งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือ - วัสดุ อุปกรณ์ การตอนกิ่ง. เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์การ ตอนกิ่ง กรรไกรตัด แต่งกิ่ง มีดขยายพันธุ์ เชือกฟาง ฮอร์โมนพืช / ป้ายบันทึกการตอน พู่กั

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือ - วัสดุ อุปกรณ์ การตอนกิ่ง. เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์การ ตอนกิ่ง กรรไกรตัด แต่งกิ่ง มีดขยายพันธุ์ เชือกฟาง ฮอร์โมนพืช / ป้ายบันทึกการตอน พู่กั"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือ - วัสดุ อุปกรณ์ การตอนกิ่ง

2 เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์การ ตอนกิ่ง กรรไกรตัด แต่งกิ่ง มีดขยายพันธุ์ เชือกฟาง ฮอร์โมนพืช / ป้ายบันทึกการตอน พู่กั น ฮอร์โม นพืช เชือกฟาง ป้ายแสดง รายละเอียดการ ตอนกิ่ง

3 เครื่องมือ - วัสดุอุปกรณ์ การตอนกิ่ง กรรไกรตัด แต่งกิ่ง มีด ขยายพั นธุ์ เชือก ฟาง ฮอร์โมน พืช ถุงพลา สติก พู่กัน

4 การทำตุ้มตอน สำหรับการ ตอนกิ่ง ตุ้มตอน คือ การนำขุยมะพร้าว ผสมน้ำพอหมาด ๆ บรรจุถุงพลาสติกขนาดเล็ก หรือขนาดตามต้องการ ตุ้ม ตอ น วัสดุสำหรับทำ ตุ้มตอน ลักษณะของ ตุ้มตอน พร้อมที่ นำไปใช้ ตอนกิ่ง ขุยมะพร้าว ผสมน้ำ พอหมาด ๆ ที่นำมาบรรจุ ถุงพลาสติกขนาด เล็ก ขุย มะพร้าว

5 การดูแลรักษา และการตัดกิ่ง ตอน ภายหลังจากทำการตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรคำนึงเรื่องความชื้น ที่บริเวณกระเปาะที่หุ้มไว้ ถ้าพบว่าแห้ง ควรฉีดพ่นน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอจนกว่ากิ่ง พืชจะออกรากมากพอ การตัดกิ่งตอนนั้นให้สังเกตรากที่ออกมา ถ้า กิ่งมีรากมากพอ และมีสีน้ำตาลอ่อนจึงตัด ได้ วิธีการตัดอาจตัดทันทีเลย หรืออาจจะ เตือนกิ่งตอนโดยตัดกิ่งตอนบริเวณใต้ กระเปาะเล็กน้อย ตัดให้ลึกประมาณ 2/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางกิ่ง ทิ้งไว้สักระยะ ถ้า กิ่งตอนยังสดชื่นดีอยู่ จึงตัดส่วนที่เหลือ แล้วนำไปชำในถุงก่อนปลูกต่อไป

6 เทคนิควิธีการตอนกิ่งจะ ประสบผลสำเร็จ ต้องมีความชื้น หรือให้น้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะฤดูแล้ง ลักษณะของการทำรอยแผลบนกิ่ง ตอน การมัดกิ่งตอนให้แน่น ไม่หลวมหรือ หมุนได้ เครื่องมืออุปกรณ์ ต้องสะอาด และคม การขูดเมือก หรือเยื่อเจริญออกให้ หมด เลือกกิ่งตอน และวิธีการให้เหมาะสม กับชนิดของพืช อายุของกิ่งตอน กิ่งที่จะตอนไม่แก่ หรืออ่อนเกินไป ฤดูกาลในการตอนกิ่ง ควรอยู่ในช่วง ฤดูฝน


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือ - วัสดุ อุปกรณ์ การตอนกิ่ง. เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์การ ตอนกิ่ง กรรไกรตัด แต่งกิ่ง มีดขยายพันธุ์ เชือกฟาง ฮอร์โมนพืช / ป้ายบันทึกการตอน พู่กั

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google