งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DSL : Digital Subscriber Line ดีเอสแอล หมายถึง เทคโนโลยีโมเด็ม ที่ใช้คู่สาย ทองแดงธรรมดา ปรับให้กลายเป็นสื่อสัญญาณดิจิตอลความเร็ว สูง โดยมีการเข้ารหัสสัญญาณข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DSL : Digital Subscriber Line ดีเอสแอล หมายถึง เทคโนโลยีโมเด็ม ที่ใช้คู่สาย ทองแดงธรรมดา ปรับให้กลายเป็นสื่อสัญญาณดิจิตอลความเร็ว สูง โดยมีการเข้ารหัสสัญญาณข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DSL : Digital Subscriber Line ดีเอสแอล หมายถึง เทคโนโลยีโมเด็ม ที่ใช้คู่สาย ทองแดงธรรมดา ปรับให้กลายเป็นสื่อสัญญาณดิจิตอลความเร็ว สูง โดยมีการเข้ารหัสสัญญาณข้อมูล (Modulation) ในย่านความถี่ที่สูงกว่าการ ใช้งานโทรศัพท์โดยทั่วไป ทำให้สามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ในขณะที่ใช้งานโทรศัพท์

2 ข้อดี ไม่จำเป็นต้องลากสายใหม่ ( สามารถใช้สายโทรศัพท์เดิมได้ ) ความเร็วที่ได้รับไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น ( ผู้ใช้เพิ่มขึ้น ไม่ได้ทำให้ความเร็วลดลง ) การเชื่อมต่อเป็นแบบ Dedicated Connection ความปลอดภัยของข้อมูลสูง สามารถใช้โทรศัพท์ได้ขณะใช้การเชื่อมต่ออยู่ ข้อเสีย พื้นที่ให้บริการจำกัด ระยะทางจากชุมสายมีผลต่อความเร็วที่ได้รับ ( ไกลขึ้นความเร็วจะลดลง )

3 ดีเอสแอลที่ให้บริการในไทยคือ เอดีเอสแอล ( ADSL - Asymmetric DSL ) และ ไอเอสดีเอ็น ( ISDN) หรือ ไอดีเอ สแอล (IDSL) นอกจากนี้ยังมี เอชดีเอสแอล (HDSL - Hight-bit rate DSL), เอสดีเอสแอล (SDSL - Symmetric DSL), วีดีเอสแอล (VDSL - Very high bit rate DSL) แต่ไม่มีในไทย

4 ADSL (Asymmetric Digital Subsciber Line ) การใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย ADSL นอกจากความเร็ว ที่ผู้ใช้งานจะได้รับแล้ว การใช้งานในแต่ละครั้ง ก็ไม่จำเป็นต้อง หมุนโทรศัพท์จึงไม่เสียค่าโทรศัพท์ เอดีเอสแอลจะมีการเชื่อม ต่อกับอุปกรณ์ปลายทางโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดใช้เครื่องพีซี ไม่มีปัญหาสายหลุด และปัญหาสายไม่ว่างอีกด้วย ทำให้ผู้ใช้งาน ได้รับทั้งความสะดวก และประหยัด เป็นอย่างมาก ADSL คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่นำมาใช้งานอินเตอร์เน็ตตามบ้าน และองค์กรขนาดย่อม ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานมากที่สุด เนื่องมาจาก คุณภาพและราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมกับความต้องการ

5 ตัวอย่างการประยุกต์เทคโนโลยี DSL ไปใช้งาน Broadcast Audio & TV Broadcast Audio & TV ดูรายการถ่ายทอดสดผ่าน TV, คอมพิวเตอร์ Distance Learning Distance Learning การเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต แบบ Interactive Interactive Network Interactive Network เล่นเกมส์ online Online Shopping Online Shopping Shopping แบบ online VDO Conference VDO Conference การประชุมทางไกล การอบรมทางไกล Video & Music on Demand ดูหนัง ฟังเพลงแบบ online สามารถเลือกได้ตามใจคุณ VPN : Virtual Private Network VPN : Virtual Private Network การรับส่ง ติดต่อข้อมูลระหว่างสาขา

6 1. เทคโนโลยีดีเอสแอลใช้วิธีการ ปรุงคลื่นที่ซับซ้อนในการบีบอัด ข้อมูลลงในอะไร 1. สายโทรศัพท์ 2. สายไฟเบอร์ออฟติก 3. เส้นสวดทองแดง 4. จานดาวเทียม 2. ชนิดของบริการดีเอสแอลที่ ให้บริการในไทยคือ 1. ADSL และ ISDN 2. IDSL และ ADSL 3. DNA และ ISDN 4. NDSL และ HDSL 3.Digital Subscriber Line ตัว ย่อคืออะไร 1. DNA 2. DSL 3. DBL 4. SLD

7 1.3 2.1 3.2


ดาวน์โหลด ppt DSL : Digital Subscriber Line ดีเอสแอล หมายถึง เทคโนโลยีโมเด็ม ที่ใช้คู่สาย ทองแดงธรรมดา ปรับให้กลายเป็นสื่อสัญญาณดิจิตอลความเร็ว สูง โดยมีการเข้ารหัสสัญญาณข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google