งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

sensION 2 pH/ISE Meter Calibrate and Maintenance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "sensION 2 pH/ISE Meter Calibrate and Maintenance"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 sensION 2 pH/ISE Meter Calibrate and Maintenance

2 sensION 2 pH/ISE Meter

3 การติดตั้งแบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่อง

4 การต่อหัววัดพีเอช (pH Probe)
อิเลคโทรดที่ใช้วัดค่า pH ของ Hach เป็นแบบ 5-pin โดยที่ปลายของอิเลคโทรดจะมีตัวจับอุณหภูมิ โดยผู้ใช้สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้หรืออาจเลือกค่าที่มากับตัวเครื่อง ใส่หัววัดโดยให้ปลายลูกศรหันหน้าหาผู้ใช้งาน ดังรูป

5 การปรับตั้งค่าเครื่องวัด (Turning The Meter On)
เมื่อเราป้อนไฟให้กับเครื่องวัดแล้วกดปุ่ม I/O/Exit เปิดเครื่องแล้วกดปุ่มเลื่อนขึ้น 1 ครั้ง เครื่องก็จะแสดงตัวเลข Software Version หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดการอ่าน

6 การวัดค่า pH การการกดปุ่ม
ซึ่งหน้าจอจะโชว์คำว่า “Stabilizing…” เมื่อตัวเครื่องอ่านค่าได้จะทำการล๊อคค่า โดยแสดงสัญลักษณ์รูปกุญแจล๊อค

7 วิธีการ Calibrate Probe pH
เตรียม Buffer 2 หรือ 3 ค่า จาก 4.01, 7.00 และ โดยใส่บีกเกอร์เล็กๆ แบ่งไว้ (Buffer ที่แบ่งไว้ หากทำการใช้เสร็จให้เก็บเข้าตู้เย็นสามารถใช้ได้ 1 เดือน)

8 วิธีการ Calibrate Probe pH
3. กดปุ่ม หน้าจอปรากฎ Standard 1 ?

9 วิธีการ Calibrate Probe pH
4. จุ่ม Probe ลงใน Buffer ค่าใดค่าหนึ่งที่เตรียมไว้ (ควรเริ่มที่ Buffer 7 เสมอ) ทำการกด Read ตัวเครื่องจะอ่านค่า Buffer จนทำปฏิกิริยาสมบูรณ์และบอกค่าอุณหภูมิ ณ ขณะนั้น และเก็บค่า จากนั้นหน้าจอปรากฏถามหา Standard 2 ?

10 วิธีการ Calibrate Probe pH
5. นำ Probe ออกจาก Buffer แรกล้างด้วยน้ำกลั่นให้สะอาดใช้กระดาษเช็คให้แห้ง และใส่ Probe ลงใน Buffer 2 จากนั้น กด Read อ่านค่า Buffer 2 อ่านค่าอุณหภูมิทำปฏิกิริยาสมบรูณ์เก็บค่า ถามหา Standard 3 ?

11 วิธีการ Calibrate Probe pH
6. นำ Probe ออกจาก Buffer ล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้ง ใส่ Probe ลงใน Buffer 3 (กรณีต้องการทำการ Calibration 2 จุด ให้กด Exit หน้าจอปรากฏ Slope กด Enter เก็บค่าการ Calibration) ทำการกด Read อ่านค่า Buffer 3 และค่าอุณหภูมิ ทำปฏิกิริยาสมบรูณ์ เก็บค่า

12 วิธีการ Calibrate Probe pH
7. หน้าจอโชว์ค่า Slope ซึ่งค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้นั้นควรมีค่าอยู่ที่ -58 ±3 หากค่ายอมรับได้ทำการกด Enter เป็นการเก็บค่าการ Calibration หรือกด Exit กรณีไม่ยอมรับค่า Slope

13 ทำอย่างไร? หาก Slope ที่ได้หลังจากการ Calibration หัววัด pH
ทำการเตรียมสาร Buffer ทั้งหมดใหม่ ซึ่งสารที่แบ่งเตรียมไว้อาจหมดอายุ หากเตรียมสารใหม่แล้วค่า Slope ยังไม่ผ่าน อาจจะเกิดจากหัววัดที่สกปรก หรือ หัววัดเสีย ซึ่ง ควรปฏิบัติตามดังนี้ กรณีที่หัววัดสกปรก ให้ปฏิบัติตามดังสไลด์ในหน้าถัดไป กรณีที่หัววัดเสีย หรือ ไม่สามารถ Calibration ได้ ซึ่งปฏิบัติทุกข้อที่กล่าวมาแล้วนั้นให้นำตัวเครื่องและหัววัด ส่งกลับที่บริษัทฯ เพื่อให้ทาง Service เช็คเครื่องมือว่าเกิดจากสาเหตุใด

14 การทำความสะอาดหัววัด pH
ไม่ควรทำความสะอาดหัววัดบ่อยเกินความจำเป็น ควรทำเฉพาะกรณีที่หัววัดสกปรกจริงๆ เท่านั้น เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานของหัววัดสั้นลงได้ โดยมีวิธีการทำความสะอาด ตามลักษณะการใช้งานในการวัดน้ำตัวอย่างที่มีลักษณะดังนี้ ทั่วไป จุ่มปลายหัววัดลงใน 0.1 N HCl ตามด้วยจุ่มลงใน 0.1 N NaOH และกลับมาจุ่มใน 0.1 N HCl อีกครั้ง แต่ละครั้งจุ่มนาน 2 นาที จากนั้นล้างหัววัดด้วยน้ำ DI และจุ่มไว้ใน DI เป็นเวลา 15 นาที ไขมัน น้ำมัน จุ่มปลายหัววัดลงในสารละลายซักฟอก เช่น Alconox แล้วใช้แปรงนุ่มๆ หรือ Ultrasonic Bath ช่วยถ้าจำเป็น หลีกเลี่ยงการขูดขีดบริเวณ Bulb ฟิล์มสารอินทรีย์ เลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมในการทำความสะอาดหัววัด เช่น เมธานอล หรือ อะซิโตน เป็นต้น

15 ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
After Sale Service บริษัท เอ็นวายซายน์ จำกัด 1194 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ เบอร์โทร ต่อ 2433, 2445


ดาวน์โหลด ppt sensION 2 pH/ISE Meter Calibrate and Maintenance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google