งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรม excel เป็น โปรแกรมตารางคำนวณ นิยม ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวเลขที่มีปริมาณมาก เพื่อนำ ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์หรือ คำนวณผล โดยใช้สูตรทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรม excel เป็น โปรแกรมตารางคำนวณ นิยม ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวเลขที่มีปริมาณมาก เพื่อนำ ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์หรือ คำนวณผล โดยใช้สูตรทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรม excel เป็น โปรแกรมตารางคำนวณ นิยม ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวเลขที่มีปริมาณมาก เพื่อนำ ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์หรือ คำนวณผล โดยใช้สูตรทาง คณิตศาสตร์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นซับซ้อน ตัวอย่างเช่น

2 คะแนนการสอบ ของนักเรียน บัญชีเงินเดือน ของพนักงาน ข้อมูลรายรับ รายจ่ายของ บริษัท

3 การ คำนวณ การสร้าง กราฟ สร้าง แผนภูมิ สร้าง แบบฟอร์ม ระบบ ฐานข้อมูล

4 ไฟล์ของ Excel เปรียบเสมือนหนังสือ 1 เล่ม ที่ ประกอบไปด้วยหน้า หลาย ๆ หน้า ไฟล์ของ Excel เรียกว่าเป็นสมุดงาน (Workbook) และในแต่ละหน้า เรียกว่า เป็น แผ่นงาน (Worksheet) ในแต่ละแผ่นงาน จะแบ่งออกเป็นตาราง ซึ่งประกอบ ไปด้วย ช่องตาราง จำนวนมาก ซึ่งเรียกว่า เซลล์ (Cell) เซลล์คือส่วนตัดกันของแถวและคอลัมน์ ใน แผ่นงานหนึ่ง ๆ ของ Excel 2010 จะมีแถวทั้งหมด 1,048,576 แถว และ จะมี คอลัมน์ทั้งหมด จานวน 16,384 คอลัมน์

5

6 หน้าแรกแทรก เค้าโครง หน้ากระดาษ สูตรข้อมูลตรวจทานมุมมอง

7


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรม excel เป็น โปรแกรมตารางคำนวณ นิยม ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวเลขที่มีปริมาณมาก เพื่อนำ ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์หรือ คำนวณผล โดยใช้สูตรทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google