของระบบ DSL จะอยู่ที่ 55Mbps

13 การเชื่อมต่อแบบ DSL

14 การเชื่อมต่อไปยังระบบ LAN เป็นการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายภายในองค์กร การเชื่อมต่อจะผ่าน Hub หรือ Switching Hub ผ่านไปยัง เครื่อง Server ภายในองค์กร แล้วจึงผ่านไปยังผู้ให้บริการ ภายนอกอีกทีหนึ่ง สัญญาณในการเชื่อมต่อจะเป็นแบบ Digital การเชื่อมต่อจะมีอยู่ตลอดไปขณะที่มีการเชื่อมต่อกับ เครือข่ายภายในองค์กร

15 การเชื่อมต่อไปยังระบบ LAN

16 การเชื่อมต่อแบบไร้สาย StandardFrequencyMediaData Rate (Mbps) Year IEEE802.112.4 GhzInfared, Radio1,2 2540 IEEE802.11a5 GhzRadio54 2542 IEEE802.11b2.4 GhzRadio11 2542 IEEE802.11g2.4 GhzRadio54 2546 IEEE802.11n2.4 GhzRadio100-540 2548 การเชื่อมต่อจะผ่านมาตรฐาน IEEE 802.11 หรือ WiFi

17 การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ส่วนประกอบหลักที่จำเป็นในการเชื่อมต่อแบบไร้สาย WiFi จุดเข้าถึงหรือ Access Point การ์ดเน็ตเวิร์กที่รอบรับตามมาตรฐานที่กำหนด มาตราฐานของการ์ดเน็ตเวิร์กและจุดเข้าถึง จะต้องเป็น มาตรฐานเดียวกัน

18 การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

19

20 การเชื่อมต่อแบบไร้สาย WiFi เมื่อเริ่มการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการสแกนพื้นที่เพื่อ ค้นหาจุดเข้าถึง โดยส่งข้อมูลแพ็กเก็ตออกไปที่เรียกว่า Probe Request Frame และรอคอยการตอบรับจากจุดเข้าถึง (อาจมี มากกว่าหนึ่งจุดเข้าถึง) จากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบดูว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ อื่นหรือไม่ที่กำลังติดต่ออยู่กับจุดเข้าถึง เมื่อจุดเข้าถึงว่างลงเครื่องคอมพิวเตอร์จะเริ่มติดต่อ โดยจะส่ง ข้อมูลร้องขอแพ็กเก็ตสั้นๆออกไปเรียกว่า Request to Send (RTS)

21 การเชื่อมต่อแบบไร้สาย WiFi ถ้าจุดเข้าถึงว่าง มันจะตอบสนองด้วยการส่งแพ็กเก็ตสั้นๆที่ เรียกว่า Clear to Send (CTS) กลับมาเพื่อแจ้งต่อเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ร้องขอว่าพร้อมที่จะรับข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะส่งแพ็กเก็ตไปยังจุดเข้าถึงอีกครั้งหนึ่ง และรอจนกว่าจุดเข้าถึงจะส่งแพ็กเก็ต ACK (Acknowledgment) เพื่อยื่นยันว่าได้รับข้อมูลแล้วกลับมา ถ้าจุดเข้าถึงไม่ส่งแพ็กเก็ต ACK กลับมา เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะส่งข้อมูลซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่า จะได้รับแพ็กเก็ต ACK กลับมา

22 การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

23

24


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมต่อ Internet การเชื่อมต่อไปยัง ISP การเชื่อมต่อไปยังระบบ LAN การเชื่อมต่อแบบไร้สาย การเชื่อมต่อผ่านระบบเคเบิลทีวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google