งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โอกาสทางด้านการค้าในการใช้ เส้นทาง R3E เชียงรุ้ง สิบสองปันนา ผศ. ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โอกาสทางด้านการค้าในการใช้ เส้นทาง R3E เชียงรุ้ง สิบสองปันนา ผศ. ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กทม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โอกาสทางด้านการค้าในการใช้ เส้นทาง R3E เชียงรุ้ง สิบสองปันนา ผศ. ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กทม.

2

3 มณฑลยูนนาน มณฑลกวางตุ้ง มณฑลเสฉวน มหานครฉงชิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ มหานครปักกิ่ง พื้นที่ยุทธศาสตร์ในประเทศจีน พื้นที่ : 485,000 ตร. กม. ประชากร : 86.4 ล้าน คน GDP : 488 RBM bn. Per capita GDP : 5,648.1RMB พื้นที่ : 82,400 ตร. กม. ประชากร : 31.0 ล้านคน GDP : 197 RBM bn. Per capita GDP : 6,354.8 RMB พื้นที่ : 16,808 ตร. กม. ประชากร : 13.8 ล้าน คน GDP : 321 RBM bn. Per capita GDP : 23,260.9 RMB พื้นที่ : 6,300 ตร. กม. ประชากร : 16.1 ล้าน คน GDP : 541 RBM bn. Per capita GDP : 33,602.5 RMB พื้นที่ : 9.6 ล้านตร. กม. ประชากร : 1,276.3 ล้าน คน GDP : 10,239 RBM bn. Urban Per capita GDP : 7,709 RMB Rural Per capita GDP : 2,509 RMB พื้นที่ : 394,000 ตร. กม. ประชากร : 42.9 ล้าน คน GDP : 232 RBM bn. Per capita GDP : 5,407.9 RMB สาธารณรัฐประชาชนจีน พื้นที่ : 179,756 ตร. กม. ประชากร : 77.8 ล้าน คน GDP : 1,177 RBM bn. Per capita GDP : 15,038.6 RMB

4 ChinaASEANThailandWORLDMARKET ไทย : ประตูเชื่อมระหว่างจีนกับอาเซียน และตลาดโลก ยุทธศาสตร์หลักของไทย

5 แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม เป้าหมาย  อุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรมเบา  อุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรมเบา ชักจูงมาลงทุนในไทย ส่งเสริมการลงทุนสองทาง  อุตสาหกรรมการเกษตร  อุตสาหกรรมแฟชั่น  อุตสาหกรรมบริการ  อุตสาหกรรมการเกษตร  อุตสาหกรรมแฟชั่น  อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมที่จีนและไทย มีความเข้มแข็ง อุตสาหกรรมที่จีนและไทย มีความเข้มแข็ง  ไทยเป็นศูนย์การจำหน่าย  ไทยเป็นศูนย์บริการ  ไทยเป็นศูนย์ซ่อม  ไทยเป็นศูนย์การจำหน่าย  ไทยเป็นศูนย์บริการ  ไทยเป็นศูนย์ซ่อม

6 การกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการชักจูง 5 อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของไทย อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ ICT อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมบริการ 6 พื้นที่เป้าหมายของจีน มณฑลเสฉวน มหานครฉงชิ่ง มณฑลกวางตุ้ง มณฑลยูนนาน มหานครเซี่ยงไฮ้ มหานครปักกิ่ง

7 Yunnan เมืองหลวง นครคุนหมิง ประชากร 43.75 ล้านคน พื้นที่ 394,000 sq.km. (the 8 th of China) เขตการปกครอง -7 Prefectures - 8 Minority autonomous Prefectures - 2 Provincial Administered Cities GDP (2004): 292.0 RMB Billion

8 Yunnan Province Map

9 Xishuangbanna Three cities under XSBN supervision Jinghong Menghai Menglie Population: 880,000 GDP 3.215 RMB Billion

10 Jinghong: Economic Performance Agricultural products 1.083 bil. Yuan (34%) Industrial products 0.619 bil. Yuan (19%) Infrastructure & Facilities 1.513 bil. Yuan (47%) GDP Growth 12%

11 เชียงรุ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครคุนหมิง เป็นเมืองที่ สามารถเชื่อมต่อทางบกและทางน้ำไปสู่ชายแดน จีน – พม่าได้ ทางบกจะเป็นการขนส่งทางรถผ่าน 2 ด่าน ชายแดนคือ ต้าล่อ และต้าหมิงหลง ทางน้ำผ่านแม่น้ำ Lancang หรือเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า แม่น้ำโขงโดยมีท่าเรือที่ขึ้นลงได้ 3 ท่า คือ เชียงรุ่ง กวานเล่ย และม่งหาน ท่าเรือเชียงรุ่งเป็นท่าเรือกลางริมแม่น้ำ Lancang มีเรือวิ่งเข้าออกได้ 8(10) เดือน / ปี ปริมาณ ขนส่งประมาณ 220,000 ตันต่อปี เชียงรุ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครคุนหมิง เป็นเมืองที่ สามารถเชื่อมต่อทางบกและทางน้ำไปสู่ชายแดน จีน – พม่าได้ ทางบกจะเป็นการขนส่งทางรถผ่าน 2 ด่าน ชายแดนคือ ต้าล่อ และต้าหมิงหลง ทางน้ำผ่านแม่น้ำ Lancang หรือเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า แม่น้ำโขงโดยมีท่าเรือที่ขึ้นลงได้ 3 ท่า คือ เชียงรุ่ง กวานเล่ย และม่งหาน ท่าเรือเชียงรุ่งเป็นท่าเรือกลางริมแม่น้ำ Lancang มีเรือวิ่งเข้าออกได้ 8(10) เดือน / ปี ปริมาณ ขนส่งประมาณ 220,000 ตันต่อปี

