งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ พลาสติก ( เกษตรพอเพียง ). ขั้นตอนการเลี้ยงมี 4 ขั้นตอน 1. การจัดเตรียมบ่อ ขุดบ่อขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ก้น 1 เมตร จัดทำขอบบ่อให้มีระดับเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ พลาสติก ( เกษตรพอเพียง ). ขั้นตอนการเลี้ยงมี 4 ขั้นตอน 1. การจัดเตรียมบ่อ ขุดบ่อขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ก้น 1 เมตร จัดทำขอบบ่อให้มีระดับเดียวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ พลาสติก ( เกษตรพอเพียง )

2 ขั้นตอนการเลี้ยงมี 4 ขั้นตอน 1. การจัดเตรียมบ่อ ขุดบ่อขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ก้น 1 เมตร จัดทำขอบบ่อให้มีระดับเดียวกัน ปูผ้า พลาสติกสีดำกันน้ำซึม 1. การจัดเตรียมบ่อ ขุดบ่อขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ก้น 1 เมตร จัดทำขอบบ่อให้มีระดับเดียวกัน ปูผ้า พลาสติกสีดำกันน้ำซึม

3 2. การปรับสภาพน้ำในบ่อปลา เปิดน้ำใส่บ่อจนเต็มจากนั้นใส่จุลินทรีย์ EM จำนวน 1 ลิตร ผสมกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม และแร่แม๊กนีเซียม จำนวน 3 กิโลกรัม ทิ้ง ไว้ 5 – 7 วัน เพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำและ ลดการเน่าเสียของน้ำ จากนั้นก็ปล่อยปลา ลงเลี้ยงได

4 3. ปลาดุกที่เลี้ยงใช้ พันธุ์บิ๊กอุย ขนาด ยาว 5 – 7 ซม. จำนวน 1,000 – 2,0000 ตัว เลี้ยงประมาณ 2 – 3 เดือน ก็สามารถจับบริโภคได้

5 4. การทำอาหารปลาดุก ส่วนผสม ส่วนผสม 1. รำละเอียด 2 กระสอบปุ๋ย 2. กากมะพร้าว 1 กระสอบปุ๋ย 3. ปลาป่น 6 กิโลกรัม 4. กากถั่วเหลือง 6 กิโลกรัม 5. จุลินทรีย์ EM 1 ลิตร 6. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม 7. น้ำมันพืช 1 – 2 ลิตร 1. รำละเอียด 2 กระสอบปุ๋ย 2. กากมะพร้าว 1 กระสอบปุ๋ย 3. ปลาป่น 6 กิโลกรัม 4. กากถั่วเหลือง 6 กิโลกรัม 5. จุลินทรีย์ EM 1 ลิตร 6. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม 7. น้ำมันพืช 1 – 2 ลิตร วิธีทำ วิธีทำ 1. นำส่วนผสมข้อ 1 1 กระสอบ ข้อ 2,3,4 คลุกให้เข้ากัน 2. นำส่วนผสม ข้อ 5,6 ผสมน้ำ 20 ลิตร เพื่อคลุกเคล้าส่วนผสม ข้อ 1 หมักไว้ 12 ชั่วโมง 3. นำส่วนผสมที่หมักไว้ในข้อ 1,2 ผสมกับรำละเอียด 1 กระสอบและ น้ำมันพืช 1 – 2 ลิตร คลุกเคล้านำเข้าเครื่องอัดเม็ดผึ่ง แดด 2 วัน เก็บไว้ได้ 2 เดือน 1. นำส่วนผสมข้อ 1 1 กระสอบ ข้อ 2,3,4 คลุกให้เข้ากัน 2. นำส่วนผสม ข้อ 5,6 ผสมน้ำ 20 ลิตร เพื่อคลุกเคล้าส่วนผสม ข้อ 1 หมักไว้ 12 ชั่วโมง 3. นำส่วนผสมที่หมักไว้ในข้อ 1,2 ผสมกับรำละเอียด 1 กระสอบและ น้ำมันพืช 1 – 2 ลิตร คลุกเคล้านำเข้าเครื่องอัดเม็ดผึ่ง แดด 2 วัน เก็บไว้ได้ 2 เดือน

