งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง หอยเชอรรี่ กลุ่ม ที่ 3 นางสาว กมลวรรณ บุตรทรัพย์ เลขที่ 16 นางสาว ชุติมา สินสถาน เลขที่ 20 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง หอยเชอรรี่ กลุ่ม ที่ 3 นางสาว กมลวรรณ บุตรทรัพย์ เลขที่ 16 นางสาว ชุติมา สินสถาน เลขที่ 20 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง หอยเชอรรี่ กลุ่ม ที่ 3 นางสาว กมลวรรณ บุตรทรัพย์ เลขที่ 16 นางสาว ชุติมา สินสถาน เลขที่ 20 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

2 หลักการและเหตุผล 1. ทำให้รู้วิธีการกำจัดหอยเชอรรี่ 2. เพราะหอยเชอรรี่มีประโยชน์แต่บางคนไม่รู้จัก ประโยชน์ของหอยเชอรรี่ 3. หอยเชอรรี่มีอยู่ทั่วไปสามารถศึกษาและบอก โทษของหอยเชอรรี่ได้ 4. เพื่อนำความรู้ของหอยเชอรรี่ไปเผยแแพร่ เพื่อให้คนได้รู้จักประโยชน์ของหอยเชอรรี่

3 ประวัติความเป็นมา หอยเชอรี่ หรือ หอยโข่งอเมริกา ใต้ หรือ หอยเป๋าฮื้อน้ำจืด ( อังกฤษ : Golden applesnail, Channeled applesnail; ชื่อ วิทยาศาสตร์ : Pomacea canaliculata) เป็น หอยน้ำจืด อังกฤษ ชื่อ วิทยาศาสตร์ หอยเชอรี่ เดิมเป็นหอยน้ำจืดที่อาศัยอยู่ใน แหล่งน้ำทวีปอเมริกาใต้ ในประเทศไทยนำเข้า มาครั้งแรกจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน ใน ฐานะของหอยที่กำจัดตะไคร่น้ำและเศษอาหาร ในตู้ปลา ซึ่งนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายราว ก่อนปี พ. ศ. 2530 ต่อมาได้มีผู้คิดจะเลี้ยงเพาะ ขยายพันธุ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการบริโภค แต่ ทว่าไม่ได้รับความนิยมจึงปล่อยลงแหล่งน้ำ ธรรมชาติ จนกลายเป็นปัญหาชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ในปัจจุบันทวีปอเมริกาใต้ประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นไต้หวันตะไคร่น้ำตู้ปลา พ. ศ. 2530สัตว์เศรษฐกิจการบริโภคชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

4 สาระน่ารู้ หอยน้ำจืดจำพวกหอยฝาเดียว สามารถแบ่งหอยเชอรี่ ได้ 2 พวก คือ พวกที่มีเปลือกสีเหลืองปนน้ำตาล เนื้อ และหนวดสีเหลือง และพวกมีเปลือกสีเขียวเข้มปนดำ และมีสีดำจาง ๆ พาดตามความยาว เนื้อและหนวดสี น้ำตาลอ่อน หอยเชอรี่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ อย่างรวดเร็ว ลูกหอยอายุเพียง 2 – 3 เดือน จะจับ คู่ผสมพันธุ์ได้ตลอดเวลา หลังจากผสมพันธุ์ได้ 1 – 2 วัน ตัวเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน โดยคลานไป วางไข่ตามที่แห้งเหนือน้ำ เช่น ตามกิ่งไม้ ต้นหญ้า ริมน้ำ โคนต้นไม้ริมน้ำ ข้าง ๆ คันนา และตามต้นข้าวใน นา ไข่มีสีชมพูเกาะติดกันเป็นกลุ่มยาว 2 – 3 นิ้ว แต่ละ กลุ่มประกอบด้วยไข่เป็นฟองเล็ก ๆ เรียงตัวเป็นระเบียบ สวยงาม ประมาณ 388 – 3,000 ฟอง ไข่จะฟัก ออกเป็นตัวหอยภายใน 7 – 12 วัน หลังวางไข่หอยฝาเดียวผสมพันธุ์ต้นไม้ข้าว

