งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ พลาสติก ( เกษตรพอเพียง ). ขั้นตอนการเลี้ยงมี 4 ขั้นตอน 1. การจัดเตรียมบ่อ ขุดบ่อขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ก้น 1 เมตร จัดทำขอบบ่อให้มีระดับเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ พลาสติก ( เกษตรพอเพียง ). ขั้นตอนการเลี้ยงมี 4 ขั้นตอน 1. การจัดเตรียมบ่อ ขุดบ่อขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ก้น 1 เมตร จัดทำขอบบ่อให้มีระดับเดียวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ พลาสติก ( เกษตรพอเพียง )

2 ขั้นตอนการเลี้ยงมี 4 ขั้นตอน 1. การจัดเตรียมบ่อ ขุดบ่อขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ก้น 1 เมตร จัดทำขอบบ่อให้มีระดับเดียวกัน ปูผ้า พลาสติกสีดำกันน้ำซึม 1. การจัดเตรียมบ่อ ขุดบ่อขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ก้น 1 เมตร จัดทำขอบบ่อให้มีระดับเดียวกัน ปูผ้า พลาสติกสีดำกันน้ำซึม

3 2. การปรับสภาพน้ำในบ่อปลา เปิดน้ำใส่บ่อจนเต็มจากนั้นใส่จุลินทรีย์ EM จำนวน 1 ลิตร ผสมกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม และแร่แม๊กนีเซียม จำนวน 3 กิโลกรัม ทิ้ง ไว้ 5 – 7 วัน เพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำและ ลดการเน่าเสียของน้ำ จากนั้นก็ปล่อยปลา ลงเลี้ยงได

4 3. ปลาดุกที่เลี้ยงใช้ พันธุ์บิ๊กอุย ขนาด ยาว 5 – 7 ซม. จำนวน 1,000 – 2,0000 ตัว เลี้ยงประมาณ 2 – 3 เดือน ก็สามารถจับบริโภคได้

5 4. การทำอาหารปลาดุก ส่วนผสม ส่วนผสม 1. รำละเอียด 2 กระสอบปุ๋ย 2. กากมะพร้าว 1 กระสอบปุ๋ย 3. ปลาป่น 6 กิโลกรัม 4. กากถั่วเหลือง 6 กิโลกรัม 5. จุลินทรีย์ EM 1 ลิตร 6. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม 7. น้ำมันพืช 1 – 2 ลิตร 1. รำละเอียด 2 กระสอบปุ๋ย 2. กากมะพร้าว 1 กระสอบปุ๋ย 3. ปลาป่น 6 กิโลกรัม 4. กากถั่วเหลือง 6 กิโลกรัม 5. จุลินทรีย์ EM 1 ลิตร 6. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม 7. น้ำมันพืช 1 – 2 ลิตร วิธีทำ วิธีทำ 1. นำส่วนผสมข้อ 1 1 กระสอบ ข้อ 2,3,4 คลุกให้เข้ากัน 2. นำส่วนผสม ข้อ 5,6 ผสมน้ำ 20 ลิตร เพื่อคลุกเคล้าส่วนผสม ข้อ 1 หมักไว้ 12 ชั่วโมง 3. นำส่วนผสมที่หมักไว้ในข้อ 1,2 ผสมกับรำละเอียด 1 กระสอบและ น้ำมันพืช 1 – 2 ลิตร คลุกเคล้านำเข้าเครื่องอัดเม็ดผึ่ง แดด 2 วัน เก็บไว้ได้ 2 เดือน 1. นำส่วนผสมข้อ 1 1 กระสอบ ข้อ 2,3,4 คลุกให้เข้ากัน 2. นำส่วนผสม ข้อ 5,6 ผสมน้ำ 20 ลิตร เพื่อคลุกเคล้าส่วนผสม ข้อ 1 หมักไว้ 12 ชั่วโมง 3. นำส่วนผสมที่หมักไว้ในข้อ 1,2 ผสมกับรำละเอียด 1 กระสอบและ น้ำมันพืช 1 – 2 ลิตร คลุกเคล้านำเข้าเครื่องอัดเม็ดผึ่ง แดด 2 วัน เก็บไว้ได้ 2 เดือน

