งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ คืออะไร (What is computer?).  คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  ทำงานภายใต้การควบคุม ของชุดคำสั่ง หรือ โปรแกรม (program) ซึ่ง เก็บอยู่ในหน่วยความจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ คืออะไร (What is computer?).  คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  ทำงานภายใต้การควบคุม ของชุดคำสั่ง หรือ โปรแกรม (program) ซึ่ง เก็บอยู่ในหน่วยความจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ คืออะไร (What is computer?)

2  คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  ทำงานภายใต้การควบคุม ของชุดคำสั่ง หรือ โปรแกรม (program) ซึ่ง เก็บอยู่ในหน่วยความจำ (memory)

3

4  คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  ทำงานภายใต้การควบคุม ของชุดคำสั่ง หรือ โปรแกรม (program) ซึ่ง เก็บอยู่ในหน่วยความจำ (memory)

5

6  สามารถรับข้อมูลเข้า (input) จากภายนอก นำมาประมวลผล (process) ตามลำดับ ขั้นตอนที่ได้เตรียมไว้แล้ว และส่งผลลัพธ์ (output) ออกไปให้กับ ผู้ใช้ หรือ สามารถเก็บ ผลลัพธ์ไว้ใช้ต่อไปได้

7

8 แบ่งตามหน้าที่การทำงาน ได้ 5 หน่วย ดังนี้

9 หน่วย ประมว ลผล กลาง หน่วย รับเข้า หน่วย ส่งออก หน่วยควา มจำ หน่วยเก็บ ข้อมูล

10

11 ได้แก่

12

13

14 แป้นสัมผัส (touchpad)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 หน่วย ประมว ลผล กลาง หน่วย รับเข้า หน่วย ส่งออก หน่วยควา มจำ หน่วยเก็บ ข้อมูล

29 หน่วย ประมว ลผล กลาง หน่วย รับเข้า หน่วย ส่งออก หน่วยควา มจำ หน่วยเก็บ ข้อมูล

30

31

32

33

34

35 หน่วยขนาดไบต์ 1 ไบต์ byte8 บิต 1 กิโลไบต์ kB 1,024 10 3 1 เมกะไบต์ MB 1,024*1,0241,048,57610 6 1 กิกะไบต์ GB 1,024*1,024*1,0241,073,741,82410 9 1 เทระไบต์ TB 1,024*1,024*1,024*1,0241,099,511,627,77 6 10 12 1 เพตะไบต์ PB 1,024*1,024*1,024*1,024 *1,024 1,125,899,906,84 2,624 10 15

36

37

38

39

40 หน่วย ประมว ลผล กลาง หน่วย รับเข้า หน่วย ส่งออก หน่วยควา มจำ หน่วยเก็บ ข้อมูล

41 หน่วย ประมว ลผล กลาง หน่วย รับเข้า หน่วย ส่งออก หน่วยควา มจำ หน่วยเก็บ ข้อมูล

42

43

44

45

46

47

48

49 หน่วย ประมว ลผล กลาง หน่วย รับเข้า หน่วย ส่งออก หน่วยควา มจำ หน่วยเก็บ ข้อมูล

50 หน่วย ประมว ลผล กลาง หน่วย รับเข้า หน่วย ส่งออก หน่วยควา มจำ หน่วยเก็บ ข้อมูล

51

52

53

54

55

56

57

58  แบ่งเป็น  เครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot matrix printer)  เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Inkjet printer)  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser printer)

59 เครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot matrix printer)

60

61 เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Inkjet printer)

62 Printer ขนาดใหญ่ ใช้พิมพ์ป้ายขนาดใหญ่ เช่น ป้ายไวนิล

63 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser printer)

64 เครื่องพิมพ์ แบบจุด ( Dot matrix printer) -ร-ราคาถูก -ก-กระดาษ ขนาดใหญ่ -เ-เอกสารที่มี copy หรือต้อง ทำสำเนา เช่น บิล หรือ ใบเสร็จ -เ-เสียงดัง -พ-พิมพ์เป็นสี ดำ เครื่องพิมพ์ แบบพ่นหมึก ( Inkjet printer) -ป-ประหยัด -ส-สีสันสวยงาม -ล-ละลายน้ำ แต่อาจใช้ กระดาษกัน น้ำได้ -พ-พิมพ์เอกสาร ทั่วไปที่ ต้องการความ สวยงาม เครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ ( Laser printer) -ร-ราคาสูง -ภ-ภาพคมชัดสูง มีทั้งสี และขาว ดำ -พ-พิมพ์เร็ว -ส-สีติดทนไม่ ละลายน้ำ -พ-พิมพ์เอกสารที่ เป็นทางการ เช่น วิทยานิพนธ์ หรืองานที่ ต้องการความ คมชัดสูง

65 หน่วย ประมว ลผล กลาง หน่วย รับเข้า หน่วย ส่งออก หน่วยควา มจำ หน่วยเก็บ ข้อมูล

66 หน่วย ประมว ลผล กลาง หน่วย รับเข้า หน่วย ส่งออก หน่วยควา มจำ

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ คืออะไร (What is computer?).  คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  ทำงานภายใต้การควบคุม ของชุดคำสั่ง หรือ โปรแกรม (program) ซึ่ง เก็บอยู่ในหน่วยความจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google