งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย พัฒศวรรณ ฉายวิเศษพล ชญตา ธรรมรัตน์ กัญญ์วรา บุญชัย อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ อัจฉรา เรื่องบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย พระยาพิชัยดาบหัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย พัฒศวรรณ ฉายวิเศษพล ชญตา ธรรมรัตน์ กัญญ์วรา บุญชัย อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ อัจฉรา เรื่องบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย พระยาพิชัยดาบหัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย พัฒศวรรณ ฉายวิเศษพล ชญตา ธรรมรัตน์ กัญญ์วรา บุญชัย อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ อัจฉรา เรื่องบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย พระยาพิชัยดาบหัก

2 ประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก พระยาศรีสัชนาลัยบดี ( เลี้ยง ศิริปาละกะ ) ซึ่งเป็นชาวพิชัยโดยกำหนดได้รวบรวม เรียบเรียงขึ้น เมื่อ พ. ศ. ๒๔๖๖ แลได้นำเผยแพร่ในหนังสือเสนาศึกษา เมื่อประมาณ พ. ศ. ๒๔๖๗ เดิมชื่อจ้อย เกิดที่บ้านห้วยคา หลังเมืองพิชัยไปทางทิศตะวันออก มีพี่น้องรวมทั้งหมดสี่คน แต่เสียชีวิตด้วยโรคไข้ทรพิษไปทั้งหมดจนเหลือจ้อยแค่คน เดียว เมื่ออายุ ๘ ขวบ บิดาให้เลี้ยงควายและชอบชกมวยมาก บิดาจึงนำตัวไปฝากท่าน พระครูวัดมหาธาตุเมืองพิชัยเพื่อเรียนหนังสือจนอายุย่างเข้า ๑๔ ขวบ ก็อ่านออก เขียนได้

3 ประวัติของพระขาพิชัยดาบหัก ภายหลังได้หนีไปหัดชกมวยที่บ้านท่าเสา เนื่องจากมีเรื่องวิวาทกับลูกชายของเจ้า เมืองพิชัย และด้วยเกรงว่าจะมีคนจำชื่อได้จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทองดี เมื่อหัดมวย จนเป็นที่โดดเด่นกว่าคนอื่นแล้ว ครูเที่ยงผู้ฝึกสอนจึงตั้งชื่อใหม่ให้ว่า ‘ ทองดี ฟันขาว ’ ด้วยฟีมือการชกมวยที่เป็นที่เลื่องลือนี้เอง ทำให้เป็นที่ถูกใจของพระยาตากหรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินในสมัยนั้น จนเข้ารับทำงานด้วย จนได้รับการแต่งตั้ง เป็น ‘ หลวงพิชัยอาสา ’ เมื่อรับราชการมีความดีความชอบจึงได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าหมื่นไวยวรนาถ พระ ยาสีหราชเดโช และพระยาพิชัย ผู้สำเร็จราชการครองเมืองพิชัย ซึ่งรับพระราชทาน เครื่องยศเสมอเจ้าพระยาสุรสีห์ ตามลำดับ ภายหลังพม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัยสองครั้งในการรบครั้งที่ 2 พระยาพิชัยถือดาบสอง มือ ออกต่อสู้จนดาบหักไปข้างหนึ่ง และรักษาเมืองไว้ได้ ดังนั้นจึงไดัรับสมญานาม ว่า " พระยาพิชัยดาบหัก ”

4 เหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระยาพิชัยดาบหัก เป็นกำลังสำคัญในการช่วยพระเจ้าตากสินตีฝ่าวงล้อมของพม่า และปราบดาพิเษกต นเองเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ พระบรมราชาธิราชที่ ๔ เมื่อ พ. ศ. ๒๓๑๑ ส่วนพระยาพิชัยได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าหมื่นไวยวรนาถมีตำแหน่งเป็นนายทหาร เอกวงษ์ในพระองค์

5 ข้อความจารึกในพงสวดาร ภายในพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถาเลขาตอนหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับวีรกรรม ของพระยาพิชัยดาบหักความว่า ครั้งถึง ณ เดือนอ้ายข้างขึ้น โปสุพลายกกองทัพมาตีเมืองพิชัยอีก พระยาพิชัยก็ยก พลทหารออกไปรบแต่กลางทางยังไม่ถึงเมืองเจ้าพระยาสุรสีห์ก็ยกกองทัพเมืองพระ พิษณุโลกขึ้นไปช่วยได้รบกับพม่าเป็นสามารถและพระยาพิชัยถือดาบสองมือคุม ทหารออกไล่ฟันพม่าจนดาบหักจึงลือชื่อปรากฏเรียกว่า พระยาพิชัยดาบหัก แต่ นั้นมา ……..

6 บั้นปลายชีวิตของพระยาพิชัยดาบหัก พระยาพิชัยดาบหักได้ร่วมรบกับพม่าอีกหลายครั้งจนกระทั่งสิ้นแผ่นดินพระเจ้ากรุง ธนบุรี พระบาทมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จขึ้นเถลิงถวัลราชสมบัติ ณ กรุงเทพมหานคร โปรดเกล้าให้เสนาบดีเรียกตัวพระยาพิชัยดาบหักลงไปถามว่าจะยอมอยู่ทำราชการ ต่อไปหรือไม่ ถ้ายอมอยู่จะเลี้ยงเพราะหาความผิดมิได้ พระยาพิชัยดาบหักตรองเห็นว่าขืนอยู่ไปคงได้รับภัยมิใดก็วันหนึ่งเพราะตัวท่านเป็น ข้าหลวงเดิมอันสนิทของพระเจ้าตากย่อมเป็นที่ระแวงท่านผู้จะเป็นประมุขแผ่นดิน ต่อไป ทั้งประกอบด้วยความเศร้าโศกอาลัยในพระเจ้ากรุงธนบุรีเข้ากลัดกลุ้มในหทัย สิ้นความอาลัยในชีวิตของตน จึงตอบไม่ยอมอยู่จะขอตายตามเสด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ขอฝากแต่บุตรชายให้ได้ทำราชการสนองพระเดชพระคุณสืบสกุลต่อไปภายหน้า จึงโปรดเกล้า ฯ ให้ประหารชีวิตเสียเมื่อพระยาพิชัยดาบหักสิ้นอายุได้ ๔๑ ปีจึงโปรด เกล้า ฯ ให้เสนาบดีท้องตราถึงผู้ครองเมืองเชียงใหม่ให้รับบุตรชายพระยาพิชัยดาบ หักเข้าเป็นราชการต่อไปตามควรแก่ความสามารถ

7 สกุลของพระยาพิชัยดาบหัก บุตรหลานพระยาพิชัยดาบหักเป็นข้าราชการการลำดับมาจนถึงทุกวันนี้และในสมัย รัชกาลที่ ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้สืบตระกูลได้รับพระราชทานนามสกุลว่า ‘ วิชัยขัทคะ ’ นามนี้ถ้าแปลอนุโลมตามความเข้าใจก็คือ ดาบวิเศษของพระยาพิชัย ดาบหักนั่นเอง

8

9

10

11 อนุสรณ์ของพระยาพิชัยดาบหัก อนุเสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย พัฒศวรรณ ฉายวิเศษพล ชญตา ธรรมรัตน์ กัญญ์วรา บุญชัย อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ อัจฉรา เรื่องบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย พระยาพิชัยดาบหัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google