งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KINGDOM FUNGI เซลล์มีหลายนิวเคลียส (coenocytic, multinucleate)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KINGDOM FUNGI เซลล์มีหลายนิวเคลียส (coenocytic, multinucleate)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KINGDOM FUNGI เซลล์มีหลายนิวเคลียส (coenocytic, multinucleate)
ประกอบด้วยเส้นใย (hypha) รวมเป็นกลุ่ม (mycelium) ผนังเซลล์ประกอบด้วยไคทิน (chitin) ไม่มีคลอโรฟีลด์ จึงสร้างอาหารเองไม่ได้ heterotroph - saprophyte, free living, parasite

2

3 Septate hypha with clamp connection Septate hypha
Nonseptate (coenocytic) hypha

4 การจำแนก 1. Division Chytridiomycota 2. Division Oomycota
3. Division Zygomycota 4. Division Ascomycota 5. Division Basidiomycota 6. Division Deuteromycota

5 DIVISION CHYTRIDIOMYCOTA
เป็นแผ่นแบนเล็ก ๆ (thallus) และมีโรซอยด์ สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ - สร้าง sporangium และสปอร์ สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ - สร้างแกมีต มีแฟลเจลลัมเคลื่อนที่ได้

6 DIVISION OOMYCOTA ราน้ำ (water mold) ผนังเซลล์ประกอบด้วยเซลลูโลส และมีไคทินเล็กน้อย ทำให้เกิดโรคในปลา สัตว์น้ำ

7

8 สืบพันธุ์อาศัยเพศแบบ Oogamy

9 สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
- สร้างสปอร์ที่มีแฟลเจลลัม 2 เส้น

10 Mycelium with Sporangia (black dot-Asexual reproduction))
DIVISION ZYGOMYCOTA Mycelium with Sporangia (black dot-Asexual reproduction)) Non-septate mycelium (coenocyte)

11

12 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
- สร้าง sporangium บน sporangiophore

13 stolon

14 Zygote Gametangia Zygospore

15 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
- สร้าง zygospore

16 DIVISION ASCOMYCOTA Incomplete septate mycelium มี dimorphism เช่น ยีสต์ สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ - สร้าง conidia บน conidiophore

17 Candida albicans : yeast infection

18 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
- สร้าง ascospore ใน ascus ใน ascocarp

19

20 Ascus Ascospore

21 DIVISION BASIDIOMYCOTA
Complete septate mycelium primary mycelium secondary mycelium tertiary mycelium

22

23 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
สร้าง basidiospore บน basidium ใน basidiocarp

24 Basidium

25 การจำแนก 1. พวกที่เบสิเดียมเป็นสายสั้น ๆ เช่น เห็ดหูหนู ปรสิตที่ทำให้เกิดโรคสนิมเหล็ก (rust) ในข้าวสาลี 2. พวกที่เบสิเดียมมีรูปคล้ายกระบอง ได้แก่ เห็ดทั่วไป

26 DIVISION DEUTEROMYCOTA
Septate mycelium มี dimorphism สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ยังไม่พบ sexual- สร้าง conidia

27 Penicillium sp.

28 Aspergillus sp.

29 Lichens อาศัยร่วมกันแบบ mutualism ประกอบด้วย สาหร่ายและรา
จำแนกตามรูปร่าง ได้ 3 ชนิด

30 crustose

31 foliose

32

33 fruiticose

34 Mycorrhiza เห็ดราที่อาศัยอยู่ในรากพืชชั้นสูง

35 fungal association (mutualistic) with roots
Mycorrhizae fungal association (mutualistic) with roots

36

37


ดาวน์โหลด ppt KINGDOM FUNGI เซลล์มีหลายนิวเคลียส (coenocytic, multinucleate)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google