งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบแหล่งพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบแหล่งพลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบแหล่งพลังงาน
มันสำปะหลัง

2 มันสำปะหลัง (Cassava)
- ชื่อวิทยาศาสตร์ (Manihot esculenta, M. utilissiuma) - มีชื่อเรียกหลายชื่อ Tapioca, Manihot, Manioc, Mandioca และ Yuca - เป็นแหล่งอาหารสัตว์ราคาถูก แต่ในประเทศไทยใช้น้อย - โปรตีนต่ำ เยื่อใยสูง มีสารพิษ HCN

3 การจำแนกมันสำปะหลังตามระดับกรด HCN
- มันสำปะหลังหวาน - HCN ที่เปลือก % - HCN ที่เนื้อ % - เป็นอาหารคน ทำแป้งมัน - มันสำปะหลังขม - HCN ที่เปลือก % - HCN ที่เนื้อ % - ใช้เป็นอาหารสัตว์ - HCN ในใบมัน 1 กก มก.

4 รูปแบบของมันสำปะหลังที่ใช้เลี้ยงสัตว์
- มันเส้น (cassava chips) หัวมันที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ซม. ปอก หรือไม่ปอกเปลือก - มันอัดเม็ด (cassava pellet) มันเส้นที่ป่นแล้วนำมาอัดเม็ด มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. ช่วยเพิ่มการย่อยได้ ทำลาย HCN ลดการเป็นฝุ่น ยืดอายุการเก็บรักษา

5 - มันป่น (cassava meal)
หัวมันที่หั่นบาง อบแห้ง บดละเอียด กากมัน: เศษเหลือของหัวมันหรือมันเส้นที่ผ่านกระบวนการผลิตแป้งมันแล้ว มีแป้ง % มีสิ่งเจือปนมาก - มันหัก (cassava broken roots) เศษมันที่หักออกจากหัวมันเนื่องจากการเก็บเกี่ยว ลักษณะคล้ายมันเส้น แต่มีขนาดใหญ่ ยาวกว่ามันเส้น คุณค่าทางอาหารคล้ายมันเส้น

6 คุณค่าทางโภชนะของมันสำปะหลัง
ให้พลังงานสูง แต่มีโปรตีนต่ำมาก ( 2-3 %) -ขาด s-containing amino acid ควรเสริมแหล่งโปรตีน เช่น ปลาป่น กากถั่วเหลือง มีไขมันน้อย ( 0.62 %) ขาดกรดใขมันจำเป็น ฟ่าม เบา และเป็นฝุ่น ถ้าใช้เกิน 30 % เปียก อัดเม็ด ต้องเสริมวิตามิน แร่ธาตุ ขาดสารสี

7 - หั่นแล้วผึ่งทิ้งไว้ 24 ชม. ที่ 60 ºC HCN สูญเสียไป 83%
มันสำปะหลัง พบ cyanogenic glycoside 2 ชนิด - Linamarin พบ 97% Linamarin D-glucose+HCN+acetone - Lotaustralin พบ 3% D-glucose+HCN+methyl ethyl ketone ในหัวมันสด กรัม จะพบ HCN มิลลิกรัม - หั่นแล้วผึ่งทิ้งไว้ 24 ชม. ที่ 60 ºC HCN สูญเสียไป 83% - การหมัก จุลินทรีย์จะทำลาย HCN - แช่น้ำ ต้ม ผึ่งให้แห้ง linamarase linamarase

8 ระดับการใช้มันสำปะหลังในอาหารสัตว์
อาหารสุกรเล็ก (15-30 กก.) % อาหารสุกรรุ่น (30-60 กก.) อาหารสุกรอุ้มท้อง เลี้ยงลูก อาหารสุกรขุน % อาหารไก่กระทง % อาหารลูกไก่ไข่ (0-8 สัปดาห์) อาหารลูกไก่กระทง (0-4 สัปดาห์) 50 % 30 %


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบแหล่งพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google