6 เกร็ดความรู้ 1. การซื้อพันธุ์ปลาก่อนการเคลื่อนย้ายให้ปลาอดอาหาร 1 – 2 วัน เพื่อ ป้องกันปลาดิ้นและ ทำให้ปลาไส้ขาดเวลาเลี้ยงปลาจะไม่โต 2. การเคลื่อนย้ายปลาให้เตรียม น้ำมันพืช 30 ซีซี : เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้ เข้ากันตักใส่ใน ถุงหรือที่มีพันธุ์ปลา อยู่ประมาณ 1 ช้อนชา เพื่อป้องกันปลาบาดเจ็บ 3. การป้องกันปลาหนีจากบ่อเวลาฝนตก ใช่วิธีหากมีฝนตกให้หว่านอาหารให้ ปลากิน สัก 2 – 3 ครั้ง เพื่อหลอกว่าเวลาฝนตกจะได้กินอาหารแล้วปลาจะไม่หนี 4. การเปลี่ยนถ่ายน้ำให้ดูดน้ำออก 1 ส่วน ใน 3 ส่วน และนำน้ำที่ใส่ใหม่ให้ ทำเป็นละอองฝอยโดยใช้สายยางเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่ปลา 5. การจับปลาเพื่อบริโภคโดยใช้วิธีใช้สายยางฉีดน้ำเหมือนกับฝนตกปลาจะ เล่นน้ำจากนั้นใช้สวิงตักปลา ที่เล่นน้ำทันที ปลาจะไม่รู้สึกถึงอันตรายและจะ กินอาหารต่อและไม่หนี้ 1. การซื้อพันธุ์ปลาก่อนการเคลื่อนย้ายให้ปลาอดอาหาร 1 – 2 วัน เพื่อ ป้องกันปลาดิ้นและ ทำให้ปลาไส้ขาดเวลาเลี้ยงปลาจะไม่โต 2. การเคลื่อนย้ายปลาให้เตรียม น้ำมันพืช 30 ซีซี : เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้ เข้ากันตักใส่ใน ถุงหรือที่มีพันธุ์ปลา อยู่ประมาณ 1 ช้อนชา เพื่อป้องกันปลาบาดเจ็บ 3. การป้องกันปลาหนีจากบ่อเวลาฝนตก ใช่วิธีหากมีฝนตกให้หว่านอาหารให้ ปลากิน สัก 2 – 3 ครั้ง เพื่อหลอกว่าเวลาฝนตกจะได้กินอาหารแล้วปลาจะไม่หนี 4. การเปลี่ยนถ่ายน้ำให้ดูดน้ำออก 1 ส่วน ใน 3 ส่วน และนำน้ำที่ใส่ใหม่ให้ ทำเป็นละอองฝอยโดยใช้สายยางเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่ปลา 5. การจับปลาเพื่อบริโภคโดยใช้วิธีใช้สายยางฉีดน้ำเหมือนกับฝนตกปลาจะ เล่นน้ำจากนั้นใช้สวิงตักปลา ที่เล่นน้ำทันที ปลาจะไม่รู้สึกถึงอันตรายและจะ กินอาหารต่อและไม่หนี้

7 การเลือกสถานที่สร้างบ่อ อยู่ใกล้ บ้าน อยู่ที่ร่มหรือมีหลังคา มีแหล่งน้ำสำหรับการเปลี่ยนถ่าย น้ำได้สะดวก

8 การสร้างบ่อ วิธีที่ 1 ขุดลงไปในดิน

9 วิธีที่ 2 ยกคันบ่อขึ้น

10 การสร้างบ่อ

11

12

13 การเตรียมน้ำ น้ำบาดาล น้ำบ่อ น้ำใน แหล่งน้ำลำคลอง สามารถใช้เลี้ยงปลาได้ น้ำประปาต้องทิ้งน้ำไว้ 3 วัน ก่อนถึงจะนำมาเลี้ยง ปลาได้ น้ำบาดาล น้ำบ่อ น้ำใน แหล่งน้ำลำคลอง สามารถใช้เลี้ยงปลาได้ น้ำประปาต้องทิ้งน้ำไว้ 3 วัน ก่อนถึงจะนำมาเลี้ยง ปลาได้

