งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบดูดน้ำลายและ ของเสีย ทางทันตกรรม 1 โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบดูดน้ำลายและ ของเสีย ทางทันตกรรม 1 โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบดูดน้ำลายและ ของเสีย ทางทันตกรรม 1 โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด

2 แรงดูดทาง ทันตกรรม แรงดูดต่ำ ( Low Power Suction ) - ใช้ดูดน้ำลายในการปฏิบัติงาน ทั่วไป แรงดูดต่ำ ( Low Power Suction ) - ใช้ดูดน้ำลายในการปฏิบัติงาน ทั่วไป แรงดูดสูง ( High Power Suction ) - ใช้ในงานศัลยกรรม แรงดูดสูง ( High Power Suction ) - ใช้ในงานศัลยกรรม แรงดูดปริมาตรสูง (High Volume Suction ) - ใช้ดูดละอองน้ำจากงานอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย แรงดูดปริมาตรสูง (High Volume Suction ) - ใช้ดูดละอองน้ำจากงานอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย

3

4

5

6

7 ระบบดูดทาง ทันตกรรม มี 2 ระบบ คือ มี 2 ระบบ คือ 1. Air Suction ใช้อากาศอัดปล่อยผ่านหัวฉีดสูญญากาศ (Air Ventury) ใช้อากาศอัดปล่อยผ่านหัวฉีดสูญญากาศ (Air Ventury) 2. Motor Suction ใช้การดูดจาก Compressor ใช้การดูดจาก Compressor

8 ระบบ Air suction Air Ventury Separator

9 A B C A B C A B C หลักการทำงานของหัวฉีดสุญญากาศ

10 อากาศ อัดเข้า อากาศ อัดเข้า น้ำลายและของเสียเข้า Bacterial Filter

11

12

13 ระบบ Motor Suction ขวดเก็บและแยกของเหลวที่ดูด (Separator Tank) (Separator Tank) Compressor 1. 3. 2.

14 ขวดเก็บและแยกของเหลวที่ดูด (Separator Tank) 1. Manual Drain 2. Automatic Drain แบ่งออกเป็น

15 1. Manual Drain มอเตอร์ปั้มให้อ๊อกซิเจนปลา

16

17

18 2. Automatic Drain

19

20 ประเภทของ Compressor 1. Diaphragm 2. Reciprocating 3. Rotary Vane 4. Regenerative Blower

21 Rotary Vane

22 มอเตอร์ ส่วนทำอากาศอัด Bacterial Filter ช่องดูดอากาศเข้า ช่องอากาศอัดออก Regenerative Blower

23

24

25

26

27

28 Suction Tip ที่ใช้กับ High Volume Suction

29

30

31 มาตรฐาน 1. ส่วนให้กำลังในการดูด (Motor) เป็นระบบใช้ไฟฟ้า 2. ถังแยกอากาศและของเสีย (Separator tank) 3. ระบบที่ใช้ต้องไม่เป็นระบบที่มีหัวฉีดสูญญากาศ ที่ใช้อากาศหรือน้ำ ทำให้เกิดการดูด ที่ใช้อากาศหรือน้ำ ทำให้เกิดการดูด

32 การ บำรุงรักษา 1. การใช้ High Volume Suction - ต้องมีการดูดอากาศร่วมทุกครั้ง - ต้องมีการดูดอากาศร่วมทุกครั้ง 2. หลังการใช้งานทุกครั้ง - ต้องดูดน้ำสะอาดล้างเพื่อไล่สิ่งสกปรก - ต้องดูดน้ำสะอาดล้างเพื่อไล่สิ่งสกปรก 3. หลังเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน - ถอดตะแกรงดักของระบบ Suction ออกล้างและทำ ความสะอาด - ถอดตะแกรงดักของระบบ Suction ออกล้างและทำ ความสะอาด 4. เปลี่ยน Bacterial Filter - เมื่อครบอายุการใช้งาน หรือแรงดูดลดลง - เมื่อครบอายุการใช้งาน หรือแรงดูดลดลง

33 ถอดตะแกรงดักของระบบ Suction ออกล้าง

34


ดาวน์โหลด ppt ระบบดูดน้ำลายและ ของเสีย ทางทันตกรรม 1 โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google