งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมการเรียนรู้  S.D. แปลความ นักเรียนมีพื้นฐานการคำนวณตัวเลข 3.230.82 ปานกลาง นักเรียนมีพื้นฐานด้านการบัญชี 3.070.80 ปานกลาง นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมการเรียนรู้  S.D. แปลความ นักเรียนมีพื้นฐานการคำนวณตัวเลข 3.230.82 ปานกลาง นักเรียนมีพื้นฐานด้านการบัญชี 3.070.80 ปานกลาง นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 พฤติกรรมการเรียนรู้  S.D. แปลความ นักเรียนมีพื้นฐานการคำนวณตัวเลข 3.230.82 ปานกลาง นักเรียนมีพื้นฐานด้านการบัญชี 3.070.80 ปานกลาง นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน 3.220.91 ปานกลาง นักเรียนชอบการคำนวณตัวเลข 3.310.97 ปานกลาง นักเรียนชอบเกี่ยวกับการคิด วิเคราะห์ 3.100.92 ปานกลาง นักเรียนชอบเขียนหนังสือ 3.530.90 มาก นักเรียนมีอาการปวดเมื่อยเมื่อเขียน ตัวเลข 2.751.11 ปานกลาง นักเรียนมีอาการปวดศีรษะเมื่อ คำนวณตัวเลข 2.941.17 ปานกลาง นักเรียนมีอาการง่วงซึมเวลาเรียน เกี่ยวกับบัญชี 2.591.06 ปานกลาง นักเรียนพักอาศัยอยู่ไกลจาก วิทยาลัย 2.961.22 ปานกลาง นักเรียนมีเพื่อนช่วยคิดวิเคราะห์ เกี่ยวกับตัวเลข 3.260.94 ปานกลาง นักเรียนมีผู้ปกครองช่วยคิดวิเคราะห์ เกี่ยวกับบัญชี 2.471.16 น้อย รวม 3.040.99 ปานกลาง

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมการเรียนรู้  S.D. แปลความ นักเรียนมีพื้นฐานการคำนวณตัวเลข 3.230.82 ปานกลาง นักเรียนมีพื้นฐานด้านการบัญชี 3.070.80 ปานกลาง นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google