งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ 4464322 ตร. กม 08.7 เท่าของ ไทย ประชาคมอา เวียน กัมพูชา ( มกราคม - ธันวาคม 2555) ประชากร 608.18 ล้าน คน เลขาธิการ อาเซียน ดร. สุรินทร์ พิศ สุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ 4464322 ตร. กม 08.7 เท่าของ ไทย ประชาคมอา เวียน กัมพูชา ( มกราคม - ธันวาคม 2555) ประชากร 608.18 ล้าน คน เลขาธิการ อาเซียน ดร. สุรินทร์ พิศ สุวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 พื้นที่ 4464322 ตร. กม 08.7 เท่าของ ไทย ประชาคมอา เวียน กัมพูชา ( มกราคม - ธันวาคม 2555) ประชากร 608.18 ล้าน คน เลขาธิการ อาเซียน ดร. สุรินทร์ พิศ สุวรรณ วันสถาปนา 8 สิงหาคม 2510 ณ ประเทศไทย ที่ตั้งสำนักงาน เลขาธิการ อาเซียน กรุงจาการ์ตา ดินโดนิเซีย ประเทศ สมาชิก 10 ประเทศเอกสารสำคัญ ของอาเวียน กฎบัตร กรุงเทพ 2551

4

5 แผนกลยุทธ์ ไทยท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศพม่าสินค้าเกษตรและสินค้าประมงอินโดนีเซียยานยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้มาเลเซียยางและสิ่งทอฟิลิปปินส์อิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการ ด้านสุขภาพ

6


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ 4464322 ตร. กม 08.7 เท่าของ ไทย ประชาคมอา เวียน กัมพูชา ( มกราคม - ธันวาคม 2555) ประชากร 608.18 ล้าน คน เลขาธิการ อาเซียน ดร. สุรินทร์ พิศ สุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google