6 เกร็ดความรู้ 1. การซื้อพันธุ์ปลาก่อนการเคลื่อนย้ายให้ปลาอดอาหาร 1 – 2 วัน เพื่อ ป้องกันปลาดิ้นและ ทำให้ปลาไส้ขาดเวลาเลี้ยงปลาจะไม่โต 2. การเคลื่อนย้ายปลาให้เตรียม น้ำมันพืช 30 ซีซี : เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้ เข้ากันตักใส่ใน ถุงหรือที่มีพันธุ์ปลา อยู่ประมาณ 1 ช้อนชา เพื่อป้องกันปลาบาดเจ็บ 3. การป้องกันปลาหนีจากบ่อเวลาฝนตก ใช่วิธีหากมีฝนตกให้หว่านอาหารให้ ปลากิน สัก 2 – 3 ครั้ง เพื่อหลอกว่าเวลาฝนตกจะได้กินอาหารแล้วปลาจะไม่หนี 4. การเปลี่ยนถ่ายน้ำให้ดูดน้ำออก 1 ส่วน ใน 3 ส่วน และนำน้ำที่ใส่ใหม่ให้ ทำเป็นละอองฝอยโดยใช้สายยางเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่ปลา 5. การจับปลาเพื่อบริโภคโดยใช้วิธีใช้สายยางฉีดน้ำเหมือนกับฝนตกปลาจะ เล่นน้ำจากนั้นใช้สวิงตักปลา ที่เล่นน้ำทันที ปลาจะไม่รู้สึกถึงอันตรายและจะ กินอาหารต่อและไม่หนี้ 1. การซื้อพันธุ์ปลาก่อนการเคลื่อนย้ายให้ปลาอดอาหาร 1 – 2 วัน เพื่อ ป้องกันปลาดิ้นและ ทำให้ปลาไส้ขาดเวลาเลี้ยงปลาจะไม่โต 2. การเคลื่อนย้ายปลาให้เตรียม น้ำมันพืช 30 ซีซี : เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้ เข้ากันตักใส่ใน ถุงหรือที่มีพันธุ์ปลา อยู่ประมาณ 1 ช้อนชา เพื่อป้องกันปลาบาดเจ็บ 3. การป้องกันปลาหนีจากบ่อเวลาฝนตก ใช่วิธีหากมีฝนตกให้หว่านอาหารให้ ปลากิน สัก 2 – 3 ครั้ง เพื่อหลอกว่าเวลาฝนตกจะได้กินอาหารแล้วปลาจะไม่หนี 4. การเปลี่ยนถ่ายน้ำให้ดูดน้ำออก 1 ส่วน ใน 3 ส่วน และนำน้ำที่ใส่ใหม่ให้ ทำเป็นละอองฝอยโดยใช้สายยางเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่ปลา 5. การจับปลาเพื่อบริโภคโดยใช้วิธีใช้สายยางฉีดน้ำเหมือนกับฝนตกปลาจะ เล่นน้ำจากนั้นใช้สวิงตักปลา ที่เล่นน้ำทันที ปลาจะไม่รู้สึกถึงอันตรายและจะ กินอาหารต่อและไม่หนี้

7 การเลือกสถานที่สร้างบ่อ อยู่ใกล้ บ้าน อยู่ที่ร่มหรือมีหลังคา มีแหล่งน้ำสำหรับการเปลี่ยนถ่าย น้ำได้สะดวก

8 การสร้างบ่อ วิธีที่ 1 ขุดลงไปในดิน

9 วิธีที่ 2 ยกคันบ่อขึ้น

10 การสร้างบ่อ

11

12

13 การเตรียมน้ำ น้ำบาดาล น้ำบ่อ น้ำใน แหล่งน้ำลำคลอง สามารถใช้เลี้ยงปลาได้ น้ำประปาต้องทิ้งน้ำไว้ 3 วัน ก่อนถึงจะนำมาเลี้ยง ปลาได้ น้ำบาดาล น้ำบ่อ น้ำใน แหล่งน้ำลำคลอง สามารถใช้เลี้ยงปลาได้ น้ำประปาต้องทิ้งน้ำไว้ 3 วัน ก่อนถึงจะนำมาเลี้ยง ปลาได้

