งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบดูดน้ำลายและของเสีย ทางทันตกรรม 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบดูดน้ำลายและของเสีย ทางทันตกรรม 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบดูดน้ำลายและของเสีย ทางทันตกรรม 1
โดย….ทพ.บุญฤทธิ์ สุวรรณโนภาส บริษัทมิดเวสต์เดนตัลกรุ๊ป จำกัด

2 แรงดูดทางทันตกรรม แรงดูดต่ำ ( Low Power Suction ) ใช้ดูดน้ำลายในการปฏิบัติงานทั่วไป แรงดูดสูง ( High Power Suction ) ใช้ในงานศัลยกรรม แรงดูดปริมาตรสูง (High Volume Suction ) ใช้ดูดละอองน้ำจากงานอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย

3

4

5

6

7 ระบบดูดทางทันตกรรม 1. Air Suction
มี 2 ระบบ คือ 1. Air Suction ใช้อากาศอัดปล่อยผ่านหัวฉีดสูญญากาศ (Air Ventury) 2. Motor Suction ใช้การดูดจาก Compressor

8 Air Ventury Separator ระบบ Air suction

9 หลักการทำงานของหัวฉีดสุญญากาศ
A B C A B C A B C

10 อากาศอัดเข้า Bacterial Filter น้ำลายและ ของเสียเข้า

11

12

13 ระบบ Motor Suction 3. Compressor 1. ขวดเก็บและแยกของเหลวที่ดูด 2.
(Separator Tank) Compressor 1. 3. 2.

14 ขวดเก็บและแยกของเหลวที่ดูด(Separator Tank)
แบ่งออกเป็น 1. Manual Drain 2. Automatic Drain

15 1. Manual Drain มอเตอร์ปั้มให้ อ๊อกซิเจนปลา

16

17

18 2. Automatic Drain

19 2. Automatic Drain

20 ประเภทของ Compressor 1. Diaphragm 2. Reciprocating 3. Rotary Vane
4. Regenerative Blower

21 Rotary Vane

22 Regenerative Blower Bacterial Filter ช่องอากาศอัดออก ช่องดูดอากาศเข้า
มอเตอร์ ช่องดูดอากาศเข้า ส่วนทำอากาศอัด

23 Regenerative Blower

24

25

26

27

28 Suction Tip ที่ใช้กับ High Volume Suction

29

30

31 มาตรฐาน ส่วนให้กำลังในการดูด (Motor) เป็นระบบใช้ไฟฟ้า
2. ถังแยกอากาศและของเสีย (Separator tank) 3. ระบบที่ใช้ต้องไม่เป็นระบบที่มีหัวฉีดสูญญากาศ ที่ใช้อากาศหรือน้ำ ทำให้เกิดการดูด

32 การบำรุงรักษา 1. การใช้ High Volume Suction
- ต้องมีการดูดอากาศร่วมทุกครั้ง 2. หลังการใช้งานทุกครั้ง - ต้องดูดน้ำสะอาดล้างเพื่อไล่สิ่งสกปรก 3. หลังเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน - ถอดตะแกรงดักของระบบ Suction ออกล้างและทำ ความสะอาด 4. เปลี่ยน Bacterial Filter - เมื่อครบอายุการใช้งาน หรือแรงดูดลดลง

33 ถอดตะแกรงดักของระบบ Suction ออกล้าง

34


ดาวน์โหลด ppt ระบบดูดน้ำลายและของเสีย ทางทันตกรรม 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google