งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Weeds & weed management 2 กันยายน 2556 รู้จักเครื่องมือกำจัดวัชพืช  เครื่องมือกล (mechanical tools)  เครื่องพ่นสารเคมี (sprayer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Weeds & weed management 2 กันยายน 2556 รู้จักเครื่องมือกำจัดวัชพืช  เครื่องมือกล (mechanical tools)  เครื่องพ่นสารเคมี (sprayer)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Weeds & weed management 2 กันยายน 2556 รู้จักเครื่องมือกำจัดวัชพืช  เครื่องมือกล (mechanical tools)  เครื่องพ่นสารเคมี (sprayer)

2 เครื่องมือกล  จอบ พร้า.............  เครื่องตัด........  เครื่องไถพรวน..........  ต้องคม สะอาด มีการดูแล รักษาให้ดีทั้งก่อนใช้และ หลังใช้

3 เครื่องฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืช (sprayer)  Knapsack sprayer ใช้น้ำประมาณ 60-100 ลิตรต่อไร่ herbicide tank (volume & pressure) lance (regulator & reach) nozzle (flow rate & drop size) flat fan tapered, even edge, off center solid cone, hallow cone impact or flood jet boom  Low volume sprayer eg. Controlled Droplet Application ลด sprayer volume เหลือ เพียง 2 ลิตร ต่อไร่  Mist blower ใช้เครื่องยนต์เป่าลม กระทบน้ำยาให้เป็นหยดเล็ก ๆ แบบ หมอก  Engine & tractor sprayer

4 การบำรุงรักษาเครื่องพ่นสาร กำจัดวัชพืช  ก่อนการใช้  หลังการใช้  ระหว่างการเก็บรักษาเป็น เวลานาน  แยกชนิดของเครื่องมือ ไม่ ปะปนกับเครื่องพ่นสารเคมี กำจัดแมลง หรือโรคพืช  การระวังอันตรายของการ ปนเปื้อนสู่ดินและน้ำของสาร กำจัดวัชพืช

5 การทดลองหา spray volume และลองคำนวณหาว่าควรซื้อสาร กำจัดวัชพืชจำนวนเท่าใด นำมาผสมอย่างไร  เติมน้ำให้เต็มถังฉีด เลือกหัวฉีดที่ต้องการ  ทดลองเดินฉีด โดยยกก้านฉีดให้สูงจากพื้น ตามความกว้างของแถบฉีดที่ต้องการ และ เดินด้วยความเร็วสม่ำเสมอ  จับเวลาในการเดินฉีดเป็นระยะทาง 10 เมตร =...... วินาที  ตวงปริมาณน้ำที่ฉีดพ่นออกมาในเวลาที่ บันทึกไว้ = …….. มล.  คำนวณหา หรือวางเป้าหมายอัตราการใช้ น้ำ =........... ลิตร / ไร่  ความกว้างของแถบฉีด =................ ม.  ความจุของถังฉีด =.................. ลิตร  อัตราของผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ =................. ลิตร / ไร่  พื้นที่ที่ต้องการฉีดพ่นทั้งหมด =............... ไร่  ทดลองใส่ข้อมูลใน website ://www.bayer- escience.co.uk/calibration.htm

6 กิจกรรม 2 กันยายน 2556  ศึกษาเครื่องมือกำจัดวัชพืช ชนิด การใช้ การบำรุงรักษา ( เครื่องมือกล เครื่องฉีดพ่น สารเคมี )  ศึกษาการหา spray volume ของแต่ละกลุ่ม  เขียนรายงานเกี่ยวกับเครื่องมือ กำจัดวัชพืช และการหา sprayer volume ของกลุ่ม ไม่ เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ส่งท้าย ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt Weeds & weed management 2 กันยายน 2556 รู้จักเครื่องมือกำจัดวัชพืช  เครื่องมือกล (mechanical tools)  เครื่องพ่นสารเคมี (sprayer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google