งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวนหมอกและสวนพืช ทะเลทราย สวนหมอกพื้นที่บริเวณด้านข้างติดกับ โรงเรียนนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณ ไม้ทนร่ม และชอบชื้นปลูกภายใต้หลังคาที่ ติดระบบพ่นหมอกเพื่อให้ความชื้นแก่ต้นไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวนหมอกและสวนพืช ทะเลทราย สวนหมอกพื้นที่บริเวณด้านข้างติดกับ โรงเรียนนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณ ไม้ทนร่ม และชอบชื้นปลูกภายใต้หลังคาที่ ติดระบบพ่นหมอกเพื่อให้ความชื้นแก่ต้นไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวนหมอกและสวนพืช ทะเลทราย สวนหมอกพื้นที่บริเวณด้านข้างติดกับ โรงเรียนนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณ ไม้ทนร่ม และชอบชื้นปลูกภายใต้หลังคาที่ ติดระบบพ่นหมอกเพื่อให้ความชื้นแก่ต้นไม้ พันธุ์ไม้ที่ปลูกเป็นสกุล เฟิน คล้า และบอน สวนพืชทะเลทราย พื้นที่ติดกับสวน หมอกเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชที่ชอบแห้ง แล้งได้แก่ กระบองเพชร แคคตัส สลัดได โดยปลูกในกระบะทราย ตกแต่งด้วยหินชนิด ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องหิน ธรรมชาติและต้นไม้ทนแล้ง

2 สวนหมอกก่อน การปรับปรุง

3 สวนหมอกหลังการ ปรับปรุง

4 สวนพืช ทะเลทราย


ดาวน์โหลด ppt สวนหมอกและสวนพืช ทะเลทราย สวนหมอกพื้นที่บริเวณด้านข้างติดกับ โรงเรียนนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณ ไม้ทนร่ม และชอบชื้นปลูกภายใต้หลังคาที่ ติดระบบพ่นหมอกเพื่อให้ความชื้นแก่ต้นไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google