งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Web Programming ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรมบนเว็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Web Programming ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรมบนเว็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Web Programming ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรมบนเว็บ

2 โปรแกรมบนเว็บคืออะไร ??  Program / Application หมายถึง โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุน การทำงานของระบบสารสนเทศต่าง ๆ เช่น โปรแกรมลงทะเบียน ตรวจสอบผล การเรียน การจองห้องเรียน การจองที่นั่ง เป็นต้น  ผู้ที่สร้างโปรแกรมมักจะถูกเรียกว่า Programmer ( โปรแกรมเมอร์ )  โปรแกรมบนเว็บ (Web Application) คืออะไร ??  Web-based Application หรือ Web Programming มีความหมายเหมือนกัน !!!

3 โปรแกรมบนเว็บคืออะไร ??  Web Application หมายถึง โปรแกรมที่ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้บน Web Brower โดยอาศัยโปรโตคอล http(s) ผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต Internet Explorer NetscapeFirefoxSafari Google Chrome

4 โปรแกรมบนเว็บคืออะไร ?? KMUTNB WEBSITE ART WEBSITE

5 Web Browser : Internet Explorer Netscape / Firefox Opera Database HTTP SQL HTTP Web Server : Apache IIS Language : ASP PHP JSP Database : MySQL PostgreSQL Microsoft SQL Server โปรแกรมบนเว็บทำงานอย่างไร SERVER – แม่ข่าย Client – ผู้ขอใช้บริการ

6 โปรแกรมบนเว็บทำงานอย่างไร  เป็นการเชื่อมต่อในรูปแบบที่เรียกว่า Client/Server  Client คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นฝ่ายขอรับ บริการ เช่น ขอเรียกดู Web Page ขอแฟ้มข้อมูล ต่างๆ โดยมีหน้าที่ดังนี้  เรียกดูข้อมูล  กรอกข้อมูล  แสดงผล  Server คือเครื่องผู้ให้บริการตามที่ Client ร้องขอ มา และมีหน้าที่ดังนี้  เก็บข้อมูล / เปลี่ยนแปลงแก้ไข / ลบข้อมูลลงใน ฐานข้อมูล  ประมวลผลและส่งผลกลับไปหาผู้ขอรับบริการ

7 โปรแกรมบนเว็บมีข้อดีอย่างไร  เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน (Anytime Anywhere Anybody)  สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ ข้อความ ภาพ เสียง หรือ มัลติมีเดีย  โปรแกรมบนเว็บที่ได้รับความนิยม ได้แก่

8 วิวัฒนาการของโปรแกรมบนเว็บ o ยุคที่ 1 (Static) การพัฒนาเว็บจะอาศัย ภาษา HTML เป็นหลัก เว็บเพจมีลักษณะ คงที่ o ยุคที่ 2 (Dynamic) มีการเพิ่มภาษาใน รูปแบบของ Script เข้ามาใช้ทำให้เว็บเพจมี ความสามารถมากขึ้น เช่น การใช้แบบฟอร์ม ส่ง หรือ แจ้งข้อมูล แบ่งออกเป็น Script ที่ ทำงาน 2 ส่วน คือ o Client Script จะทำงานที่ Web Browser ในส่วนของเครื่องลูกข่าย ตัวอย่างภาษาที่ใช้งาน เช่น VB Script, JAVA Script เป็นต้น ตย. เช่น การป้องกัน การป้อนข้อมูล ( รหัสผ่าน ) o Server Script จะทำงานที่ส่วนของ Web Server ตัวอย่างภาษา เช่น PHP, JSP, ASP เป็นต้น ตย. เช่น ซื้อสินค้า จอง ตั๋วหนัง ตั๋วเครื่องบิน

