งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !!"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !!
ท่านกำลังได้รับยา Potassium chloride เป็นยาเพิ่มแร่ธาตุโพแทสเซียม HAD หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !! หัวใจเต้นผิดปกติ รู้สึกชาบริเวณมือ เท้า และริมฝีปาก หายใจขัด กล้ามเนื้ออ่อนแรง รู้สึกว่าขาไม่มีแรงหรือหนัก

2 หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !!
ท่านกำลังได้รับยา Digoxin เป็นยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ HAD หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !! คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ มองเห็นภาพผิดปกติ เห็นภาพเป็นสีเหลือง หรือเขียว

3 หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !!
ท่านกำลังได้รับยา Adrenaline เป็นยารักษาภาวะหลอดลมตีบ ความดันโลหิตต่ำ HAD หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !! หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ปลายมือ ปลายเท้าเขียว พบรอยแดงบวม คล้ำ ตามเส้นเลือด

4 หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !!
ท่านกำลังได้รับยา Morphine เป็นยาใช้ระงับอาการปวด HAD หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !! คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึม เบื่ออาหาร วิงเวียน ตาพร่า หายใจช้า ท้องผูก

5 หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !!
ท่านกำลังได้รับยา Regular insulin เป็นยาลดน้ำตาลในเลือด HAD หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !! ใจสั่น ใจหวิว หัวใจเต้นเร็ว หน้ามืด ตาลาย เหงื่อออกมาก สับสน

6 หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !!
ท่านกำลังได้รับยา Pethidine เป็นยาใช้บรรเทาอาการปวด HAD หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !! คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึม เบื่ออาหาร วิงเวียน ตาพร่า หายใจช้า ท้องผูก

7 หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !!
ท่านกำลังได้รับยา Magnesium sulfate เป็นยาเสริมแมกนีเซียม HAD หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !! หน้าแดง เหงื่อออก กระหายนํ้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพาต คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

8 หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !!
ท่านกำลังได้รับยา warfarin เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือด HAD หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !! เลือดออกในปาก ใต้ผิวหนัง เลือดกำเดา ปัสสาวะเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ

9 หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !!
ท่านกำลังได้รับยา Heparin เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือด HAD HAD หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !! จ้ำเลือดใต้ผิวหนัง ไอหรืออาเจียนมีเลือดปน ปัสสาวะเป็นเลือด อุจจาระเป็นสีดำ

10 หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !!
ท่านกำลังได้รับยา3% Sodium chloride เป็นยาเพิ่มแร่ธาตุโซเดียมและคลอไรด์ HAD หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !! ปวดบวมแดงตามแขน ขา หายใจติดขัด

11 หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !!
ท่านกำลังได้รับยา Diazepam เป็นยาคลายกังวล ควบคุมอาการชัก HAD หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !! พูดช้า สับสน หายใจเร็ว หายใจขัด ใจสั่น ชัก คลุ้มคลั่ง

12 หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !!
ท่านกำลังได้รับยา Enoxaparin เป็นป้องกันหลอดเลือดอุดตัน HAD หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !! จ้ำเลือดใต้ผิวหนัง ไอหรืออาเจียนมีเลือดปน ปัสสาวะเป็นเลือด อุจจาระเป็นสีดำ


ดาวน์โหลด ppt หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ หรือพยาบาล !!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google