งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.enviscience.co.th sensION 2 pH/ISE Meter Calibrate and Maintenance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.enviscience.co.th sensION 2 pH/ISE Meter Calibrate and Maintenance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.enviscience.co.th sensION 2 pH/ISE Meter Calibrate and Maintenance

2 www.enviscience.co.th

3 การติดตั้งแบตเตอรี่เข้ากับ ตัวเครื่อง

4 www.enviscience.co.th การต่อหัววัดพีเอช (pH Probe) อิเลคโทรดที่ใช้วัดค่า pH ของ Hach เป็นแบบ 5-pin โดยที่ปลายของ อิเลคโทรดจะมีตัวจับอุณหภูมิ โดยผู้ใช้สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้หรืออาจ เลือกค่าที่มากับตัวเครื่อง ใส่หัววัดโดยให้ปลายลูกศรหันหน้าหาผู้ใช้งาน ดังรูป

5 www.enviscience.co.th การปรับตั้งค่าเครื่องวัด (Turning The Meter On) เมื่อเราป้อนไฟให้กับเครื่องวัดแล้วกดปุ่ม I/O/Exit เปิดเครื่องแล้วกดปุ่มเลื่อน ขึ้น 1 ครั้ง เครื่องก็จะแสดงตัวเลข Software Version หลังจากนั้นก็จะ เปลี่ยนเป็นโหมดการอ่าน

6 www.enviscience.co.th การวัดค่า pH การการกดปุ่ม ซึ่งหน้าจอจะโชว์คำว่า “Stabilizing…” เมื่อ ตัวเครื่องอ่านค่าได้จะทำ การล๊อคค่า โดยแสดง สัญลักษณ์รูปกุญแจล๊อค

7 www.enviscience.co.th วิธีการ Calibrate Probe pH 1. กดปุ่มเปิดเครื่อง : หน้าจอจะ แสดง : pH 2. เตรียม Buffer 2 หรือ 3 ค่า จาก 4.01, 7.00 และ 10.01 โดยใส่บีกเกอร์เล็กๆ แบ่งไว้ (Buffer ที่แบ่งไว้ หากทำการใช้ เสร็จให้เก็บเข้าตู้เย็นสามารถใช้ได้ 1 เดือน )

8 www.enviscience.co.th วิธีการ Calibrate Probe pH 3. กดปุ่ม หน้าจอปรากฎ Standard 1 ?

9 www.enviscience.co.th วิธีการ Calibrate Probe pH 4. จุ่ม Probe ลงใน Buffer ค่าใดค่าหนึ่งที่เตรียมไว้ ( ควรเริ่มที่ Buffer 7 เสมอ ) ทำการกด Read ตัวเครื่องจะอ่านค่า Buffer จนทำปฏิกิริยา สมบูรณ์และบอกค่าอุณหภูมิ ณ ขณะนั้น และเก็บ ค่า จากนั้นหน้าจอปรากฏถามหา Standard 2 ?

10 www.enviscience.co.th วิธีการ Calibrate Probe pH 5. นำ Probe ออกจาก Buffer แรกล้างด้วยน้ำกลั่น ให้สะอาดใช้กระดาษเช็คให้แห้ง และใส่ Probe ลงใน Buffer 2 จากนั้น กด Read อ่านค่า Buffer 2 อ่านค่าอุณหภูมิทำปฏิกิริยาสมบรูณ์เก็บค่า ถามหา Standard 3 ?

11 www.enviscience.co.th วิธีการ Calibrate Probe pH 6. นำ Probe ออกจาก Buffer ล้างทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง ใส่ Probe ลงใน Buffer 3 ( กรณี ต้องการทำการ Calibration 2 จุด ให้กด Exit หน้าจอปรากฏ Slope กด Enter เก็บค่าการ Calibration) ทำการกด Read อ่านค่า Buffer 3 และค่าอุณหภูมิ ทำปฏิกิริยาสมบรูณ์ เก็บค่า

12 www.enviscience.co.th วิธีการ Calibrate Probe pH 7. หน้าจอโชว์ค่า Slope ซึ่งค่ามาตรฐานที่ยอมรับ ได้นั้นควรมีค่าอยู่ที่ -58 ±3 หากค่ายอมรับได้ทำ การกด Enter เป็นการเก็บค่าการ Calibration หรือกด Exit กรณีไม่ยอมรับค่า Slope

13 www.enviscience.co.th ทำอย่างไร ? หาก Slope ที่ได้ หลังจากการ Calibration หัววัด pH 1. ทำการเตรียมสาร Buffer ทั้งหมดใหม่ ซึ่งสาร ที่แบ่งเตรียมไว้อาจหมดอายุ 2. หากเตรียมสารใหม่แล้วค่า Slope ยังไม่ผ่าน อาจจะเกิดจากหัววัดที่สกปรก หรือ หัววัดเสีย ซึ่ง ควรปฏิบัติตามดังนี้ กรณีที่หัววัดสกปรก ให้ปฏิบัติตามดัง สไลด์ในหน้าถัดไป กรณีที่หัววัดเสีย หรือ ไม่สามารถ Calibration ได้ ซึ่งปฏิบัติทุกข้อที่กล่าวมาแล้ว นั้นให้นำตัวเครื่องและหัววัด ส่งกลับที่บริษัทฯ เพื่อให้ทาง Service เช็คเครื่องมือว่าเกิดจาก สาเหตุใด

14 www.enviscience.co.th ทั่วไป จุ่มปลายหัววัดลงใน 0.1 N HCl ตามด้วยจุ่มลงใน 0.1 N NaOH และกลับมาจุ่มใน 0.1 N HCl อีกครั้ง แต่ละครั้งจุ่มนาน 2 นาที จากนั้นล้างหัววัดด้วยน้ำ DI และจุ่มไว้ใน DI เป็นเวลา 15 นาที ไขมัน น้ำมัน จุ่มปลายหัววัดลงในสารละลายซักฟอก เช่น Alconox แล้วใช้ แปรงนุ่มๆ หรือ Ultrasonic Bath ช่วยถ้าจำเป็น หลีกเลี่ยงการ ขูดขีดบริเวณ Bulb ฟิล์ม สารอิน ทรีย์ เลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมในการทำความสะอาดหัววัด เช่น เมธานอล หรือ อะซิโตน เป็นต้น การทำความสะอาดหัววัด pH การทำความสะอาดหัววัด pH ไม่ควรทำความสะอาดหัววัดบ่อยเกินความจำเป็น ควรทำเฉพาะกรณีที่หัววัด สกปรกจริงๆ เท่านั้น เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานของหัววัดสั้นลงได้ โดยมี วิธีการทำความสะอาด ตามลักษณะการใช้งานในการวัดน้ำตัวอย่างที่มีลักษณะ ดังนี้

15 www.enviscience.co.th ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย After Sale Service บริษัท เอ็นวายซายน์ จำกัด 1194 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260 เบอร์โทร. 0-2185-4333 ต่อ 2433, 2445


ดาวน์โหลด ppt Www.enviscience.co.th sensION 2 pH/ISE Meter Calibrate and Maintenance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google