12 มีเรือขนส่ง 109 ลำ ขนส่งได้ประมาณ 300 ตัน / ลำ สามารถวิ่งขนส่งตลอดลำน้ำโขง จีน – ไทย ส่วนมากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลไม้ ( แอปเปิ้ล, สาลี่ ) และวัสดุก่อสร้าง, ไทย - จีน ส่วนมากเป็นลำไย ยางรถ และยางยืด การขนส่งใช้เวลาประมาณ 1 วัน ในอนาคตท่าเรือเชียงรุ่งจะมุ่งเน้นการขนส่ง นักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 400,000 คน / ปี และขนส่งสินค้าประมาณ 200,000 ตัน / ปี มีเรือขนส่ง 109 ลำ ขนส่งได้ประมาณ 300 ตัน / ลำ สามารถวิ่งขนส่งตลอดลำน้ำโขง จีน – ไทย ส่วนมากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลไม้ ( แอปเปิ้ล, สาลี่ ) และวัสดุก่อสร้าง, ไทย - จีน ส่วนมากเป็นลำไย ยางรถ และยางยืด การขนส่งใช้เวลาประมาณ 1 วัน ในอนาคตท่าเรือเชียงรุ่งจะมุ่งเน้นการขนส่ง นักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 400,000 คน / ปี และขนส่งสินค้าประมาณ 200,000 ตัน / ปี

13 ส่วนการขนส่งสินค้าหลักจะอยู่ที่ท่าเรือกวาน เล่ย ซึ่งจะมีการลงทุนการขนส่ง crane และ infrastructure สินค้าที่ต้องแช่เย็นและ ปิโตรเลียม โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่การขนส่ง สินค้า 400,000 ตัน / ปี และนักท่องเที่ยว 100,000 คน / ปี ซึ่งมีการลงทุนสร้าง แล้ว 37 ล้านหยวน ส่วนท่าเรือม่งหนานเป็นท่าเรือขนาดเล็ก เป็น การขนส่งภายในระยะสั้น ๆ หรือข้ามฝั่ง เท่านั้น ส่วนการขนส่งสินค้าหลักจะอยู่ที่ท่าเรือกวาน เล่ย ซึ่งจะมีการลงทุนการขนส่ง crane และ infrastructure สินค้าที่ต้องแช่เย็นและ ปิโตรเลียม โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่การขนส่ง สินค้า 400,000 ตัน / ปี และนักท่องเที่ยว 100,000 คน / ปี ซึ่งมีการลงทุนสร้าง แล้ว 37 ล้านหยวน ส่วนท่าเรือม่งหนานเป็นท่าเรือขนาดเล็ก เป็น การขนส่งภายในระยะสั้น ๆ หรือข้ามฝั่ง เท่านั้น

14

15 SWOT Analysis (Location) Weaknesses Rural lifestyles Unskilled labor English language skills Opportunities Strategic location GMS China-ASEAN FTA Kunming-BKK Expressway T hreats Competitiveness Law & Regulation S trengths Gateway to ASEAN Natural resources Water supply Biggest source of minerals Transportation Labor S trengths Gateway to ASEAN Natural resources Water supply Biggest source of minerals Transportation Labor

16 Jinghong’s Competitive Advantages Chiangrai ( 清莱 ) Jinghong ( 景洪 ) Bangkok ( 曼谷 ) Chongqing ( 重庆 ) Kunming ( 昆明 ) Chengdu ( 成都 )

17 MIDDLE EAST, EUROPE, … SOUTH ASIA JAPAN, CHINA PACIFIC, USA, …  การเชื่อมต่อจีนตอนใต้กับประเทศไทยและสองฝั่งสมุทร

18 Railway System Expansion Plan of China to ASEAN Countries

19 The orange line is railway expansion from Kunming – Jinghong – Laungnamta – Chiangrai The blue line represents the new railway under development plan will connect all southern Asian countries to China. Thai Expansion new railway link to southern China

20 New railway from Chiangrai to Denchai make China –Asian railway system completely.

21 Thank you


ดาวน์โหลด ppt โอกาสทางด้านการค้าในการใช้ เส้นทาง R3E เชียงรุ้ง สิบสองปันนา ผศ. ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google