งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราไปกัน เลย. ปิดโปรแกรม ข้อ 1 สารข้อใดมีสภาพ เป็นกรด ? ก. น้ำปูนใส ก. น้ำปูนใส ข. น้ำสบู่ ข. น้ำสบู่ ค. แอลกอฮอร์ เช็ดแผล ค. แอลกอฮอร์ เช็ดแผล ง. น้ำยาล้างจาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราไปกัน เลย. ปิดโปรแกรม ข้อ 1 สารข้อใดมีสภาพ เป็นกรด ? ก. น้ำปูนใส ก. น้ำปูนใส ข. น้ำสบู่ ข. น้ำสบู่ ค. แอลกอฮอร์ เช็ดแผล ค. แอลกอฮอร์ เช็ดแผล ง. น้ำยาล้างจาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราไปกัน เลย

2 ปิดโปรแกรม

3 ข้อ 1 สารข้อใดมีสภาพ เป็นกรด ? ก. น้ำปูนใส ก. น้ำปูนใส ข. น้ำสบู่ ข. น้ำสบู่ ค. แอลกอฮอร์ เช็ดแผล ค. แอลกอฮอร์ เช็ดแผล ง. น้ำยาล้างจาน ง. น้ำยาล้างจาน

4 ถูกต้อง ทำข้อต่อไป

5 ยังไม่ถูกจ้า ทำข้อ ต่อไป

6 ข้อ 2. ข้อใดคือเป็นมลพิษ ทางทะเล ? ก. สาหร่าย ก. สาหร่าย ข. คราบ น้ำมัน ข. คราบ น้ำมัน ค. แมงกระพรุน ไฟ ค. แมงกระพรุน ไฟ ง. ปลิงทะเล ง. ปลิงทะเล

7 ถูกต้อง กลับหน้าหลัก

8 ยังไม่ถูก จ้า กลับไปเมนูหลัก

9 สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีสภาพ ความเป็นกรด และด่างแตกต่างกัน คุณสมบัติของสาร ที่เป็นกรด คือ มีรสเปรี้ยว ก้ดกร่อนสิ่งต่างๆได้ ทำ ปฏิกิริยากับด่างได้เกลือกับน้ำ ส่วนสาร ที่มีสภาพเป็นด่าง มีคุณสมบัติ มีรสฝาด ลื่นมือ สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีสภาพ ความเป็นกรด และด่างแตกต่างกัน คุณสมบัติของสาร ที่เป็นกรด คือ มีรสเปรี้ยว ก้ดกร่อนสิ่งต่างๆได้ ทำ ปฏิกิริยากับด่างได้เกลือกับน้ำ ส่วนสาร ที่มีสภาพเป็นด่าง มีคุณสมบัติ มีรสฝาด ลื่นมือ หน้าต่อไป

10 มลพิษทาง ทะเล ประเภทของสารมลพิษ สามารถ แบ่งได้ดังนี้ 1. อินทรีย์สาร เกิดจาก โรงงานกระดาษ 2. ความร้อน เกิดจากการ ปล่อยน้ำเสียของโรงงานต่างๆ 3. ขยะประเภทโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท 4. จากการทำเกษตรกรรม ประเภทของสารมลพิษ สามารถ แบ่งได้ดังนี้ 1. อินทรีย์สาร เกิดจาก โรงงานกระดาษ 2. ความร้อน เกิดจากการ ปล่อยน้ำเสียของโรงงานต่างๆ 3. ขยะประเภทโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท 4. จากการทำเกษตรกรรม หน้าที่แล้ว


ดาวน์โหลด ppt เราไปกัน เลย. ปิดโปรแกรม ข้อ 1 สารข้อใดมีสภาพ เป็นกรด ? ก. น้ำปูนใส ก. น้ำปูนใส ข. น้ำสบู่ ข. น้ำสบู่ ค. แอลกอฮอร์ เช็ดแผล ค. แอลกอฮอร์ เช็ดแผล ง. น้ำยาล้างจาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google