งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Office Excel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Office Excel"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Office Excel
ใช้ทำงานอะไร โปรแกรม excel เป็นโปรแกรมตาราง คำนวณ นิยมใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัว เลขที่มีปริมาณมาก เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มา วิเคราะห์หรือคำนวณผล โดยใช้สูตรทาง คณิตศาสตร์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นซับซ้อน ตัวอย่างเช่น

2 คะแนนการสอบของนักเรียน
บัญชีเงินเดือนของพนักงาน ข้อมูลรายรับ รายจ่ายของบริษัท ซึ่งผลที่ได้จากการใช้โปรแกรมนี้จะช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3 การแบ่งประเภทตามลักษณะการใช้โปรแกรม
การคำนวณ การสร้างกราฟ สร้างแผนภูมิ สร้างแบบฟอร์ม ระบบฐานข้อมูล

4 สิ่งที่เราควรรู้ ไฟล์ของ Excel เปรียบเสมือนหนังสือ 1 เล่ม ที่ประกอบไปด้วยหน้า หลาย ๆ หน้า ไฟล์ของ Excel เรียกว่าเป็นสมุดงาน (Workbook) และในแต่ละหน้า เรียกว่า เป็น แผ่นงาน (Worksheet) ในแต่ละแผ่นงาน จะแบ่งออกเป็นตาราง ซึ่งประกอบไปด้วย ช่องตาราง จำนวนมาก ซึ่งเรียกว่า เซลล์ (Cell) เซลล์คือส่วนตัดกันของแถวและคอลัมน์ ใน แผ่นงานหนึ่ง ๆ ของ Excel 2010 จะมีแถวทั้งหมด 1,048,576 แถว และ จะมี คอลัมน์ทั้งหมด จานวน 16,384 คอลัมน์ 

5 หน้าจอของ MS Excel 2010 มีส่วนประกอบหลักที่ควรรู้จัก ดังนี้

6 ส่วนบนของหน้าจอคือแถบริบบิ้น ซึ่งประกอบไปด้วย แท็บต่าง ๆ โดยปกติจะมี จำนวน 7 แท็บ ได้แก่
หน้าแรก แทรก เค้าโครงหน้ากระดาษ สูตร ข้อมูล ตรวจทาน มุมมอง และในแต่ละแท็บ จะประกอบไปด้วยกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งจะมีคำสั่งที่มักจะใช้ด้วยกัน รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังภาพ

7 ในแต่ละช่องตาราง หรือ Cell จะบรรจุข้อมูลต่าง ๆ เราพิมพ์ข้อมูลลงในช่องตาราง แต่ละช่อง l เช่นพิมพ์ข้อความ พิมพ์ตัวเลข เป็นต้น เมื่อเวลาจะอ้างอิงถึงข้อมูล เราก็อ้างอิงถึง ช่องตาราง โดยการระบุ คอลัมน์และแถว เช่น B4 หมายถึงช่องตารางที่ตรงกับคอลัมน์ B และ แถวที่ 4 ดังภาพ


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Office Excel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google