งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Stand & Deliver as Profressional for Management) โดย จิราวรรณ สอนจันทร์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Stand & Deliver as Profressional for Management) โดย จิราวรรณ สอนจันทร์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Stand & Deliver as Profressional for Management) โดย จิราวรรณ สอนจันทร์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

2  ความสำคัญของการ นำเสนอ  เทคนิคการนำเสนออย่าง มืออาชีพ  ความสำคัญของการ นำเสนอ  เทคนิคการนำเสนออย่าง มืออาชีพ

3 ความสำคัญของการนำเสนอ ทักษะการนำเสนอจำเป็นต่อความสำเร็จ ของบุคคล ทักษะการนำเสนอจำเป็นต่อความสำเร็จ ของบุคคล - ทุกคนต้องนำเสนอตัวเองกันทั้งนั้น - ทุกคนต้องนำเสนอตัวเองกันทั้งนั้น ทักษะการนำเสนอจำเป็นต่อความสำเร็จ ของธุรกิจ ทักษะการนำเสนอจำเป็นต่อความสำเร็จ ของธุรกิจ - สินค้าและบริการดี ไม่ได้การันตีว่า ธุรกิจจะประสบ - สินค้าและบริการดี ไม่ได้การันตีว่า ธุรกิจจะประสบ ความสำเร็จ ความสำเร็จ ทักษะการนำเสนอจำเป็นต่อการเป็นผู้นำ ทักษะการนำเสนอจำเป็นต่อการเป็นผู้นำ - การนำเสนอเป็นหน้าที่ของผู้นำ - การนำเสนอเป็นหน้าที่ของผู้นำ ทักษะการนำเสนอจำเป็นต่อความสำเร็จ ของบุคคล ทักษะการนำเสนอจำเป็นต่อความสำเร็จ ของบุคคล - ทุกคนต้องนำเสนอตัวเองกันทั้งนั้น - ทุกคนต้องนำเสนอตัวเองกันทั้งนั้น ทักษะการนำเสนอจำเป็นต่อความสำเร็จ ของธุรกิจ ทักษะการนำเสนอจำเป็นต่อความสำเร็จ ของธุรกิจ - สินค้าและบริการดี ไม่ได้การันตีว่า ธุรกิจจะประสบ - สินค้าและบริการดี ไม่ได้การันตีว่า ธุรกิจจะประสบ ความสำเร็จ ความสำเร็จ ทักษะการนำเสนอจำเป็นต่อการเป็นผู้นำ ทักษะการนำเสนอจำเป็นต่อการเป็นผู้นำ - การนำเสนอเป็นหน้าที่ของผู้นำ - การนำเสนอเป็นหน้าที่ของผู้นำ

4 เทคนิคการนำเสนออย่างมือ อาชีพ 5 ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงที่มีผลกับ ประสิทธิภาพในการนำเสนอ5 ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงที่มีผลกับ ประสิทธิภาพในการนำเสนอ 1. การจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอ ( แผนการ นำเสนอ ) 2. การพูด 3. บุคลิกภาพ 4. การใช้สื่อ / อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ 5. การจัดการกับคำถาม

5  การจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอ ( แผนการนำเสนอ ) 5 องค์ประกอบของแผนการนำเสนอ 1. ชื่อเรื่อง o น่าสนใจดึงดูดผู้ฟัง 2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟัง o ภูมิหลัง (Background) o จำนวนผู้ฟัง o วัฒนธรรม ค่านิยม o Style การทำงาน 3. ระยะเวลาเหมาะสม

6 การจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอ ( แผนการนำเสนอ ) 5 องค์ประกอบของแผนการนำเสนอ 4. วัตถุประสงค์การนำเสนอ o ต้องทราบวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ 5. เนื้อหาการนำเสนอ o เนื้อหาต้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์

7 ตัวอย่างวัตถุประสงค์การนำเสนอ  เพื่อการนำเสนอข้อมูลทั่วไป  เพื่อการนำเสนอขาย  เพื่อการประชุมตามวาระ  เพื่อการนำเสนอความคืบหน้าของงาน  เพื่อการให้ความรู้ ฯลฯ ฯลฯ

8 3 เคล็ดลับการเตรียมเนื้อหาการ นำเสนอ ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกอย่างที่เราอยาก นำเสนอ ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกอย่างที่เราอยาก นำเสนอ คัดสรรเนื้อหาเฉพาะที่ตอบวัตถุประสงค์การ นำเสนอ คัดสรรเนื้อหาเฉพาะที่ตอบวัตถุประสงค์การ นำเสนอ แบ่งเนื้อหาเป็นส่วน ๆ ไม่ต้องเยอะ แบ่งเนื้อหาเป็นส่วน ๆ ไม่ต้องเยอะ