5 ชนิดของหอยเชอรรี่ หอยเชอรี่เป็นหอยทากน้ำ (freshwater snail) ชื่อวิทยาศาสตร์ Pomacea canaliculata (Lamarck) บางครั้งเรียกว่าหอยโข่ง อเมริกาใต้ หรือเป๋าฮื้อน้ำจืด ชื่อสามัญคือ golden apple snail อยู่ในไฟลัม มอลลัสคา (Mollusca) คลาส แกสโทรโพดา (Gastropoda) อันดับ มีโซกาสโตรโปดา (Mesogastropoda) วงศ์ แอมพูลลาริอิดี้ (Ampullariidae) ทั่วโลกมีหอยเชอรี่ ประมาณ 150 ชนิด มีผู้ศึกษาและรายงานว่า ในประเทศไทยพบ หอยเชอรี่ 3 ชนิด คือ Pomacea canaliculata (Lamarck), P. insularus (Orbigny) และ Pomacea sp. แต่ต่อมาใน พ. ศ. 2547-2548 มีรายงานว่ามีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นแม้ว่าจะมี เปลือกหลายสีก็ตาม ในประเทศแถบที่เป็นถิ่นกำเนิดของหอยเชอรี่นั้น มีหอยเชอรี่ ชนิดต่างๆ เช่น Pomacea paludosa และ P. bridgesi พบใน ภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาและคิวบา P. doliodes และ P. glauca พบในประเทศสุรินัม P. urceus พบในเวเนซูเอล่า

6 ประโยชน์ของหอยเชอรรี่ เนื้อหอยเชอรี่มีโปรตีนสูงถึง 34 - 53 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1.66 เปอร์เซ็นต์ ใช้ประกอบ อาหารได้หลายอย่าง หรือทำน้ำปลาจากเนื้อ หอยเชอรี่ ใช้ทำเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น เป็ด ไก่ สุกร เป็นต้น เปลือกก็สามารถปรับสภาพ ความเป็นกรดเป็นด่างของดินได้ ตัวหอยทั้ง เปลือกถ้านำไปฝังบริเวณทรงพุ่มไม้ผล เมื่อเน่า เปื่อยก็จะเป็นปุ๋ยทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็ว และได้ผลผลิตดีไม่ควรบริโภคเนื้อหอยเชอรี่ใน บริเวณที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำ เสีย หรือบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีกำจัด ศัตรูพืชโปรตีน ไขมัน อาหารน้ำปลาโรงงานอุตสาหกรรมน้ำ เสีย ศัตรูพืช

7 โทษของหอยเชอรรี่ หอยเชอรี่กินพืชที่มีลักษณะนุ่มได้เกือบทุกชนิด เช่น สาหร่าย, ผักบุ้ง, ผักกระเฉด, แหน, ต้นกล้า ข้าว, ซากพืชน้ำ และซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยในน้ำ โดยเฉพาะต้นข้าวในระยะกล้าและที่ปักดำใหม่ ๆ ไปจนถึงระยะแตกกอ หอยเชอรี่ จะชอบกินต้น ข้าวในระยะกล้าที่มีอายุ ประมาณ 10 วัน มาก ที่สุด โดยเริ่มกัดส่วนโคนต้นที่อยู่ใต้น้ำเหนือ จากพื้นดิน 1 – 1.5 นิ้ว จากนั้นกินส่วนใบที่ลอย น้ำจนหมด ใช้เวลากินทั้งต้นทั้งใบ นานประมาณ 1-2 นาที สาหร่าย ผักบุ้ง ผักกระเฉด แหน

8 การป้องกันและการกำจัดหอยเชอรรี่ การจัดเก็บทำลาย เมื่อพบตัวหอยและไข่ ให้เก็บ ทำลายทันที การดักและกั้น ตามทางน้ำผ่าน ให้ใช้สิ่งกีดขวางตา ข่าย เฝือก ภาชนะดักปลา ดักจับหอยเชอรี่ลูกหอยที่ ฟักใหม่ ๆ สามารถลอยน้ำได้ ควรใช้ตาข่ายถี่ ๆ กั้น ขณะสูบน้ำเข้านาข้าว หรือกั้นบริเวณทางน้ำไหล การใช้ไม้หลักปักในนาข้าว การล่อให้หอยมาวางไข่ โดยใช้หลักปักในที่ลุ่มหรือทางที่หอยผ่าน เมื่อหอยเข้า มาวางไข่ตามหลักที่ปักไว้ ทำให้ง่ายต่อการเก็บไข่หอย ไปทำลาย การใช้เหยื่อล่อ พืชทุกชนิด ใช้เป็นเหยือล่อหอยเชอรี่ ได้ หอยจะเข้ามากินและหลบซ่อนตัว พืชที่หอยชอบ กิน เช่น ใบผัก ใบมันเทศ ใบมันสำปะหลัง ใบมะละกอ หรือพืชอื่น ๆ ที่มียางขาวคล้ายน้ำนม

9 ภาพประกอบ

10 แหล่งที่มา http://th.wikipedia.org/wikihttp://th.wikipedia.org/wiki บ้านวังทอง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง หอยเชอรรี่ กลุ่ม ที่ 3 นางสาว กมลวรรณ บุตรทรัพย์ เลขที่ 16 นางสาว ชุติมา สินสถาน เลขที่ 20 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google