9 วิวัฒนาการของเว็บ o ยุคที่ 3 มีการเพิ่ม Object หรือวัตถุต่างๆ เข้าไปทำงานได้หลากหลายมากขึ้น เช่น การใช้ Flash หรือ การเล่นเกมส์บนเว็บด้วย Java Applet เป็นต้น o ยุคที่ 4 ภาษา XML (Extensible Markup Language) เข้ามามีบทบาทในการสร้าง เว็บเพจ โดยที่ เว็บเพจ สามารถนำไป แสดงผลยังอุปกรณ์อื่นๆ ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ Pocket PC หรือ PDA ซึ่ง XML เป็นผู้ช่วยในการทำให้ข้อมูลไปแสดง ยังที่ต่างๆ ได้ทั่วโดยการพัฒนาเพียงแค่ครั้ง เดียวเท่านั้น o ยุคที่ 5 ปัญญาประดิษฐ์ ความพยายามที่จะ ทำให้คอมพิวเตอร์ฉลาดเหมือนคน

10 การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต  World Wide Web (WWW)  บริการเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความ นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน  Electronic Mail (E-Mail)  บริการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่ง ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ไปพร้อม กับจดหมายได้  Chat หรือ Messenger  บริการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้โดยทันที  File Transfer Protocol (FTP)  บริการขนถ่ายแฟ้มข้อมูล ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต  Multimedia (Youtube / Music)  บริการรับชมวิดีโอ เพลง ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

11 องค์ประกอบสำหรับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ  Hardware  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทำหน้าที่ให้บริการ (Server) เครื่องเรียกใช้บริการ (Client) เราเตอร์ โมเด็ม  Software  HTML Editor, Dreamweaver,Edit+  Server-Side Script เช่น PHP, ASP  Client-Side Script เช่น JavaScript, AJAX  Web Server Application เช่น Apache, IIS, PWS  ซอฟท์แวร์มัลติมีเดีย  ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)  MySQL  MS Access  Oracle

12 โปรแกรมที่จะนำมาใช้  โปรแกรม Appserve สำหรับจำลองเครื่องเป็น web server โดยโหลดจากเว็บ http://www.appservnetwork.com/ ติดตั้งแล้วจะได้  Apache Web Server เว็บเซิร์ฟเวอร์ ( อังกฤษ : Apache HTTP Server) คือซอฟต์แวร์สำหรับเปิด ให้บริการเซิร์ฟเวอร์บนโพรโทคอล HTTP  PHP Script Language  MySQL Database  phpMyAdmin Database Manager องค์ประกอบสำหรับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

13 http://www.appservnetwork.com/ AppServ 2.5.10 How to Install for PHP

14 1) หลังจาก Download แล้วคลิกไฟล์เพื่อติดตั้ง Next ที่มา : Siambook.com How to Install for PHP

15 2) หน้าจอ License Agreement ข้อตกลงการใช้งานโปรแกรม AppServ คลิก I Agree How to Install for PHP

16 3) หน้าจอ Choose Install Location ให้เลือกโฟลเดอร์เก็บโปรแกรม C:\AppServ แล้วคลิก Next ทำงานต่อ How to Install for PHP

17 4) หน้าจอ Select Components ให้เลือก ส่วนประกอบของโปรแกรม AppServ คลิก Next ทำงานต่อ How to Install for PHP

18 5) หน้าจอ Server Info ช่อง Server Name คลิกและพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ ชื่อมาตรฐานที่นิยมใช้กัน ก็คือ localhost พิมพ์ email คลิก Next ทำงานต่อ How to Install for PHP

19 6) คลิกและพิมพ์รหัสผ่าน สำหรับใช้งานฐานข้อมูล MySQL พิมพ์ password root, re-root คลิก Next ทำงานต่อ How to Install for PHP

20 7) รอจนกว่าจะขึ้นหน้าจอนี้ How to Install for PHP

21 พิมพ์ http://localhost ที่ Web Browser http://localhost/ Version ของ AppServ ส่วนประกอบของ AppServ ส่วนจัดการฐานข้อมูล MySQL How to Install for PHP

22 http://www.thaicreate.com/php.html www.webthaidd.com/php http://www.thaiall.com/php/in dexo.html PHP Guideline

23 แนะนำโปรแกรมเขียนเว็บอย่างง่าย Macromedia Dreamweaver CS6 3. การพิมพ์ข้อความ, สี, ตัวอักษร รูปภาพ และอื่นๆ 2. แนะนำการเมนูการใช้งาน MD 8 / CS6 1. การจัดการเว็บไซต์ (Site Management) 4. การสร้างตาราง 5. การสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย MD CS6

24 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Web Programming ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรมบนเว็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google