9 วิธีการจัดลำดับการนำเสนอ 1. การจัดลำดับเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก 2. การจัดลำดับเนื้อหา ตามลำดับที่ต้องทราบ ก่อนหลัง 3. การจัดลำดับเนื้อหาตามกาลเวลา

10  การพูด 3 DO วิธีการพูด 1) คำพูดถูกต้อง 2) น้ำเสียงชัดเจน 3) มีชีวิตชีวา

11  เทคนิคการพูดให้ถูกต้องและ ชัดเจน  ออกเสียจากช่องท้อง  ใช้คำง่าย ๆ แต่สุภาพ  อักขระชัดเจน  ไม่รีบพูด พูดเต็มคำ เต็มเสียง  ตัดเสียงระหว่างนึก เช่น อืม, อ่า, เออ ฯลฯ  ตัดวลีติดปาก เช่น เป็นอะไรที่, อะไร เงี้ย ฯลฯ

12 ให้นำเสนอเหมือนกำลังเล่าเรื่อง (Story Telling) 7 เทคนิคการเล่าเรื่อง 1. เทคนิคการเชื่อมเนื้อหา (Transitions) 2. เทคนิคการถามเพื่อดึงความสนใจ 2. เทคนิคการถามเพื่อดึงความสนใจ 3. เทคนิคการมุขตลกและ Gimmick 3. เทคนิคการมุขตลกและ Gimmick 4. เทคนิคการสรุปเนื้อหาก่อนขึ้นเรื่อง ใหม่ 4. เทคนิคการสรุปเนื้อหาก่อนขึ้นเรื่อง ใหม่ 5. เทคนิคการอุปมาอุปมัย และ ยกตัวอย่าง 5. เทคนิคการอุปมาอุปมัย และ ยกตัวอย่าง 6. Magic Number 6. Magic Number

13 7. เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างเป็นขั้นตอน 7. เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างเป็นขั้นตอน - Greeting ทักทาย - Overview แนะนำภาพรวมของ เนื้อหา - Overview แนะนำภาพรวมของ เนื้อหา - Present เข้าเรื่อง - Present เข้าเรื่อง - Summary สรุป - Summary สรุป - Ending ให้ซักถาม และ ขอบคุณ - Ending ให้ซักถาม และ ขอบคุณ ให้นำเสนอเหมือนกำลังเล่าเรื่อง ( ต่อ ) (Story Telling)

14 3 บุคลิกภาพในการนำเสนอ การแต่งกาย ลักษณะภายนอก การแต่งกาย ลักษณะภายนอก ภาษากาย ภาษากาย

15 มารยาททั่วไปในการนำเสนอ การทักทาย การทักทาย การแนะนำตัวผู้นำเสนอท่านอื่น การแนะนำตัวผู้นำเสนอท่านอื่น งดการชี้นิ้ว งดการชี้นิ้ว เลือกใช้สรรพนามให้เหมาะกับผู้ฟัง เลือกใช้สรรพนามให้เหมาะกับผู้ฟัง

16  การใช้สื่อ / อุปกรณ์ประกอบการ นำเสนอ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ Wireless PointerWireless Pointer โปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน & ระบบเสียง ไมโครโฟน & ระบบเสียง

17  การจัดการกับคำถาม การเตรียมตัวสำหรับช่วงคำถาม การเตรียมตัวสำหรับช่วงคำถาม การรับมือกับคำถามที่ไม่พึ่งประสงค์ การรับมือกับคำถามที่ไม่พึ่งประสงค์ คำถามประเภทสุนทรพจน์ ( จะถามหรือ นำเสนอกันแน่ ) คำถามประเภทสุนทรพจน์ ( จะถามหรือ นำเสนอกันแน่ ) คำถามหลายข้อในคราวเดียว คำถามหลายข้อในคราวเดียว คำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ คำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ คำถามที่คุณตอบไม่ได้ คำถามที่คุณตอบไม่ได้ คำถามที่เป็นลักษณะของการรบกวน คำถามที่เป็นลักษณะของการรบกวน ไม่มีคนถามจะทำอย่างไรดี ? ไม่มีคนถามจะทำอย่างไรดี ?


ดาวน์โหลด ppt (Stand & Deliver as Profressional for Management) โดย จิราวรรณ สอนจันทร์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google