14 การเลี้ยง 1. ขนาดปลาที่จะนำมาเลี้ยง ปลาที่เริ่มเลี้ยงยาวตั้งแต่ 1.5 นิ้วขึ้นไป ไม่ควรนำปลามาเลี้ยงในฤดู หนาวเพราะปลามีความ ต้านทานต่อโรคต่ำ 2. อัตราการเลี้ยง ปล่อยลูกปลาในอัตรา 50 – 70 ตัว / ตารางเมตร 3. การปล่อยปลา แช่ถุงลูกปลาไว้ในบ่อเลี้ยง 30 นาที จึงค่อยๆ ปล่อยลง บ่อ ช่วงแรกที่ปล่อย ให้เติมน้ำ ลงบ่อมีความสูงประมาณ 10 ซม. แล้วค่อยเพิ่มระดับน้ำขึ้น ไปเรื่อยๆ ทุกๆ อาทิตย์ จนมี ระดับสูงสุด ซม. 1. ขนาดปลาที่จะนำมาเลี้ยง ปลาที่เริ่มเลี้ยงยาวตั้งแต่ 1.5 นิ้วขึ้นไป ไม่ควรนำปลามาเลี้ยงในฤดู หนาวเพราะปลามีความ ต้านทานต่อโรคต่ำ 2. อัตราการเลี้ยง ปล่อยลูกปลาในอัตรา 50 – 70 ตัว / ตารางเมตร 3. การปล่อยปลา แช่ถุงลูกปลาไว้ในบ่อเลี้ยง 30 นาที จึงค่อยๆ ปล่อยลง บ่อ ช่วงแรกที่ปล่อย ให้เติมน้ำ ลงบ่อมีความสูงประมาณ 10 ซม. แล้วค่อยเพิ่มระดับน้ำขึ้น ไปเรื่อยๆ ทุกๆ อาทิตย์ จนมี ระดับสูงสุด ซม.

15 การดูแลรักษา หลังคาบัง แดด ฝน

16 การให้อาหารปลา เริ่มแรกให้อาหารเม็ดเล็ก และบุบพอแตกสำหรับ ปลาเล็ก อาหารสดพวกเศษเนื้อ สับให้ปลากินได้ ตัวปลวก แมลงเม่าและ แมลงอื่น ๆ โปรยให้ปลา กิน ให้อาหารเป็นเวลา วันละ 2 มื้อ เช้า - เย็น เริ่มแรกให้อาหารเม็ดเล็ก และบุบพอแตกสำหรับ ปลาเล็ก อาหารสดพวกเศษเนื้อ สับให้ปลากินได้ ตัวปลวก แมลงเม่าและ แมลงอื่น ๆ โปรยให้ปลา กิน ให้อาหารเป็นเวลา วันละ 2 มื้อ เช้า - เย็น

17 การถ่ายเทน้ำ ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำเมื่อน้ำเริ่มเสีย ไม่ควรถ่ายน้ำออกหมด เหลือน้ำเก่าไว้ 2/3 เปลี่ยนถ่ายน้ำหลังให้อาหารแล้วไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง น้ำที่ถ่ายออกสามารถนำไปรดพืชผักได้ ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำเมื่อน้ำเริ่มเสีย ไม่ควรถ่ายน้ำออกหมด เหลือน้ำเก่าไว้ 2/3 เปลี่ยนถ่ายน้ำหลังให้อาหารแล้วไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง น้ำที่ถ่ายออกสามารถนำไปรดพืชผักได้

18 การใช้ประโยชน์พื้นที่รอบบ่อ ปลูกพืชผักสวนครัวรอบๆ บ่อ พลาสติก

19 ต้นทุน ค่าพลาสติกปูพื้นบ่อ (PVC # 3.5x 6 ม.) 500 บาท ค่าอาหารเม็ด (เลี้ยงนาน 3 เดือน #30 กก. ) 500 บาท ค่าพันธุ์ปลาดุก (ขนาด 1 นิ้ว 500 ตัว) 500 บาท รวมทั้งสิ้น ประมาณ 1,500 บาท

20 การจับปลา เลี้ยง 3-4 เดือน ได้ปลาขนาด กรัม / ตัว อัตรารอดประมาณ % ได้ผลผลิตปลา ประมาณ กก / บ่อ คิดเป็นมูลค่า ( กก. ละ 30 บาท ) 900-1,500 บาท เลี้ยง 3-4 เดือน ได้ปลาขนาด กรัม / ตัว อัตรารอดประมาณ % ได้ผลผลิตปลา ประมาณ กก / บ่อ คิดเป็นมูลค่า ( กก. ละ 30 บาท ) 900-1,500 บาท


ดาวน์โหลด ppt การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ พลาสติก ( เกษตรพอเพียง ). ขั้นตอนการเลี้ยงมี 4 ขั้นตอน 1. การจัดเตรียมบ่อ ขุดบ่อขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ก้น 1 เมตร จัดทำขอบบ่อให้มีระดับเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google