งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์
การตอนกิ่ง

2 เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์การตอนกิ่ง
กรรไกรตัดแต่งกิ่ง มีดขยายพันธุ์ เชือกฟาง ฮอร์โมนพืช / ป้ายบันทึกการตอน พู่กัน ฮอร์โมนพืช เชือกฟาง ป้ายแสดงรายละเอียดการตอนกิ่ง

3 เครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์ การตอนกิ่ง
เครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์ การตอนกิ่ง กรรไกรตัดแต่งกิ่ง มีดขยายพันธุ์ พู่กัน เชือกฟาง ถุงพลาสติก ฮอร์โมนพืช

4 การทำตุ้มตอน สำหรับการตอนกิ่ง
การทำตุ้มตอน สำหรับการตอนกิ่ง ตุ้มตอน คือการนำขุยมะพร้าว ผสมน้ำพอหมาด ๆ บรรจุถุงพลาสติกขนาดเล็ก หรือขนาดตามต้องการ ตุ้มตอน วัสดุสำหรับทำตุ้มตอน ลักษณะของตุ้มตอน พร้อมที่นำไปใช้ตอนกิ่ง ขุยมะพร้าว ผสมน้ำพอหมาด ๆ ที่นำมาบรรจุถุงพลาสติกขนาดเล็ก ขุยมะพร้าว

5 การดูแลรักษา และการตัดกิ่งตอน
ภายหลังจากทำการตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรคำนึงเรื่องความชื้น ที่บริเวณกระเปาะที่หุ้มไว้ ถ้าพบว่าแห้ง ควรฉีดพ่นน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอจนกว่ากิ่งพืชจะออกรากมากพอ การตัดกิ่งตอนนั้นให้สังเกตรากที่ออกมา ถ้ากิ่งมีรากมากพอ และมีสีน้ำตาลอ่อนจึงตัดได้ วิธีการตัดอาจตัดทันทีเลย หรืออาจจะเตือนกิ่งตอนโดยตัดกิ่งตอนบริเวณใต้กระเปาะเล็กน้อย ตัดให้ลึกประมาณ 2/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางกิ่ง ทิ้งไว้สักระยะ ถ้ากิ่งตอนยังสดชื่นดีอยู่ จึงตัดส่วนที่เหลือ แล้วนำไปชำในถุงก่อนปลูกต่อไป

6 เทคนิควิธีการตอนกิ่งจะประสบผลสำเร็จ
ต้องมีความชื้น หรือให้น้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะฤดูแล้ง ลักษณะของการทำรอยแผลบนกิ่งตอน การมัดกิ่งตอนให้แน่น ไม่หลวมหรือหมุนได้ เครื่องมืออุปกรณ์ ต้องสะอาด และคม การขูดเมือก หรือเยื่อเจริญออกให้หมด เลือกกิ่งตอน และวิธีการให้เหมาะสมกับชนิดของพืช อายุของกิ่งตอน กิ่งที่จะตอนไม่แก่หรืออ่อนเกินไป ฤดูกาลในการตอนกิ่ง ควรอยู่ในช่วงฤดูฝน


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google