งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Stand & Deliver as Profressional for Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Stand & Deliver as Profressional for Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Stand & Deliver as Profressional for Management)
สุดยอดเทคนิคการนำเสนอสำหรับผู้บริหาร (Stand & Deliver as Profressional for Management) โดย จิราวรรณ สอนจันทร์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

2 ความสำคัญของการนำเสนอ
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

3 ความสำคัญของการนำเสนอ
ทักษะการนำเสนอจำเป็นต่อความสำเร็จของบุคคล - ทุกคนต้องนำเสนอตัวเองกันทั้งนั้น ทักษะการนำเสนอจำเป็นต่อความสำเร็จของธุรกิจ - สินค้าและบริการดี ไม่ได้การันตีว่าธุรกิจจะประสบ ความสำเร็จ ทักษะการนำเสนอจำเป็นต่อการเป็นผู้นำ - การนำเสนอเป็นหน้าที่ของผู้นำ

4 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
5 ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงที่มีผลกับประสิทธิภาพในการนำเสนอ 1. การจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอ (แผนการนำเสนอ) 2. การพูด 3. บุคลิกภาพ 4. การใช้สื่อ / อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ 5. การจัดการกับคำถาม

5 การจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอ (แผนการนำเสนอ) 5 องค์ประกอบของแผนการนำเสนอ
ชื่อเรื่อง น่าสนใจดึงดูดผู้ฟัง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟัง ภูมิหลัง (Background) จำนวนผู้ฟัง วัฒนธรรม ค่านิยม Style การทำงาน ระยะเวลาเหมาะสม

6 การจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอ (แผนการนำเสนอ) 5 องค์ประกอบของแผนการนำเสนอ
วัตถุประสงค์การนำเสนอ ต้องทราบวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ เนื้อหาการนำเสนอ เนื้อหาต้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์

7 ตัวอย่างวัตถุประสงค์การนำเสนอ
เพื่อการนำเสนอข้อมูลทั่วไป เพื่อการนำเสนอขาย เพื่อการประชุมตามวาระ เพื่อการนำเสนอความคืบหน้าของงาน เพื่อการให้ความรู้ ฯลฯ

8 3 เคล็ดลับการเตรียมเนื้อหาการนำเสนอ
ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกอย่างที่เราอยากนำเสนอ คัดสรรเนื้อหาเฉพาะที่ตอบวัตถุประสงค์การนำเสนอ แบ่งเนื้อหาเป็นส่วน ๆ ไม่ต้องเยอะ

9 วิธีการจัดลำดับการนำเสนอ
การจัดลำดับเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก การจัดลำดับเนื้อหา ตามลำดับที่ต้องทราบก่อนหลัง การจัดลำดับเนื้อหาตามกาลเวลา

10 การพูด 3 DO วิธีการพูด คำพูดถูกต้อง น้ำเสียงชัดเจน มีชีวิตชีวา

11 เทคนิคการพูดให้ถูกต้องและชัดเจน
ออกเสียจากช่องท้อง ใช้คำง่าย ๆ แต่สุภาพ อักขระชัดเจน ไม่รีบพูด พูดเต็มคำ เต็มเสียง ตัดเสียงระหว่างนึก เช่น อืม, อ่า, เออ ฯลฯ ตัดวลีติดปาก เช่น เป็นอะไรที่, อะไรเงี้ย ฯลฯ

12 ให้นำเสนอเหมือนกำลังเล่าเรื่อง (Story Telling)
7 เทคนิคการเล่าเรื่อง 1. เทคนิคการเชื่อมเนื้อหา (Transitions) 2. เทคนิคการถามเพื่อดึงความสนใจ 3. เทคนิคการมุขตลกและ Gimmick 4. เทคนิคการสรุปเนื้อหาก่อนขึ้นเรื่องใหม่ 5. เทคนิคการอุปมาอุปมัย และยกตัวอย่าง 6. Magic Number

13 ให้นำเสนอเหมือนกำลังเล่าเรื่อง (ต่อ) (Story Telling)
7. เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างเป็นขั้นตอน - Greeting ทักทาย - Overview แนะนำภาพรวมของเนื้อหา - Present เข้าเรื่อง - Summary สรุป - Ending ให้ซักถาม และขอบคุณ

14 3 บุคลิกภาพในการนำเสนอ
3 บุคลิกภาพในการนำเสนอ การแต่งกาย ลักษณะภายนอก ภาษากาย

15 มารยาททั่วไปในการนำเสนอ
การทักทาย การแนะนำตัวผู้นำเสนอท่านอื่น งดการชี้นิ้ว เลือกใช้สรรพนามให้เหมาะกับผู้ฟัง

16 การใช้สื่อ / อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ
คอมพิวเตอร์ Wireless Pointer โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน & ระบบเสียง

17 การจัดการกับคำถาม การเตรียมตัวสำหรับช่วงคำถาม
การรับมือกับคำถามที่ไม่พึ่งประสงค์ คำถามประเภทสุนทรพจน์ (จะถามหรือนำเสนอกันแน่) คำถามหลายข้อในคราวเดียว คำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ คำถามที่คุณตอบไม่ได้ คำถามที่เป็นลักษณะของการรบกวน ไม่มีคนถามจะทำอย่างไรดี ?


ดาวน์โหลด ppt (Stand & Deliver as Profressional for Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google