14 การเลี้ยง 1. ขนาดปลาที่จะนำมาเลี้ยง ปลาที่เริ่มเลี้ยงยาวตั้งแต่ 1.5 นิ้วขึ้นไป ไม่ควรนำปลามาเลี้ยงในฤดู หนาวเพราะปลามีความ ต้านทานต่อโรคต่ำ 2. อัตราการเลี้ยง ปล่อยลูกปลาในอัตรา 50 – 70 ตัว / ตารางเมตร 3. การปล่อยปลา แช่ถุงลูกปลาไว้ในบ่อเลี้ยง 30 นาที จึงค่อยๆ ปล่อยลง บ่อ ช่วงแรกที่ปล่อย ให้เติมน้ำ ลงบ่อมีความสูงประมาณ 10 ซม. แล้วค่อยเพิ่มระดับน้ำขึ้น ไปเรื่อยๆ ทุกๆ อาทิตย์ จนมี ระดับสูงสุด 30-50 ซม. 1. ขนาดปลาที่จะนำมาเลี้ยง ปลาที่เริ่มเลี้ยงยาวตั้งแต่ 1.5 นิ้วขึ้นไป ไม่ควรนำปลามาเลี้ยงในฤดู หนาวเพราะปลามีความ ต้านทานต่อโรคต่ำ 2. อัตราการเลี้ยง ปล่อยลูกปลาในอัตรา 50 – 70 ตัว / ตารางเมตร 3. การปล่อยปลา แช่ถุงลูกปลาไว้ในบ่อเลี้ยง 30 นาที จึงค่อยๆ ปล่อยลง บ่อ ช่วงแรกที่ปล่อย ให้เติมน้ำ ลงบ่อมีความสูงประมาณ 10 ซม. แล้วค่อยเพิ่มระดับน้ำขึ้น ไปเรื่อยๆ ทุกๆ อาทิตย์ จนมี ระดับสูงสุด 30-50 ซม.

15 การดูแลรักษา หลังคาบัง แดด ฝน

16 การให้อาหารปลา เริ่มแรกให้อาหารเม็ดเล็ก และบุบพอแตกสำหรับ ปลาเล็ก อาหารสดพวกเศษเนื้อ สับให้ปลากินได้ ตัวปลวก แมลงเม่าและ แมลงอื่น ๆ โปรยให้ปลา กิน ให้อาหารเป็นเวลา วันละ 2 มื้อ เช้า - เย็น เริ่มแรกให้อาหารเม็ดเล็ก และบุบพอแตกสำหรับ ปลาเล็ก อาหารสดพวกเศษเนื้อ สับให้ปลากินได้ ตัวปลวก แมลงเม่าและ แมลงอื่น ๆ โปรยให้ปลา กิน ให้อาหารเป็นเวลา วันละ 2 มื้อ เช้า - เย็น

17 การถ่ายเทน้ำ ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำเมื่อน้ำเริ่มเสีย ไม่ควรถ่ายน้ำออกหมด เหลือน้ำเก่าไว้ 2/3 เปลี่ยนถ่ายน้ำหลังให้อาหารแล้วไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง น้ำที่ถ่ายออกสามารถนำไปรดพืชผักได้ ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำเมื่อน้ำเริ่มเสีย ไม่ควรถ่ายน้ำออกหมด เหลือน้ำเก่าไว้ 2/3 เปลี่ยนถ่ายน้ำหลังให้อาหารแล้วไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง น้ำที่ถ่ายออกสามารถนำไปรดพืชผักได้

18 การใช้ประโยชน์พื้นที่รอบบ่อ ปลูกพืชผักสวนครัวรอบๆ บ่อ พลาสติก

19 ต้นทุน ค่าพลาสติกปูพื้นบ่อ (PVC # 3.5x 6 ม.) 500 บาท ค่าอาหารเม็ด (เลี้ยงนาน 3 เดือน #30 กก. ) 500 บาท ค่าพันธุ์ปลาดุก (ขนาด 1 นิ้ว 500 ตัว) 500 บาท รวมทั้งสิ้น ประมาณ 1,500 บาท

20 การจับปลา เลี้ยง 3-4 เดือน ได้ปลาขนาด 100-200 กรัม / ตัว อัตรารอดประมาณ 80-90 % ได้ผลผลิตปลา ประมาณ 30-50 กก / บ่อ คิดเป็นมูลค่า ( กก. ละ 30 บาท ) 900-1,500 บาท เลี้ยง 3-4 เดือน ได้ปลาขนาด 100-200 กรัม / ตัว อัตรารอดประมาณ 80-90 % ได้ผลผลิตปลา ประมาณ 30-50 กก / บ่อ คิดเป็นมูลค่า ( กก. ละ 30 บาท ) 900-1,500 บาท


ดาวน์โหลด ppt การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ พลาสติก ( เกษตรพอเพียง ). ขั้นตอนการเลี้ยงมี 4 ขั้นตอน 1. การจัดเตรียมบ่อ ขุดบ่อขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ก้น 1 เมตร จัดทำขอบบ่อให้มีระดับเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google